Connect to California Lifeline and Save! (2020) (Vietnamese)

Gia Nhập vào California LifeLine và Tiết Kiệm! - Dịch vụ điện thoại giá rẻ giúp gia đình quý vị liên lạc

Discounted telephone service can help your family stay in touch

California Lifeline cung cấp dịch vụ với giá căn bản cho các gia đình trong tiêu chuẩn lợi tức thấp. Các khách hàng nào đủ điều kiện cho dịch vụ giá bình dân California Lifeline chỉ trả một phần tiền của giá thường cho dịch vụ mắc đường dây và tiền điện thoại hàng tháng. Cẩm nang này giải thích các đặc điểm và lợi ích của dịch vụ điện thoại Lifeline, cách nộp đơn vào chương trình, và quý vị phải làm gì để tiếp tục được tham gia chương trình.

California Lifeline provides discounts on basic residential telephone service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California Lifeline pay a fraction of the regular cost for telephone connection and monthly local telephone service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program, and what you must do to continue participation.

THÔNG BÁO VỀ DỊCH COVID-19: Để giúp người tham gia chương trình giảm giá LifeLine không bị mất quyền lợi trong thời điểm của nạn đại dịch, bắt đầu từ ngày 19 tháng ba, 2020, Nha Kiểm Soát Tiện Ích Công Cộng ở California (California Public Utilities Commission-CPUC) tạm thời đình hoãn điều lệ người tham gia phải nộp đơn xin gia hạn trong 90 ngày. Khi đại dịch COVID-19 đưa đến khủng hoảng, Nha CPUC sẽ gia hạn thời hạn quyền lợi bị cắt và/hay bổ sung các nội quy khác để bảo đảm người tham gia vẫn tiếp tục nhận được các phúc lợi của chương trình.

Lời Giới Thiệu

California LifeLine là chương trình cung cấp dịch vụ điện thoại nối dây thông thường (điện thoại bàn) hay dịch vụ điện thoại không dây giá rẻ cho các gia đình có mức thâu nhập thấp dựa theo tiêu chuẩn của California LifeLine. Người tiêu thụ đủ điều kiện hưởng dịch vụ điện thoại California LifeLine chỉ trả một khoản tiền nhỏ trong tổng số phí tổn thông thường để kết nối và sử dụng điện thoại hàng tháng.

Lợi ích của California LifeLine là gì?

California LifeLine tính giá tiền điện thoại rất thấp. Phí tổn điện thoại hàng tháng sẽ tuỳ theo loại dịch vụ điện thoại nối dây (điện thoại bàn) hay không dây (điện thoại di động) quý vị chọn.

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI NỐI DÂY

Tất cả các hãng điện thoại ở California cung cấp cho cư dân dịch vụ điện thoại bàn lối xưa đều có chương trình California LifeLine.

Khách hàng có thể được nhận vào chương trình bằng một trong hai cách sau đây:

 • Có nhận trợ cấp chính phủ
 • Mức thâu nhập của gia đình nằm trong tiêu chuẩn ấn định của chương trình California LifeLine

Các dịch vụ giảm giá do Chương Trình California LifeLine cung cấp bao gồm:

 • Giảm giá khi mở đường dây: Cho khách hàng mới, khi đã gia nhập vào Chương Trình California LifeLine, quý vị sẽ được hoàn trả lại hết số tiền bằng tín dụng quý vị đã đóng ngoại trừ $10 mỹ kim hay được hoàn trả một nửa số tiền tín dụng hãng điện thoại thường tính khi mở đường dây cho dịch vụ California LifeLine, tùy theo giá nào thấp hơn.
 • Giảm lệ phí đổi hay chuyển dịch vụ điện thoại hiện thời sang chương trình California LifeLine: Khi đã được nhận vào California LifeLine, quý vị trả: (1) $10, hay (2) một nửa giá thường lệ cho dịch vụ mở đường dây hay đổi dịch vụ, tùy theo giá nào thấp hơn.
 • Giảm giá dịch vụ hàng tháng: Giá điện thoại của Chương Trình California LifeLine không được quá 50% giá bình thường và giá đồng hạng của công ty điện thoại có cung cấp dịch vụ California LifeLine. Giá cả khác nhau giữa các công ty điện thoại. Giá dịch vụ đồng hạng không giới hạn số phút cho các cú gọi ở khu vực địa phương. Giá dịch vụ có giới hạn cho 60 lần gọi mỗi tháng không tính số phút gọi ở các khu vực địa phương. Nếu gọi quá số lần cho phép (hơn 60 lần mỗi tháng), giá tính mỗi lần gọi lố là 8 xu.
 • Mở thêm số điện thoại California LifeLine: Quý vị được mở thêm số điện thoại thứ hai của California LifeLine với giá rẻ, nếu quý vị hay người nào trong gia đình cần một máy đánh chữ trực tiếp (TTY hay TDD) khi dùng điện thoại.
 • Là khách hàng của California LifeLine, quý vị không bị đóng các lệ phí sau: Lệ phí liên bang Federal Universal Service, California LifeLine Telephone Service, California High Cost Fund-A, California High Cost Fund-B, California Advanced Services Fund, California Teleconnect Fund, California Relay Service and Communications Devices Fund, 911 Emergency System, State Regulatory Fee và các thuế tiểu bang/địa phương khác. Khách hàng của California LifeLine cũng không phải trả lệ phí liên bang (Federal Subscriber Line Charge) hàng tháng.

