Personal Bankruptcy: Your financial fresh start (Vietnamese)

PHÁ SẢN Cá Nhân - Khởi đầu lại tài chánh của quý vị

Luật phá sản được thông qua để cho người dân một khởi đầu mới, và giúp người tiêu thụ mắc nợ một cách ngăn nắp, có hệ thống để trả nợ. Ấn bạn này vạch ra những quy định mới để khai phá sản cá nhân được áp dụng kể từ tháng 10 năm 2005.

Bankruptcy laws were passed in order to give people a fresh start, and to give debt-burdened consumers an organized, systematic way of paying back creditors. This publication outlines new rules for filing personal bankruptcy that became effective in October 2005.

Personal Bankruptcy: Your financial fresh start (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

Personal Bankruptcy: Your financial fresh start (Vietnamese)
File Name: 2013_Bankcruptcy_viet.pdf
File Size: 0.21MB

Order Publication

Languages Available

Table of Contents

Phá Sản

Phá sản là thủ tục của toà án liên bang để giúp người tiêu thụ dứt bỏ số nợ khổng lồ hay sắp đặt một chương trình để trả nợ. Tùy vào mức thâu nhập và hoàn cảnh của quý vị, luật phá sản có thể cho quý vị một con đường để xoá đi nhiều món nợ tài chánh và khởi đầu lại. Tuy nhiên, phá sản có thể mang lại hậu quả tai hại lâu dài khi quý vị xin tín dụng, tìm việc, mua bảo hiểm hay mướn chỗ ở.

Chương 7 và Chương 13

Người ta có thể đệ đơn khai phá sản một trong hai loại phá sản – Chương 7 (Chapter 7) phá sản “vỡ nợ” (liquidation bankruptcy) hay Chương 13 (Chatper 13) phá sản “trả lại nợ” (repayment bankruptcy).

Trong Chương 7, toà phá sản tha cho hầu hết các món nợ không thế chân bởi tài sản hay bất động sản (như nhà hay xe). Thêm vào đó, quý vị được phép giữ lại một số “tài sản được miễn.” Dựa theo Chương 7, một nhân viên tài khoán (trustee) được toà chỉ định sẽ tịch thu các bất động sản nào không nằm trong diện được miễn để thu xếp bán nó hay bán tháo (liquidation) cũng như có trách nhiệm trả càng nhiều nợ càng tốt cho quý vị với số tiền bán được. (Không phải tất cả món nợ cũng có thể xoá từ việc phá sản.)

Chương 13, đôi khi còn được gọi là phá sản “trả nợ theo số lương” (wage earner), có thể là sự lựa chọn độc nhất cho quý vị nếu toà thấy quý vị có thâu nhập để trả nợ được phần nào. Đệ đơn khai phá sản Chương 13 cho phép quý vị trả nợ dần dần theo một thời hạn đã thoả thuận trước, thường là từ ba tới năm năm. Phải có sự chấp thuận của toà cho dự định của quý vị trả tất cả hay một phần tiền nợ. Nhiều người muốn giữ tài sản như nhà hay xe, họ khai Chương 13.

Điều Kiện Đệ Đơn Phá Sản

Hiện nay, tất cả các người đệ đơn khai phá sản phải thông qua một cuộc “thẩm tra tiền bạc” (means test) để biết họ đủ điều kiện khai Chương 7 hay phải khai Chương 13. Quý vị có thể không được khai Chương 7 nếu như thâu nhập của quý vị trên mức trung bình của tiểu bang ấn định và quý vị có thể trang trải được một phần tiền nợ không có thế chân (unsecured debt payment). Mức thâu nhập trung bình khác nhau tùy theo từng tiểu bang. Thí dụ, mức thâu nhập trung bình cho một gia đình gồm hai người ở New Mexico trong năm 2013 là $51,965, trong khi ở New Jersey là $69,697. Quý vị cũng có thể tìm bản thống kê mức thâu nhập trung bình cá nhân và gia đình tại trang mạng của Nha Tài Khoán Hoa Kỳ (U.S.Trustee). Dùng nút kéo danh mục để chọn bảng liệt kê mức thâu nhập mới nhất. Toà cũng có thể buộc quý vị điền đơn Chương 13 nếu toà tin rằng quý vị đang lạm dụng luật phá sản bằng cách điền đơn khai Chương 7.