Khi xin vào chương trình California LifeLine, quý vị sẽ vẫn phải trả tiền cho dịch vụ điện thoại căn bản và tiền mở số điện thoại với giá bình thường cho đến khi đơn xin của quý vị được chấp thuận. (Quý vị hỏi hãng điện thoại về kế hoạch trả tiền không bị tính lời để giúp trả cho bất kỳ lệ phí mở số điện thoại và/hay tiền đặt cọc nào.) Một khi đơn đã được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được dịch vụ điện thoại giá rẻ tính lại từ ngày quý vị bắt đầu có dịch vụ điện thoại hay ngày quý vị nộp đơn xin vào California LifeLine, tùy theo ngày nào trễ hơn và tiền hoàn trả sẽ bằng tiền tín dụng. Thêm vào đó, bất kỳ tiền đặt cọc nào quý vị đóng cho dịch vụ điện thoại căn bản đều sẽ được trả lại bằng tiền tín dụng trong hóa đơn của quý vị. Nếu số tiền là $10 mỹ kim hay nhiều hơn, quý vị có thể yêu cầu hãng điện thoại có Chương Trình California LifeLine gởi ngân phiếu trả lại số tiền đó cho quý vị.

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY

Chương trình California LifeLine cũng có dịch vụ điện thoại không dây (wireless telephone). Tuy nhiên, các hãng điện thoại trước tiên phải nộp đơn xin và được Nha Thanh Tra Tiện Ích Tiểu Bang California (California Public Utilities Commission – CPUC) chấp thuận cho cung cấp dịch vụ Lifeline giá rẻ -- dịch vụ giá rẻ cho người đủ tiểu chuẩn ở California. Quý vị nên liên lạc với hãng điện thoại không dây để biết hãng đó có chương trình California LifeLine hay không.

Dịch vụ điện thoại không dây giá rẻ sẽ còn tuỳ thuộc vào hãng điện thoại và loại dịch vụ nào quý vị chọn, bao gồm:

 • Giảm tới $15.00 cho các dịch vụ cung cấp từ 501 tới 999 phút gọi mỗi tháng nếu hãng điện thoại là ETC (Eligible Telecommunication Carrier,) nghĩa là hãng được tài trợ bởi chính phủ liên bang và tiểu bang. Nếu hãng điện thoại không phải là ETC, tổng số tiền quý vị được Chương Trình California LifeLine giảm là $5.75 mỗi tháng (không được giảm thêm $9.25 từ chính phủ liên bang). (Hầu hết, không phải tất cả, các dịch vụ điện thoại không dây có trong chương trình California LifeLine đều cung cấp 1,000 phút gọi.)
 • Giảm tới $23.00 cho các dịch vụ cung cấp 1,000 phút gọi hay nhiều hơn mỗi tháng, nếu hãng điện thoại là ETC (Eligible Telecommunications Carrier.) Nếu hãng không phải là ETC, tổng số tiền quý vị được California LifeLine giảm hàng tháng sẽ là $13.75.

Dịch vụ điện thoại không dây phải cung cấp tối thiểu 501 phút mới được hưởng giá rẻ của California LifeLine. Hãng điện thoại cung cấp dịch vụ nào dưới sự tài trợ của chương trình California LifeLine không được buộc khách hàng phải mua các dịch vụ gộp chung video hay trữ liệu (data).

Các gia đình đủ tiêu chuẩn có thể nhận được giá rẻ, hay được trả lại tiền đóng cho các lệ phí mở/khởi động số điện thoại không dây, nhưng không được làm quá hai lần trong một năm. Bất kỳ các lệ phí phụ trội khác về mở/khởi động khác thường xảy ra khi gia đình đổi hãng điện thoại, hãng có thể một là miễn tính tiền hay tính nguyên giá cho dịch vụ mở/khởi động.

California LifeLine không giúp mua máy điện thoại giá rẻ, nhưng một số hãng điện thoại cho không máy khi quý vị ký hợp đồng khởi động máy hay tái gia hạn hợp đồng. (Hãng điện thoại không được yêu cầu khách ký một hợp đồng dài hơn hai năm.) Quý vị không bị tính lệ phí trả lại máy điện thoại nếu quý vị trả trong ba ngày làm việc, tính từ ngày máy được khởi động.

Quý vị được quyền liên lạc miễn phí, không giới hạn với nhân viên tiếp khách bằng ngôn ngữ mà hãng điện thoại đã sử dụng để bán hay quảng cáo dịch vụ California LifeLine.

Được miễn trả tiền cho dịch vụ ngăn số gọi

Dịch vụ ngăn số gọi không cho quý vị hay bất cứ ai khác gọi số điện thoại viễn liên hay số địa phương phải trả tiền bằng máy điện thoại bàn của quý vị. Quý vị vẫn có thể nhận được số gọi viễn liên và có thể gọi được số không phải trả tiền. Quý vị có thể gọi số viễn liên bằng cách dùng thẻ điện thoại trả tiền trước.

Miễn đóng tiền đặt cọc cho dịch vụ căn bản

Là khách hàng của California LifeLine, quý vị không phải trả tiền đặt cọc cho dịch vụ điện thoại căn bản. Nếu quý vị phải đóng tiền đặt cọc lúc ban đầu khi mở đường dây và đang xin vào California LifeLine, tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả lại bằng tín dụng cho quý vị một khi quý vị được nhận vào chương trình California LifeLine.