Nếu tiền kiếm được của quý vị vượt quá mức thâu nhập trung bình của tiểu bang, nhưng quý vị vẫn có thể nộp đơn khai Chương 7 nếu thâu nhập của quý vị không đủ để trả cho các chi phí cho cuộc sống hiện tại và đạt các điều kiện trả nợ theo Chương 13. Mức sống trung bình (Allowable Living Expense National Standard) do Sở Thuế Vụ (IRS) đề ra được dùng làm bảng tiêu chuẩn toàn quốc cho phép quý vị được dùng tiền để trả cho thực phẩm, vật dụng dọn dẹp nhà cửa, áo quần, chăm sóc cá nhân và các chi phí khác, cũng như để biết số tiền dư còn lại mỗi tháng có đủ cho quý vị trả nợ.

Nếu khai Chương 7, quý vị phải cung cấp một bản sao khai thuế mới nhất, nếu không hồ sơ của quý vị sẽ bị bác. Đối với Chương 13, quý vị phải cung cấp bản khai thuế trong bốn năm qua. Nếu chưa khai thuế thâu nhập, quý vị phải làm trước khi khai phá sản. Thêm vào đó, quý vị phải cung cấp một số các chứng minh khác, bao gồm:

 • Một chứng chỉ quý vị đã đi tham vấn về tín dụng.
 • Bằng chứng tiền kiếm được trong 60 ngày qua.
 • Tiền lấy về (net) hàng tháng và bất cứ các thứ tiền kiếm thêm nào; và
 • Một thẻ căn cước có hình.

Quý vị không được khai phá sản cho đến khi quý vị chứng minh trước khi khai phá sản quý vị đã có tham dự buổi tham vấn tín dụng trong vòng sáu tháng. Trước khi hồ sơ khai phá sản của quý vị kết thúc (được xoá nợ), quý vị phải hoàn tất khóa học về quản lý tài chánh hậu phá sản. Quý vị có thể phải trả lệ phí cho các khoá học này và các dịch vụ phải được cung ứng bởi một cơ quan được chứng nhận bởi Nha Tài Khoán Hoa Kỳ. Viếng trang điện toán Nha (www.justice.gov/ust/eo/bapcpa/ccde/index.htm) để có danh sách các cơ quan trong khu vực quý vị ở. Các tham vấn viên có bằng hành nghề phải cung ứng dịch vụ miễn phí cho người tiêu thụ nào không thể trả được lệ phí.

Quyết Định Cá Nhân

Phá sản là một quyết định cá nhân. Đa số người khai phá sản vì vỡ nợ, nguyên do thường bị khốn khó về tài chánh như thất nghiệp, thiếu bảo hiểm chính đáng, phí tổn bệnh hiểm nghèo, hôn nhân lục đục, tín dụng xài quá trớn hay chuyện ít xảy ra hơn là tiêu xài quá trớn.

Các luật về phá sản được thông qua để cho người ta làm lại từ đầu, và giúp người tiêu thụ mắc nợ biết tổ chức quy củ để trả nợ. Nếu nợ ngập đầu và không thể trả lại tất cả số tiền nợ, quý vị có thể nghĩ đến khai phá sản. Hay, nếu quý vị có thể trả nợ cho chủ nợ nhưng cần phải thoát ra khỏi luật xiết tiền lương (wage garnishment) hay các hăm dọa bị tịch thâu, quý vị có thể nghĩ đến khai phá sản.

Người trả nợ trễ nhưng không bị rối bời vì nợ và các cú gọi đòi nợ, có thể trang trải các món nợ mà không cần khai phá sản. Hãy thử các phương pháp sau:

 • Tìm cách kiếm thêm tiền. Kêu gọi cả nhà đóng góp tiền thu nhập của họ.
 • Giữ ngân sách chi tiêu. Theo dõi không chỉ những gì bạn tiêu mà luôn cả các chi tiêu sắp tới và các hoá đơn thường phải trả.
 • Giản dị hoá lối sống của mình. Nếu nợ nhà và nợ xe mới đang làm quý vị chật vật, nên nghĩ đến bán nhà hay xe của quý vị và sống đơn giản hơn trong một thời gian.
 • “Ngưng” các thẻ tín dụng của quý vị. Dấu nó đi, đóng lại hay nói theo đúng nghĩa “freeze”(đóng băng) nó trong một tảng đá và dùng tiền mặt hay thẻ khấu trừ (debit card) khi của trương mục ngân phiếu để “trả đứt” món hàng.
 • Mua sắm cẩn thận. Đọ giá mọi món hàng quý vị mua và nên nghĩ đến mua hàng không danh tiếng hay mua hàng từng lố giá sỉ.
 • Bắt đầu tiết kiệm: Ngay cả gia đình với mức thâu nhập thấp có thể tiết kiệm thường xuyên để có một quỹ khẩn cấp dùng đến trong giai đoạn khó khăn.

Nợ Không Biến Mất

Khi nghĩ đến chuyện khai phá sản, điều quan trọng quý vị cần phải biết một số nợ cụ thể không thể xoá được. Nếu muốn tránh nhà hay xe bị tịch thâu, trương mục của quý vị phải có đủ tiền và tiếp tục trả nợ này.

Khai phá sản có thể giúp quý vị xoá hay giảm đi nhiều món nợ, nhưng có một số nợ thường không thể xoá được:

 • nợ phụ cấp con cái và tiền cấp dưỡng phối ngẫu cũ;
 • nợ tiền học;
 • các món nợ từ thỏa thuận hay quyết định của toà khi ly dị;
 • thuế thâu nhập của các năm vừa qua;
 • tiền phạt và xử phạt như phạt lưu thông, án hình sự, tiền toà bắt trả nợ, tiền phạt thuế thâu nhập và thuế bất động sản gần đây;
 • rút tiền mặt từ một thẻ tín dụng nào hơn $925 trong vòng 70 ngày sau khi khai phá sản
 • dùng một thẻ tín dụng nào mua các món hàng xa xỉ phẩm hơn $650 trong 90 ngày sau khi khai phá sản (trả một số tiền lớn cho bất kỳ món hàng xa xỉ phẩm mới đây trước khi khai phá sản có thể bị chất vấn là gian lận);
 • nợ hay quyết định của toà dựa trên tội gian lận hay các hành vi trái luật quý vị vi phạm như say rượu khi lái xe, cố ý gây thiệt hại đến người hay bất động sản, biển thủ hay ăn cắp; và
 • Bất cứ các món nợ nào quý vị đã quên không liệt kê trong đơn khai phá sản.

Tài Sản Được Miễn

Theo luật liên bang và tiểu bang, một số của cải quý vị được bảo vệ làm chủ hoàn toàn (tài sản) trong lúc khai phá sản. Đây được gọi là tài sản được “miễn” (exempt) vì nó không cần phải bị bán đi trong tiến trình phá sản. Mọi của cải có giá trị khác quý vị làm chủ (tất cả tài sản không được miễn của quý vị) phải được bán đi để dùng trả cho các chủ nợ của quý vị trong thời gian khai Chương 7. Các tài sản như nhà và xe của quý vị được dùng như vật thế chân cho một món nợ có thể phải bán đi nếu tiền bán đủ để trang trải cho tiền nợ được miễn trả, các món nợ chưa trả và bất cứ chi tiêu nào liên quan đến tiền bán và còn dư đủ để trả cho chủ nợ.

Các tài sản được trong diện miễn của quý vị có thể bao gồm tất cả hay một phần giá trị tiền mặt căn nhà mà quý vị hoàn toàn làm chủ (giá trị căn nhà ”home equity”của quý vị). Các tài sản khác quý vị có thể giữ cho dù khai phá sản như trương mục hưu bổng, xe cộ, áo quần, đồ sắm sửa trong nhà, sách và đồ dùng cho nghề nghiệp của quý vị.

Các chủ nợ không thể đòi quý vị phải bán đi các tài sản quý vị đứng tên hoàn toàn trong diện được miễn để trả nợ. Bất cứ phần tiền nào của căn nhà quý vị làm chủ hoàn toàn –trị giá căn nhà- được bảo vệ trong từng mức độ khác nhau bởi luật liên bang và tiểu bang. Luật tiểu bang bảo vệ nhà của quý vị cư ngụ mang tên “homestead exemption” dựa theo các điều lệ sau:

 • Quý vị phải là chủ nhân của căn nhà trong tiểu bang đó ít nhất là 40 tháng trước khi khai phá sản. Nếu không trong trường hợp này, luật liên bang được áp dụng thay cho luật tiểu bang, giới hạn khoản tiền được miễn trả lên tới $155,675 không cần biết luật tiểu bang ra sao.
 • Bất kể luật tiểu bang có khác nhau, quý vị chỉ có thể được miễn trả số tiền tối đa lên tới $155,675 trên giá trị căn nhà của quý vị, nếu quý vị đã gian lận khi khai phá sản, vi phạm các luật an ninh hay bị kết tội cho hành vi phạm pháp nào đó.