California LifeLine giúp gì được cho người bị khiếm thính?

Nếu gia đình của quý vị đủ tiêu chuẩn vào chương trình California LifeLine và có người nào trong nhà bị điếc hay lãng tai cần một máy đánh chữ trực tiếp (TTY/TDD) để dùng điện thoại, quý vị có thể được hai đường dây điện thoại giá rẻ của California LifeLine. Với hai đường dây, người bị khiếm thính có thể liên lạc bằng điện thoại qua một dịch vụ truyền tin nhắn đặc biệt.

Để có hai đường dây điện thoại giá rẻ, quý vị phải hội đủ các điều kiện sau:

 • Gia đình của quý vị đã có đường dây điện thoại California LifeLine thứ nhất.
 • Người bị khuyết tật trong gia đình của quý vị có và dùng máy đánh chữ trực tiếp trong nhà.

Nếu máy TTY/TDD không do chương trình Deaf and Disabled Telecommunications Program (DDTP) cung cấp, quý vị phải nộp một giấy chứng của bác sĩ xác nhận quý vị hay một người trong gia đình cần máy TTY/TDD để dùng điện thoại. (Làm bản sao gởi đi cùng với đơn xin. Đừng gởi bản chính).

Một số máy điện thoại không dây cũng có chức năng tương xứng với TTY. Ngoài ra máy điện thoại phải là máy điện số (digital), thêm nữa máy cũng cần phải có lỗ cắm âm thanh hay lỗ cắm tai nghe đường kính là 2.5mm và có nút bấm hay chọn TTY trong phần “menu.” Không phải máy điện thoại điện số nào cũng dùng được TTY. Quý vị nên hỏi tiệm bán máy điện thoại hay hãng điện thoại, hoặc tìm dấu hiệu TTY trên hộp đựng máy hoặc trong sách chỉ dẫn sử dụng.

Tôi bắt đầu dịch vụ California LifeLine ra sao?

Nếu quý vị chưa có dịch vụ điện thoại nhưng tin rằng quý vị đủ tiêu chuẩn được nhận vào California LifeLine, xin liên lạc với hãng điện thoại cung cấp dịch vụ điện thoại trong khu vực địa phương quý vị ở, nếu quý vị muốn có đường dây điện thoại bàn (coi trong cuốn Trang Vàng điện thoại, mục “Telecommunications Carriers”) hay tìm một hãng điện thoại không dây có trong chương trình LifeLine, nếu quý vị muốn dịch vụ điện thoại di động.

Nha Tiện Ích CPUC có trang mạng hướng dẫn (https://www.californialifeline.com/vi/provider_search) để giúp người tiêu thụ tìm công ty điện thoại nào cung cấp dịch vụ điện thoại giá rẻ của Chương Trình California LifeLine (có dây hay không dây) dựa trên số khu bưu chính (Zip code) họ cư ngụ. Đối với dịch vụ điện thoại không dây, trang này cũng liệt kê danh sách từng loại dịch vụ của công ty điện thoại cung cấp, số phút, tin nhắn chữ, trữ liệu (data) và giá cả. Xin nhấn vào tên của công ty điện thoại nổi lên trong khung cửa sổ cùng với số điện thoại, trang mạng của công ty và ngôn ngữ công ty cung cấp trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay đã sẵn sàng muốn ghi danh.

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI NỐI DÂY

Khách hàng mới thiết lập dịch vụ điện thoại nối dây và nộp đơn xin vào California LifeLine sẽ phải trả giá cả bình thường trước, cho đến khi đơn được chấp thuận. Quý vị sẽ phải trả tiền mở số điện thoại với giá bình thường và trả bất kỳ các tiền đặt cọc nào cho dịch vụ điện thoại căn bản, nhưng hãng điện thoại có kế hoạch trả góp không tính lời sẽ giúp quý vị trả các phí tổn này. Một khi đã vào LifeLine, quý vị sẽ được hoàn trả lại các khoản tiền trên bằng tiền tín dụng tính từ ngày quý vị bắt đầu có dịch vụ điện thoại hay ngày quý vị nộp đơn xin vào California LifeLine, tùy theo ngày nào trễ hơn. Quý vị cũng sẽ được hoàn trả lại tất cả số tiền bằng tín dụng ngoại trừ $10 mỹ kim hay một nửa giá tiền hãng điện thoại thường tính để bắc đường dây, tùy theo giá nào thấp hơn. Và quý vị cũng sẽ được hoàn trả bằng tín dụng các số tiền đặt cọc cho các dịch vụ điện thoại căn bản.

Nếu quý vị đã có sẵn dịch vụ điện thoại nối dây địa phương, xin gọi cho hãng điện thoại ở số có trong hóa đơn điện thoại hàng tháng và nói quý vị muốn xin vào dịch vụ California LifeLine. Một khi đã được nhận vào California LifeLine, quý vị sẽ chỉ trả lệ phí nhỏ một lần duy nhất để chuyển trương mục từ dịch vụ bình thường sang California LifeLine. Tiền bồi hoàn bằng tín dụng sẽ cho vào trong trương mục điện thoại của quý vị tính từ ngày quý vị đã nộp đơn xin vào California LifeLine.