Nên tìm hiểu về luật nhà và số tiền giới hạn được miễn trả trong tiểu bang quý vị ở bằng cách vào trang mạng Nolo.com (http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-homestead-exemption-your-state).

Trước Khi Quý Vị Quyết Định

Nhiều người khai phá sản không nhận thức được tầm ảnh hưởng của nó sẽ như thế nào cho đời sống của họ. Nó có thể ảnh hưởng đến quá khứ tín dụng của quý vị trong bảy đến mười năm, vì thế quý vị có thể bị gặp khó khăn xin thẻ tín dụng mới, mượn tiền mua nhà, xin việc, mua bảo hiểm hay mướn nhà. Một số ngân hàng tín dụng có thể cho thêm tín dụng bất kể việc phá sản, trong khi các ngân hàng khác sẽ chỉ cho thêm tín dụng sau nhiều năm hay sau khi hồ sơ phá sản không còn nằm trong bản báo cáo tín dụng của quý vị.

Nếu thói quen tiêu xài hoang phí dẫn tới bị phá sản, luật pháp tha thứ cho quý vị các món nợ nhưng nó có thể không thay đổi được lối quản lý tiền bạc và tín dụng của quý vị. Nếu không học cách quản lý tiền bạc, quý vị có thể bị rơi vào nợ nần lần nữa, chắc chắn rằng lúc đó quý vị sẽ không còn thể chọn khai phá sản. Nếu khai phá sản Chương 7, quý vị sẽ phải chờ tám năm tính từ ngày khai để được khai phá sản lần nữa. Quý vị không được khai phá sản Chương 13 lần nữa trong hai năm. Nếu lần khai phá sản đầu tiên là Chương 13, quý vị không được khai Chương 7 trong sáu năm (có vài trờng hợp ngoại lệ). Nếu lần khai phá sản đầu tiên là Chương 7, quý vị không được khai Chương 13 trong bốn năm.

Khai phá sản là một thủ tục pháp lý phức tạp – quý vị tới toà giao cho người lạ quyền hành xử tài chánh của bạn. Cho dù nếu quý vị khai Chương 7, toà phá sản phải quyết định xem quý vị có đủ thâu nhập để trả nợ trong trường hợp của Chương 13, hay nếu quý vị lạm dụng luật pháp bằng cách khai Chương 7.

Có phải quý vị nghĩ đến chuyện khai phá sản vì bị các chủ nợ quấy nhiễu? Các luật về đòi nợ cho công bằng của tiểu bang và liên bang có thể giúp bạn tự bảo vệ mình không bị lạm dụng và quấy nhiễu bởi các người đòi nợ.

Đánh Giá Mức Thiệt Hại

Trước khi quyết định khai phá sản, trực diện với tình trạng tài chánh hiện thời của quý vị và đánh giá mức thiệt hại.

Duyệt lại hồ sơ tín dụng: Ba văn phòng báo cáo tín dụng lớn nhất là Equifax, Experian và TransUnion. Một năm một lần, quý vị có quyền xin một bản báo cáo tín dụng miễn phí từ mỗi văn phòng này bằng cách vào trang mạng AnnualCreditReport.com, một dịch vụ điều hành bởi ba văn phòng dưới sự giám sát của Ủy Ban Thanh Tra Mậu Dịch Liên Bang (Federal Trade Commission). Quý vị yêu cầu có bản cáo miễn phí qua:

 • mạng điện toán (www.annualcreditreport.com)
 • điện thoại (877-322-8228)
 • gởi thơ (Annual Credit Report Request Service, P.O. Box 105283, Atlanta, GA 30348-5283). Trước tiên, quý vị phải tải xuống mẫu đơn yêu cầu từ trang mạng.

Các bản báo cáo sẽ liệt kê đa số, nếu không phải là tất cả, các món nợ của quý vị. Nếu quý vị tìm một sự sai lầm nào trong bản báo cáo của bạn, gọi cho công ty để làm đơn khiếu nại. Luật pháp bắt buộc công ty báo cáo tín dụng phải kiểm chứng các dữ kiện với công ty cung cấp nó và xoá đi dữ kiện không chính xác trong bản báo cáo tín dụng của bạn.

Nói chuyện với chủ nợ. Trình bày hoàn cảnh của quý vị và giải thích rằng quý vị muốn trả hết nợ. Quý vị có thể dàn xếp kế hoạch trả nợ hay điều đình để tiền nợ được giảm. Hãy hỏi từng chủ nợ đồng ý với kế hoạch tình nguyện trả nợ của quý vị. Để xem nếu như họ sẽ bớt bất cứ tiền lời hay tiền phạt mà quý vị nợ. Nếu quý vị bớt tiêu xài các thứ khác, quý vị có thể trả hết nợ trong một thời gian hợp lý.