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY

Khách hàng mới muốn mở dịch vụ điện thoại không dây và muốn xin vào chương trình California LifeLine có thể đợi đến khi vào được Chương Trình LifeLine rồi mới mở dịch vụ điện thoại không dây. Quý vị nên hỏi hãng điện thoại có cần phải mở dịch vụ điện thoại bình thường trước, hay phải chờ cho đến khi được vào LifeLine rồi mới mở dịch vụ điện thoại không dây, vì thủ tục mở dịch vụ khác nhau cho từng hãng điện thoại.

Nếu quý vị ban đầu phải mở dịch vụ bình thường và phải trả giá cả thông thường trước, và khi vào LifeLine, các chi phí này sẽ được hoàn trả lại bằng tiền tín dụng tính từ ngày dịch vụ điện thoại bắt đầu hay ngày quý vị nộp đơn xin vào California LifeLine, tùy theo ngày nào trễ hơn. Nếu quý vị vào được California LifeLine trước, giá sẽ được giảm sẽ bắt đầu ngay vào trong dịch vụ không dây đã mở.

Nếu quý vị đã có dịch vụ điện thoại không dây với hãng điện thoại có trong chương trình California LifeLine, quý vị liên lạc với hãng để biết loại dịch vụ nào của California LifeLine được giảm giá. Quý vị phải chọn loại dịch vụ đủ tiêu chuẩn được giá rẻ của California LifeLine. Một khi đã được Califonia LifeLine chấp thuận, tiền điện thoại sẽ được giảm tính từ ngày quý vị được chấp thuận.

Người nộp đơn xin dịch vụ điện thoại không dây cần phải chờ trong thời gian đóng băng (freeze) là 30 ngày. Người tiêu thụ xin vào Chương Trình California LifeLine bằng hãng điện thoại không dây không được ghi danh với hãng điện thoại khác trong 30 ngày, đây là thời gian cơ quan hành chính của chương trình cần để tiến hành thủ tục cứu xét đơn xin và đưa ra quyết định cuối cùng. Hãng điện thoại phải thông báo cho khách hàng của họ biết về các quy định liên quan đến vụ 30 ngày đóng băng này.

MỖI GIA ĐÌNH CHỈ ĐƯỢC MỞ MỘT ĐƯỜNG DÂY LIFELINE

Mỗi gia đình chỉ được chọn một trong hai dịch vụ điện thoại giá rẻ của Chương Trình Lifeline, chọn điện thoại có dây trong nhà hay điện thoại di động, nhưng không được có cả hai. Chỉ có gia đình nào đủ tiêu chuẩn được nhận vào Chương Trình California LifeLine và có người sống chung cần thiết bị nhắn tin chữ qua điện thoại (TTY/TDD) mới được có hai đường dây điện thoại giá rẻ của Lifeline. Dịch vụ giá rẻ này chỉ cho người chủ gia đình chính thức. Gia đình không được hưởng giá rẻ từ nhiều công ty điện thoại. Giá rẻ này không được sang nhượng cho người khác.

THỦ TỤC CỨU XÉT HỒ SƠ XIN VÀO CALIFORNIA LIFELINE

Hãng điện thoại cung cấp dịch vụ California LifeLine sẽ thông báo cho Văn Phòng Hành Chính California LifeLine của Nha Tiện Ích CPUC. Văn Phòng Hành Chính sẽ chấp thuận hay bác đơn xin của quý vị dựa trên báo cáo của quý vị. Văn Phòng sẽ gởi cho quý vị một mẫu đơn của California LifeLine trong phong bì màu hồng. Quý vị điền đơn trên mạng bằng cách dùng mã số cá nhân (PIN - personal identification number) có ghi trong mẫu đơn hay gởi đơn đã hoàn tất đến địa chỉ cho sẵn trước hay đúng thời hạn chót có in trong mẫu đơn (khoảng 44 ngày). Đừng gởi đơn đã điền tới hãng điện thoại của quý vị.

Quý vị có thể chọn loại tiêu chuẩn nào để được vào California LifeLine, loại nhận trợ cấp chính phủ (“program-based”) hay loại dựa trên mức thâu nhập (“income-based”) của quý vị. Quý vị chỉ cần dùng một trong hai cách này để biết mình đủ tiêu chuẩn hay không — Đừng dùng cả hai. (Xin xem bảng tiêu chuẩn ở phần kế).

Quý vị sẽ nhận được một lá thơ từ Văn Phòng Hành Chính của California LifeLine thông báo quý vị được nhận hay bị từ chối. Nếu đơn của quý vị bị bác, quý vị sẽ tiếp tục trả tiền điện thoại với giá thường lệ (nếu quý vị đã mở dịch vụ điện thoại trước khi xin vào chương trình).

Tôi có đủ tiêu chuẩn để được vào chương trình California LifeLine không?

Các khách hàng phải hội đủ tiêu chuẩn dựa trên một trong hai yếu tố, có nhận trợ cấp chính phủ, hay dựa trên mức thâu nhập để xin vào được California LifeLine:

LỰA CHỌN 1: XÁC NHẬN DỰA TRÊN MỨC THÂU NHẬP

Hoàn tất phần “Program-based” trong mẫu đơn nếu quý vị sẽ được nhận vào California LifeLine dựa trên giấy chứng quý vị có nhận bất kỳ chương trình trợ cấp chính phủ nào liệt kê trong đơn. Quý vị chỉ tô đen vào các ô tròn kế bên chương trình trợ cấp nào gia đình của quý vị đang hưởng. Quý vị cần có giấy xác nhận có nhận trợ cấp, đính kèm giấy xác nhận này với đơn xin vào California LifeLine. Giấy xác nhận hợp lệ là các bản báo cáo về tiền nhận trợ cấp của năm nay hay năm ngoái, thơ thông báo hay thơ chấp thuận của chương trình trợ cấp đó, thẻ trợ cấp xã hội, hay các văn bản chính thức của chương trình cho biết quý vị hay gia đình của quý vị được hưởng trợ cấp.

LỰA CHỌN 2: XÁC NHẬN DỰA TRÊN MỨC THÂU NHẬP

Nếu không nhận bất kỳ các chương trình trợ cấp chính phủ nào, quý vị phải nộp đơn xin vào California LifeLine dựa trên mức thâu nhập của gia đình quý vị. Điền hết phần “Income-Based” trong đơn. Quý vị phải cung cấp giấy tờ chứng minh tiền thâu nhập tổng cộng của gia đình quý vị phải trong hay dưới mức tối đa do Chương Trình California LifeLine ấn định. Giấy chứng minh mức thâu nhập hợp lệ bao gồm bản sao trang đầu của giấy khai thuế thâu nhập năm ngoái, bản báo cáo thâu nhập hay cùi ngân phiếu lương trong ba tháng liên tiếp của năm ngoái, bản báo cáo trợ cấp của các chương trình như An Sinh Xã Hội, Cựu Quân Nhân, thất nghiệp, bồi thường lao động, v.v. hay các giấy chứng minh mức thâu nhập hàng năm của gia đình quý vị.

Làm bản sao tất cả các giấy tờ trước khi gởi đi chung với đơn. Đừng gởi bản chính.

Quý vị cũng cần phải cho biết về tình trạng cư ngụ của quý vị (ở tạm hay ở luôn), ngày tháng năm sinh và bốn số cuối thẻ An Sinh Xã Hội hay Số Thẻ Căn Cước của Bộ Lạc. Địa chỉ nhà quý vị dùng để điền đơn phải là nơi quý vị chính thức ở đó, và quý vị hiện chưa trong chương trình điện thoại giá rẻ của California LifeLine. Quý vị không phải là người nhận sự bảo bọc tài chánh của ai trong giấy khai thuế thâu nhập của người đó.

Ai đã có California LifeLine, nhưng nếu trong nhà có người dùng máy TTY sẽ có thể được hai đường dây điện thoại giá rẻ của California LifeLine.

DỰA TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP (PROGRAM-BASED)

Quý vị đủ tiêu chuẩn vào California LifeLine nếu quý vị hay người nào trong gia đình có nhận bất kỳ các chương trình trợ cấp chính phủ sau đây:

 • Bảo hiểm y tế Medicaid/Medi-Cal
 • Trợ cấp khuyết tật SSI (Supplemental Security Income)
 • CalFresh Program, trước đây có tên là chương trình Food Stamps
 • Tribal TANF
 • Phiếu sữa WIC (Women, Infants and Children Program)
 • Chương trình LIHEAP (Low Income Home Energy Assistance Program)
 • Chương trình Section 8 hay Federal Public Housing Assistance
 • Chương trình cơm trưa miễn phí, không phải giảm giá NSLP (National School Lunch Program)
 • Chương trình Bureau of Indian Affairs General Assistance
 • Chương trình Head Start Income Eligible (chỉ cho các Bộ Lạc)
 • Chương Trình Cấp Phát Thực Phẩm Cho Khu Bảo Tồn Thổ Dân Hoa Kỳ FDPIR (Food Distribution Program on Indian Reservation)
 • Chương trình Hưu Bổng Cho Cựu Quân Nhân và Người Sống Sót - Federal Veteran and Survivors Pension Benefit Progam
 • Chương trình TANF (Temporary Assistance for Needy Families), cũng có tên là:
  • Chương trình CalWORKS (California Work Opportunity and Responsibility to Kids)
  • Chương trình StanWORKS (Stanislaus Work Opportunity and Responsibility to Kids
  • Chương trình WTW (Welfare-to-Work)
  • Chương trình GAIN (Greater Avenues for Independence)
DỰA TRÊN MỨC THÂU NHẬP (INCOME-BASED)

Quý vị đủ tiêu chuẩn vào California LifeLine nếu mức thâu nhập tổng cộng trước khi trừ thuế của gia đình quý vị không quá các mức ấn định dưới đây:

Số người trong gia đình Thâu nhập hàng năm *
1-2 người $28,700
3 người $32,600
4 người $39,700
Thêm mỗi người (trên 4 người) Cộng thêm $7,100 cho mỗi đầu người vào $39,700

* Có hiệu lực từ tháng 6/1/20 cho đến 5/31/21. Tiêu chuẩn mức thâu nhập được điều chỉnh hàng năm.

Đương đơn xin vào Chương Trình Lifeline dựa theo bảng tiêu chuẩn mức thâu nhập cần phải cung cấp giấy tờ chứng minh như giấy khai thuế và/hay cùi ngân phiếu lương để hội đủ điều kiện. Làm bản sao các giấy này trước khi gởi đi cùng với tờ đơn. Đừng gởi bản chính.