Nên nghĩ đến việc gặp tham vấn tín dụng. Nếu chủ nợ của quý vị sẽ không chịu làm việc trực tiếp với quý vị, nên nghĩ đến tham vấn tín dụng. Có rất nhiều cơ quan tín nhiệm cung ứng chương trình hướng dẫn tín dụng, duyệt qua bản báo cáo tín dụng, các trợ giúp hoạch định chi tiêu và quản lý nợ nần. Để kiếm một cơ quan tham vấn tín dụng, xin liên lạc với Cơ Quan Tham Vấn Tín Dụng Toàn Quốc (National Foundation for Credit Counseling – NFCC) trên mạng (www.nfcc.org) hay gọi số (800-388-2227)- Nhiều cơ quan NFCC có liên hệ với các cơ quan tham vấn tín dụng (thường được biết đến với tên “Consumer Credit Counseling Services” hay CCCSs) có tham vấn miễn phí và tính lệ phí cho kế hoạch quản lý nợ nần (debt management plan- DMP) với giá phải chăng dựa theo mức lương của quý vị. Nếu quý vị tham gia vào DMP, tham vấn viên của quý vị sẽ đại diện cho quý vị liên lạc với chủ nợ. Đôi khi chủ nợ sẽ cho miễn trả tiền lời và lệ phí trả trễ hạn khi quý vị ghi danh vào một kế hoạch trả nợ khá vững vàng. Chỉ nên làm việc với các cơ quan tham vấn tín dụng có uy tín – tránh xa bất cứ các mời mọc rêu rao họ có thể xoá sạch hết nợ cho quý vị.

Thử mượn tiền hay lấy tiền từ giá trị căn nhà. Hãy thử mượn tiền từ người thân trong gia đình hay bạn bè có thể đồng ý cho quý vị mượn nếu quý vị trả lại họ trong thời hạn định sẵn cộng với tiền lời biết điều. Nếu quý vị là chủ căn nhà, nên nghĩ đến chuyện tái mượn nợ (refinancing), mượn thêm nợ thứ hai trên căn nhà hay mượn tiền thế chân bằng nhà để trả sạch nợ của quý vị. Nên cẩn thận – nếu quý vị không thể trả nợ nhà hàng tháng, ngân hàng có thể bán căn nhà của quý vị và đuổi quý vị ra khỏi nhà.

Nhiều công ty đang săn tìm người tiêu thụ đang kiếm cách thoát nợ. Nên cảnh giác với các công ty rêu rao phương cách dễ dàng để thoát nợ – họ có thể là các cơ quan tham vấn vụ lợi (ngay cả khi họ nói họ là cơ quan vô vụ lợi) hay các công ty khuyến khích phá sản là cách nhanh và dễ để thoát nợ. Nhất là tránh bất cứ các quảng cáo nào rêu rao “debt consolidation mortages” tức “nợ nhà gộp lại.” Điều tra bất kỳ mọi công ty hay cơ quan trước khi nói chuyện với nhân viên đại diện của họ, và đừng ký bất cứ hợp đồng hay trả tiền nào cho đến khi quý vị chắc chắn rằng đó là điều nên làm.

Tôi Cần Có Luật Sư Không?

Quý vị có thể khai phá sản diện pro se (không cần sự giúp đỡ của luật sư) thế nhưng dựa theo Toà Án Phá Sản Hoa Kỳ (U.S. Bankruptcy Court) thì việc này sẽ thật khó vô cùng để đưa đến thành công khai phá sản. Cho dù luật pháp buộc các luật sư chuyên về phá sản nói quý vị không cần một luật sư để khai phá sản, cố vấn chuyên môn có thể giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị trong tiến trình luật pháp phức tạp này. Ngân hàng quý vị nợ hầu như sẽ có luật sư đại diện cho họ. Ít ra, quý vị nên tham vấn với một luật sư trước khi quyết định khai một mình.

Hỏi bạn bè và gia đình nếu họ có thể giới thiệu một luật sư. Nếu không, Hiệp Hội Luật Sư Toàn Quốc Chuyên Về Phá Sản cho Người Tiêu Thụ (National Association of Consumer Bankruptcy Attorneys) (www.nacba.org) tên các luật sư hội viên trong danh sách. Nơi trang nhà, bấm vào “Find Your Attorney.” Tìm một luật sư chuyên nghiệp và có hơn vài năm kinh nghiệm trước đó về phá sản cá nhân. Trong nhiều trường hợp, các luật sư không tính tiền cho một lần tham vấn ngắn đầu tiên, nhưng để chắc ăn, nên hỏi họ về các lệ phí trước khi làm hẹn.

Luật sư chuyên về phá sản phải cho biết tất cả các lệ phí và chỉ có thể nhận trường hợp của quý vị sau khi quý vị đã ký tên vào một bản hợp đồng. Khi bị tính tiền, nên luôn yêu cầu có được sự giải thích về các lệ phí quý vị không hiểu. Luật sư chuyên về phá sản có thể chịu trách nhiệm, và bị phạt nếu hồ sơ khai của quý vị mang bất cứ các dữ kiện sai, vì thế họ phải xem xét chính xác các dữ kiện quý vị cho. Trong vài trường hợp, luật sư phá sản buộc thân chủ phải trả phí tổn kiếm giấy chủ quyền nhà và bản báo cáo tín dụng cần có để kiểm chứng các dữ kiện sẽ được cho vào hồ sơ.

Nếu quý vị không thể mướn một luật sư khai phá sản, quý vị có thể kiếm các dịch vụ pháp lý miễn phí hay giá hạ. Nên gọi cho hiệp hội luật gia địa phương hay tiểu bang hoặc toà án quận hạt hoặc coi trong trang vàng điện thoại dưới tiêu đề “Legal Aid” hoặc “Legal Assistance.” Quý vị cũng có thể viếng trang Legal Services Corporation (/www.lsc.gov) và bấm vào “Find Legal Aid” tìm niên giám của từng tiểu bang.

Toà Phá Sản

Quý vị cần phải đệ đơn phá sản tại Toà Phá Sản Hoa Kỳ (U.S. Bankcruptcy Court Division) gần chỗ quý vị ở nhất. Kiếm phần chính phủ Hoa Kỳ (United States government) trong cuốn niên giám điện thoại dưới tiêu đề “Courts.” Nếu lên mạng điện toán để tìm toà gần chỗ quý vị nhất, vào Federal Courts Finder (www.uscourts.gov).

Quý vị có thể mua các mẫu đơn quý vị cần tại văn phòng hành chánh về phá sản hay tải xuống đơn miễn phí trong mạng. Lệ phí đệ đơn phá sản cho Chương 7 là $306 và $281 cho Chương 13. Toà sẽ cần giấy chứng minh quý vị đã hoàn tất buổi tham vấn tín dụng, và các giấy tờ khai thuế cũ và các cùi phiếu lương. Quý vị cũng sẽ cung cấp các dữ kiện về các món nợ, các chủ nợ, nguồn thu nhập, mượn tiền, địa ốc, bất động sản cá nhân và chi phí cho đời sống. Các giấy tờ quý vị có thể cần bao gồm thơ đòi nợ, nợ nhà, chủ quyền nhà, trát toà, lệnh toà, báo cáo thẻ tín dụng hàng tháng, hoá đơn khám bệnh, báo cáo hàng tháng của ngân hàng, thoả thuận trợ cấp con cái hay cấp dưỡng phối ngẫu cũ, nợ trường học và bấc cứ các giấy khai phá sản trong quá khứ. Nếu quý vị mướn một luật sư đại diện, người đó sẽ biết quý vị cần những gì và biết cách thâu thập dữ kiện cho ăn ý với nhau.

Đệ đơn khai phá sản sẽ ngưng – hay “stay” (tạm ngưng) – các cố gắng đòi tiền từ phía chủ nợ của quý vị trong thời gian đệ đơn khai phá sản. Nếu chủ nợ tiếp tục đòi, họ sẽ bị phạt vì vi phạm lệnh của toà và bị buộc phải trả tiền thiệt hại. Tuy nhiên, nếu sau khi đệ đơn, quý vị còn thiếu chứng từ đòi hỏi của tòa, các chủ nợ có thể đệ đơn xin xoá bỏ lệnh ngưng trả nợ đó. Nếu toà thấy có sự thiếu thành thật liên tục hay lạm dụng trong đơn phá sản, việc tạm ngưng đòi nợ sẽ bị hủy và các chủ nợ sẽ có thể đòi nợ quý vị.