Tiền thâu nhập của gia đình bao gồm tất cả các tiền kiếm được của mỗi người trong gia đình có đóng thuế hay không đóng thuế. Nó bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Lương giờ và lương tháng
 • Tiền lời và tiền chia lời (dividends)
 • Chu cấp phối ngẫu cũ sau khi ly dị (alimony) và chu cấp con cái
 • Tiền tài trợ, quà, tiền phát xài vặt và tiền thù lao (stipends)
 • Tiền An Sinh Xã Hội và hưu bổng
 • Tiền trợ cấp chính phủ
 • Tiền cho thuê
 • Tất cả tiền lương trả bằng tiền mặt và không phải tiền mặt (bao gồm nghề tự do)

Một “gia đình” bao gồm bất cứ cá nhân hay nhóm người sống chung với nhau trong cùng một địa chỉ như là một đơn vị kinh tế. Một gia đình có thể bao gồm thân nhân hay không phải thân nhân. Một “đơn vị kinh tế” bao gồm tất cả người lớn (18 tuổi trở lên) có đóng góp và chia sẻ chung tiền thâu nhập và các phí tổn trong nhà. Nếu một người lớn không có hay có thâu nhập thấp, và sống chung với người nào nuôi ông hay bà ta, cả hai sẽ được coi như là phần tử trong cùng một gia đình. Trẻ em dưới mười tám tuổi sống với cha mẹ hay người giám hộ được coi như là phần tử trong gia đình của cha mẹ hay người giám hộ.

CHỨNG MINH THÂU NHẬP

Giấy chứng minh thâu nhập được chấp nhận bao gồm một hay hơn một dưới đây:

 • Giấy khai thuế tiểu bang, liên bang hay bộ lạc của năm ngoái
 • Bản báo cáo tiền lương của sở làm hay các cùi ngân phiếu lương ba tháng liên tiếp trong 12 tháng
 • Giấy chứng minh chu cấp con cái
 • Bản báo cáo nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội, Cựu Quân Nhân, lương hưu/hưu bổng, tiền thất nghiệp hay tiền bồi thường lao động
 • Giấy ly dị chính thức
 • Các giấy tờ khác chứng minh thâu nhập của quý vị

Cư dân Vùng Đất Bộ Lạc

Nếu quý vị sống trong vùng đất được chính quyền liên bang công nhận là Vùng Đất Bộ Lạc, giá điện thoại còn rẻ hơn nữa và nó có thể xuống thấp tới $0 mỗi tháng. Quý vị nên liên lạc với hãng điện thoại nối dây và hãng điện thoại không dây có cung cấp California LifeLine để biết thêm về giá cả cho chính xác.

Quý vị hỏi hãng điện thoại cung cấp California LifeLine về dịch vụ Enhanced Lifeline hay Tribal Lands Lifeline khi quý vị xin vào Chương Trình California LifeLine. Hãng điện thoại có thể yêu cầu quý vị phải cung cấp thêm các tin tức như tên của vùng đất bộ lạc quý vị cư ngụ. Thủ tục ghi danh vào dịch vụ Enhanced Lifeline và Tribal Lands Lifeline khác nhau tuỳ theo mỗi hãng điện thoại. Một số hãng chỉ cần làm thủ tục một lần khi quý vị nộp đơn xin vào Enhanced Lifeline qua sự chấp thuận của Văn Phòng Quản Trị Chương Trình California LifeLine. Một số hãng khác đòi hỏi quý vị phải nộp đơn hai lần, trước tiên phải được California LifeLine chấp thuận. Sau đó, dịch vụ California LifeLine sẽ yêu cầu quý vị điền đơn xin vào Tribal Lands và gởi lại đơn đã điền để được giá điện thoại thật rẻ.

Tôi phải làm gì để tiếp tục trong Chương Trình California LifeLine?

Tất cả những ai đã được vô Chương Trình California LifeLine phải chứng minh mỗi năm họ vẫn đủ tiêu chuẩn. Quý vị không cần gởi giấy chứng minh mức thâu nhập hay giấy nhận trợ cấp chính phủ.

Mỗi năm, Văn Phòng Hành Chính của California LifeLine sẽ gởi đến quý vị mẫu đơn xin tái gia hạn 105 ngày trước ngày hết hạn. Đơn xin tái gia hạn sẽ gởi tới trong bao thơ mầu hồng. Để vẫn còn được trong chương trình, cứ cách 12 tháng, quý vị điền vào một trong hai phần “Program-based” (có nhận trợ cấp chính phủ) hay “Income-based” (mức thâu nhập) trong đơn xin tái gia hạn. Quý vị có thể điền đơn trên mạng điện toán hay gởi qua đường bưu điện và Văn Phòng Hành Chính của California LifeLine phải nhận được đơn xin tái gia hạn này đúng thời hạn có in trong đơn.

Nếu quý vị hiện đang nhận bất kỳ các trợ cấp của chính phủ nào, xin điền hết phần “program-based” trong đơn xin tái gia hạn.

Nếu quý vị không nhận bất kỳ các chương trình trợ cấp nào của chính phủ, quý vị phải điền hết phần“income-based” trong đơn xin tái gia hạn.

Nếu quý vị hay người nào trong gia đình bị khiếm thính và quý vị có hai đường dây California LifeLine, quý vị cũng phải điền hết phần phù hợp trong đơn để vẫn được giá rẻ cho cả hai đường dây.

Điều rất quan trọng là quý vị cần phải gởi đơn đã điền tới Văn Phòng Hành Chính của California LifeLine đúng thời hạn đã ghi trong đơn. (Hoàn tất điền đơn trên mạng hay gởi qua đường bưu điện trước ngày hết hạn, để đơn đến kịp thời.) Đơn đến trễ sẽ không được cứu xét.

Nếu đến ngày hết hạn mà quý vị không chứng minh được quý vị vẫn đủ tiêu chuẩn, hãng điện thoại của quý vị sẽ:

 • Bỏ tên quý vị ra khỏi trong chương trình California LifeLine;
 • Đổi dịch vụ của quý vị sang dịch vụ giá bình thường;
 • Có thể yêu cầu quý vị phải đóng tiền cọc.

Quý vị nên thông báo cho hãng điện thoại cung cấp dịch vụ California LifeLine biết nếu quý vị không còn đủ tiêu chuẩn của California LifeLine hay được số điện thoại thứ hai của California LifeLine, hoặc quý vị có thể phải trả lại số tiền khác biệt giữa giá rẻ quý vị nhận được và giá không bớt cho dịch vụ bình thường.

Bị điếc hay khiếm thính

Nếu quý vị yêu cầu có số điện thoại thứ hai của California LifeLine cho người bị điếc hay khiếm thính trong gia đình, quý vị phải điền hết phần phù hợp trong mẫu đơn hay giấy xác nhận, làm theo các chỉ dẫn trong đơn để quý vị biết có cần đính kèm giấy chứng của bác sỹ xác nhận người đó cần một máy đánh chữ tự động, hay TTY.

Các giấy tờ quý vị gởi đi sẽ không được hoàn trả, vì thế nên gởi bản sao, đừng gởi bản chính.

Tôi nên chọn loại dịch vụ điện thoại nào?

Chọn loại giá đồng hạng (flat rate) nếu mỗi ngày quý vị gọi số địa phương ba lần hay hơn. Dịch vụ gọi chừng mực (measured rate) sẽ tốt hơn nếu mỗi ngày quý vị chỉ gọi một hay hai lần.

Lệ phí được tính thêm cho các số gọi vùng lân cận. Số gọi vùng lân cận là số quý vị gọi tới khu vực ngoài vùng địa phương của quý vị nhưng không xa đủ để được coi là số viễn liên. Giá cả gọi vùng lân cận tùy theo gọi đi đâu và lúc mấy giờ. Quý vị nên xem trong cuốn niên giám điện thoại để biết giá cả. Các dịch vụ để chọn khác như kiểm soát số gọi đến (caller ID), số gọi thứ ba hiện lên (call waiting) và tin nhắn sẽ phải trả thêm tiền.

Các loại dịch vụ điện thoại không dây thường bao gồm luôn các cú gọi toàn quốc vì nó cũng nằm trong dịch vụ công ty điện thoại cung cấp. Quý vị nên dùng các tính năng trong trang mạng của Nha Tiện Ích CPUC để so sánh song song các dịch vụ điện thoại không dây với nhau (https://www.californialifeline.com/vi/provider_search) —trang mạng so sánh số phút, tin nhắn chữ, dữ liệu cung ứng và giá cả. Để sử dụng tính năng của trang mạng này, quý vị đánh số Zip code vào trong khung đề “Cell Phone Service” (Dịch Vụ Điện Thoại Di Động) và sau đó nhấn vào nút “Compare” (So sánh) ở bên phải trang cho mỗi loại dịch vụ quý vị muốn so sánh (so sánh tối đa là ba dịch vụ cùng một lúc).

Tái gia hạn California LifeLine hàng năm

Mỗi năm, quý vị phải điền vào mẫu đơn được gởi đến để xin tái gia hạn. Quý vị phải “tự-chứng minh” là mình vẫn đủ tiêu chuẩn bằng cách hoàn tất mẫu đơn ngắn (điền trên giấy hay trên mạng điện toán) và gởi đi trước ngày hạn chót. Nha Tiện Ích CPUC không buộc quý vị phải nộp các giấy chứng minh mức thâu nhập hay giấy có nhận trợ cấp chính phủ khi quý vị xin tái gia hạn.

Các dịch vụ nào không có trong Chương Trình California LifeLine?

DỊCH VỤ ÐIỆN THOẠI NỐI DÂY

Gọi số viễn liên không nằm trong Chương Trình California LifeLine cho cư dân. Lệ phí gọi số viễn liên cao hơn gọi số địa phương và tiền có thể tăng lên nhanh chóng. Là khách hàng của California LifeLine, quý vị có thể gọi số viễn liên nhưng sẽ không nhận được giá rẻ.

Nếu được nhận vào California LifeLine, quý vị có dịch vụ miễn phí “toll blocking” để ngăn không cho quý vị hay người nào dùng điện thoại bàn của quý vị để gọi số viễn liên hay số vùng lân cận phải trả tiền. Quý vị vẫn có thể nhận được các số viễn liên gọi vào và quý vị có thể gọi số viễn liên bằng cách dùng thẻ điện thoại trả tiền trước.

Các dịch vụ tiện lợi (convenience features) khác không có trong California LifeLine. Là khách hàng của California LifeLine, quý vị có thể chọn mua các dịch vụ tiện lợi này như “call waiting” hay “caller ID,” nhưng quý vị sẽ không được bớt tiền. Trước khi đặt mua bất kỳ các dịch vụ tiện lợi theo sở thích nào, quý vị nên cân nhắc tiền trả có đáng với số lần sử dụng hay không.

Gắn một ổ cắm dây điện thoại mới (outlets) không nằm trong Chương Trình California LifeLine. California LifeLine giảm lệ phí mở đường dây để quý vị bắt đầu dịch vụ điện thoại. Tuy nhiên, nếu không có ổ cắm dây điện thoại trong nhà, quý vị phải tự trả riêng cho hãng điện thoại tới làm ổ cắm dây điện thoại cho quý vị.

Ghi chú: Chiếu theo luật của tiểu bang California, chủ nhà phải cung cấp một ổ cắm dây điện thoại cho mỗi căn hộ cho thuê.

DỊCH VỤ ÐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY

Dịch vụ điện thoại không dây thường cung cấp các số gọi toàn quốc, “caller ID” và hộp thơ nhắn tin. Một vài dịch vụ cho nhắn tin bằng chữ trong một số khu vực nội địa. Quý vị nên hỏi hãng điện thoại để biết chính xác các loại dịch vụ hãng cung cấp. California LifeLine không giảm giá cho các dụng cụ nghe đeo tai.

 

For more information

Để biết thêm chi tiết

Nha Thanh Tra Tiện Ích Công Cộng California (The California Public Utilities Commission), cơ quan điều hành các dịch vụ tiện ích của chính quyền tiểu bang, giám sát chương trình Lifeline. Nếu vụ khiếu nại của quý vị không thể giải quyết được với hãng điện thoại hay với Văn Phòng Hành Chính của Chương Trình California LifeLine, xin liên lạc với Chi Nhánh Khách Hàng Sự Vụ (Consumer Affair Branch) của CPUC tại 505 Van Ness Ave., San Francisco, CA 94102. Điện thoại: 800-649-7570 hay 415-703-1170. Fax: 415-703-1158. E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Trang mạng Văn Phòng Hành Chính của California LifeLine (California LifeLine Administrator), www.CaliforniaLifeLine.com/vi, gồm có các tin tức phổ thông về chương trình California LifeLine, các mẫu đơn và hướng dẫn, trả lời các câu hỏi thông thường, liệt kê danh sách các hãng điện thoại và kết nối vào trang mạng tin tức của CPUC. Muốn xin vào chương trình, gọi số Trung Tâm California LifeLine: 866-272-0349 (tiếng Anh) hay 866-272-0350 (tiếng Tây Ban Nha) hoặc 866-272-0355 (tiếng Việt). Để hỏi về tình trạng đơn đã nộp, xin gọi Văn Phòng Hành Chính California LifeLine số: 877-858-7463 (Tiếng Anh/Tây Ban Nha), 888-765-1569 (tiếng Việt) hay 888-858-7889 (TTY).

Chương trình California Telephone Access cung cấp thiết bị trực tiếp truyền tin và các dịch vụ cho người bị giới hạn về nghe, nhìn, cử động hay phát âm. Tiếng Anh: 800-806-1191 (nói); 800-806-4474 (TTY). Tiếng Tây Ban Nha: 800-949-5650 (nói); 844-867-1135 (TTY).

Cơ Quan Tác Động Giới Tiêu Thụ (Consumer Action), cố vấn, hướng dẫn người tiêu thụ tới các cơ quan chuyên phụ trách khiếu nại và phát hành các ấn bản giáo dục miễn phí cho người tiêu thụ. Có nói tiếng Hoa, Anh và Tây Ban Nha. Điện thoại: 415-777-9635. Webmail: http://www.consumer-action.org/hotline/complaint_form/.

Quý vị nên gọi cho công ty điện thoại địa phương để biết thêm chi tiết hay để xin vào Chương Trình Điện Thoại Giá Rẻ California LifeLine cho điện thoại nối dây (ở nhà) của quý vị. Số điện thoại của công ty có in trên hoá đơn điện thoại hay dưới tiêu đề “Telecommunication Carriers” trong cuốn Trang Vàng niên giám điện thoại.

Hãng AT&T là công ty điện thoại lớn có cung cấp Chương Trình Điện Thoại Giá Rẻ California LifeLine:

 • AT&T California: Máy hồi âm tự động của California LifeLine (tin tức về tiêu chuẩn để được vào Lifeline): 800-446-5651 (tiếng Anh)/800-882-0521 (tiếng Tây Ban Nha)/888-765-1566 (tiếng Hoa). Đặt dịch vụ: 800-288-2020 (tiếng Anh)/800-870-5855 (tiếng Tây Ban Nha)/800-281-2288 (tiếng Hoa)/800-651-5111 (TTY).

Để biết chi tiết liên lạc với các công ty điện thoại nối dây và không dây, xin viếng https://www.californialifeline.com/vi/provider_search và đánh số Zip code của quý vị vào trong tiêu đề "Home Phone Service" (Dịch Vụ Điện Thoại Trong Nhà hay “Cell Phone Service” (Dịch Vụ Điện Thoại Di Động). Nếu quý vị không có mạng Điện Toán, xin liên lạc với Trung Tâm California LifeLine ở số: 866-272-0349 (tiếng Anh), 866-272-0350 (tiếng Tây Ban Nha) hay 866-272-0355 (tiếng Việt).

Published / Reviewed Date

Reviewed: May 07, 2020

Download File

Connect to California Lifeline and Save! (2020) (Vietnamese)
File Name: Lifeline_2020_VN.pdf
File Size: 0.48MB

Sponsors

AT&T

Notes

Ấn bản này do Consumer Action biên soạn với sự cộng tác với AT&T California

Filed Under

Internet   ♦   Telecom   ♦   Wireless   ♦  

Copyright

© 2002 –2021 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T