Một nhân viên tài khoán (trustee) sẽ được bổ nhiệm để duyệt qua các đơn và chứng từ. Quý vị có thể giữ được nhà, xe hay các tư hữu khác mà toà nhận thấy cần thiết, nhưng nếu còn nợ tiền trên các tài sản này, quý vị phải tiếp tục trả. Trong một số trường hợp, quý vị có thể trả nợ có thế chân ít hơn tổng số tiền nợ. Các món nợ như vậy có thể được giảm còn tùy vào một số yếu tố khác nhau, như quý vị khai phá sản Chương 7 hay 13 và bất động sản thuộc loại nào, có giá ra sao. Để biết thêm chi tiết về luật phá sản có thể giúp giảm tiền nợ phải trả cho các món nợ có thế chân, quý vị nên tham khảo với luật sư chuyên khai phá sản hay đọc sách của Nolo tựa đề “Secured Debts in Chapter 13 Bankruptcy” tức Nợ Thế Chân Khai Chương 13 (http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/secured-debts-chapter-13-bankruptcy.html) and và “Secured Debts in Chapter 7 Bankruptcy: An Overview” tức Nợ Thế Chân Khi Khai Chương 17 - Sơ Lược http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/secured-debts-chapter-7-bankruptcy-an-overview.html).

Trong trường hợp điển hình ở Chương 7, quý vị thường sẽ được thông báo kết quả cuối cùng trong vòng ba tới sáu tháng, trong đa số trường hợp, các món nợ đúng tiêu chuẩn sẽ được xóa bỏ trong thời gian đó.

Các món nợ trong Chương 13 được xoá khi kế hoạch trả nợ được hoàn tất – thường trong vòng ba tới năm năm.

Xóa nợ không có nghĩa nợ được tha, hủy bỏ hay biến mất. Nó có nghĩa các chủ nợ không còn được bắt quý vị phải trả nợ, nhưng họ vẫn có quyền đòi lại bất động sản họ có chủ quyền trong đó.

Nếu Như….

Đây là các câu hỏi thường được hỏi về phá sản:

 • Chủ nhà của tôi có thể đuổi tôi ra khỏi nhà không? Phá sản không thể ngăn hay cản việc bị đuổi ra khỏi nhà nếu quý vị không trả tiền mướn sau khi đệ đơn khai phá sản.
 • Tôi sẽ mất việc hay khó kiếm việc không? Hãng quý vị làm hiện thời không được đuổi quý vị chỉ vì quý vị đã khai phá sản, và họ cũng không được kỳ thị quý vị. Nếu quý vị đang kiếm việc mới, các cơ quan của chính quyền không được phép dùng vụ khai phá sản để quyết định có mướn quý vị hay không. Nhưng luật này không áp dụng cho hãng tư. Nếu hãng định mướn quý vị muốn kiểm tra quá khứ tín dụng, cách tốt nhất nên giải thích trước cho họ về bản báo cáo tín dụng của quý vị và lý do.
 • Tôi sẽ bị tù không? Không. Không có nhà tù nào nhốt người mắc nợ ở Hoa Kỳ cả.
 • Người phối ngẫu của tôi có phải khai phá sản luôn không? Trong đa số trường hợp, không. Tuy nhiên, người phối ngẫu sẽ phải tiếp tục trả hết số tiền cho bất cứ các món nợ nào mà cả hai cùng có trách nhiệm, ngay cả phần trách nhiệm trả của quý vị được bãi bỏ vì đã khai phá sản.
 • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi liệt kê món nợ mà tôi là người đứng tên chung (co-signed)? Trách nhiệm trả tiền của quý vị sẽ được bãi bỏ, nhưng người đứng tên chung sẽ bị lãnh trách nhiệm cho hết thảy món nợ. Nếu món nợ đứng tên chung không bị chểnh mảng, quý vị có thể “reaffirm” (tái xác nhận) nó trong đơn khai phá sản. (Điều này có nghĩa, với sự cho phép của nhân viên tài khoán, quý vị sẽ từ bỏ bất cứ quyền được bảo vệ khỏi chủ nợ nếu quý vị không trả được nợ trong tương lai.)
 • Tôi có phải trả lại thẻ tín dụng không? Tùy vào công ty tín dụng của quý vị. Nếu quý vị tái xác nhận trách nhiệm trả món nợ này trong thời gian đệ đơn khai phá sản, quý vị có thể giữ được thẻ. Tuy nhiên, công ty thẻ tín dụng có thể đóng trương mục của quý vị nếu họ muốn.
 • Tôi có phải trả lại thuế còn thiếu không? Trong đa số trường hợp, phải trả. Như Nolo.com giải thích, quý vị có thể không phải trả nợ thuế liên bang khi khai Chương 7, nhưng chỉ trong trường hợp quý vị đủ tiêu chuẩn cho một số điều kiện liên quan đến các yếu tố như thời gian mắc nợ và nợ khi nào, hay nếu quý vị có khai thuế. Cho dù được miễn trả nợ thuế này, nhưng khai phá sản sẽ không xóa bỏ các món nợ thuế trong các tài sản có thế chân đã báo cáo trước khi khai phá sản, nghĩa là, quý vị phải trả các món nợ thuế chưa trả trước khi quý vị được bán các bất động sản có thế chân đó. (Quý vị phải khai tất cả các năm thuế nào chưa khai trong vòng 45 ngày khi khai phá sản, nếu không đơn xin khai phá sản của quý vị sẽ bị bác.)

Làm Lại Tín Dụng

Đệ đơn khai phá sản sẽ ảnh hưởng xấu đến hồ sơ tín dụng. Quý vị có thể khó xin được thẻ tín dụng mới. Tuy nhiên, quý vị có thể xin được một thẻ tín dụng thế chân (secured credit card) khi vụ khai phá sản của quý vị kết thúc. Ngay cả người với tín dụng xấu có thể xin được thẻ tín dụng thế chân bằng cách ký thác tiền vào trương mục tiết kiệm mà chủ nợ có thể lấy số tiền này ra nếu quý vị lỡ không trả được nợ trong thẻ. Giá trị tiền mặt có trong thẻ tín dụng thường bằng với số tiền quý vị ký thác.

Trong những năm gần đây, một số các công ty thẻ tín dụng bắt đầu cung cấp thẻ tín dụng mới cho người vừa khai phá sản vì họ biết rằng những người đã khai phá sản không thể nào khai lần nữa trong nhiều năm. Các mời mọc cho thẻ này thường đi theo với các điều kiện rất tệ như lãi xuất và lệ phí phạt cao. Nên cẩn thận khi đáp ứng lại các rao mời này.

For more information

Nguồn Hướng Dẫn Thêm

Legal Information Institute (Trường Luật Cornell)
Mạng điện toán: www.law.cornell.edu
Bấm vào “Get the Law” hay “Legal Encyclopedia” để kiếm hướng dẫn về nhiều đề tài pháp lý, bao gồm phá sản.

The National Association of Consumer Bankcruptcy Attorneys
Mạng điện toán: www.nacba.org
Bấm vào “Find Your Attorney” để biết danh sách tên các luật sư hội viên.

The National Foundation for Credit Counseling (NFCC)
Mạng điện toán: www.nfcc.org
Số điện thoại: 800-388-2227
Gọi hay viếng trang điện toán để kiếm một cơ quan tham vấn tín dụng cung ứng các dịch vụ quý vị cần, bao gồm tham vấn phá sản và giáo dục. Nếu quý vị cần tham vấn tín dụng trước khi khai phá sản, quý vị cũng có thể tìm một cơ quan được Nha Tài Khoán Hoa Kỳ cấp chính thức công nhận trên mạng điện toán (được liệt kê dưới đây).

Nolo Press
Mạng điện toán: www.nolo.com
Số điện thoại: 800-728-3555
Nhà xuất bản về các hướng dẫn luật pháp rất hay cho người tiêu thụ với nhiều đề tài bao gồm nợ, đòi nợ và phá sản.

U.S. Trustee
Mạng điện toán: www.usdoj.gov/ust
Tìm các cơ quan có chứng chỉ hành nghề cung ứng các tham vấn tín dụng trước khi khai phá sản và hướng dẫn quản lý tài chánh sau khi khai phá sản, cũng như đăng bảng tiêu chuẩn về thẩm tra tiền bạc khi khai phá sản (bankruptcy means testing.)

Published / Reviewed Date

Reviewed: August 02, 2013

Download File

PDF files may contain outdated links.

Personal Bankruptcy: Your financial fresh start (Vietnamese)
File Name: 2013_Bankcruptcy_viet.pdf
File Size: 0.21MB

Sponsors

Capital One

Notes

Ấn bản này được phát hành bởi Consumer Action với sự hợp tác của Capital One Services, Inc.

Filed Under

Money Management   ♦  

Copyright

© 2003 –2017 Consumer Action. Rights Reserved.

 
 
 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer
Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy