Staying on Track With Credit (Vietnamese)

Biết Rõ Tín Dụng : Cách sử dụng tín dụng khôn ngoan

Tín dụng có thể là một công cụ tài chính có giá trị cho người tiêu dùng người am hiểu về các chi phí và lợi ích, và làm thế nào để sử dụng tín dụng một cách khôn ngoan. Bản tài liệu này định rỏ các loại tín dụng không kết thúc, hoặc tín dụng luân lưu, bao gồm cả thẻ tín dụng, tín dụng thế chân giá trị căn nhà và tín dụng bảo đảm ngân phiếu không bảo chứng, và thảo luận về những điều tốt xấu trong cách sử dụng thẻ tín dụng. Tài liệu cũng bao gồm các lời mách về những tín dụng có tổn phí cao để tránh.

Credit can be a valuable financial tool for consumers who understand its costs and benefits and how to use it wisely. This brochure defines open-ended, or revolving, credit, including credit cards, home equity lines of credit and overdraft lines of credit, and discusses the pros and cons of using credit. It includes tips on high-cost credit to avoid.

Tính toán ngân quỹ, sống bằng tiền kiếm được và tiết kiệm tiền là các bước trọng yếu đầy khôn ngoan để quản lý tài chánh. Nhưng đôi khi quý vị gặp phải khó khăn vì một phí tổn (nếu phải nói không cách gì) trả được. Nhiều người không đủ tiền mặt để trả lúc đó nên phải dùng đến tín dụng.

Tín dụng là cơ hội để mượn tiền chi dùng bây giờ và sau đó trả lại dần qua sự đồng ý về tốn phí. Tín dụng có thể mang lại sự thuận tiện và là một công cụ tài chánh quan trọng nếu biết dùng nó một cách khôn ngoan. Hiểu được cách sử dụng tín dụng, tốn phí ra sao, và cách tránh đừng để bị nợ chồng chất, quý vị có thể sử dụng tín dụng để mang lợi cho mình.

Các loại tín dụng

Tín dụng trả góp (installment credit) như nợ mua xe hay nợ mua nhà đòi hỏi quý vị phải trả một số tiền ấn định hàng tháng cho đến khi số tiền nợ nguyên thủy được trả hết.

Tín dụng luân lưu (revolving credit) hay còn gọi là tín dụng ngắn hạn hay tín dụng không kết thúc (open-ended credit), cho quý vị mượn tiền xài liên tục trong một ngân khoản ấn định. Số tiền tín dụng có sẵn giảm xuống khi quý vị dùng và nó lên lại khi quý vị trả số tiền đã mượn. Thí dụ: nếu quý vị có số tiền tín dụng giới hạn là $1,000 và quý vị đã dùng $200, số tiền tín dụng còn lại để dùng là $800. Nếu quý vị trả hết $200 khi hoá đơn gởi đến, quý vị sẽ có lại $1,000 để xài.

Với loại tín dụng luân lưu, quý vị có thể chọn trả hết số tiền nợ khi tới thời hạn phải trả hay chọn trả một phần của món nợ và trả tiếp sang tháng kế. Quý vị phải trả tiền lời tính trên món nợ còn lại cho tháng kế. Tiền lời là lệ phí của công ty cho vay cho phép quý vị dùng tiền của họ.

Các thí dụ của tín dụng luân lưu bao gồm thẻ tín dụng và thế chân giá trị tín dụng (lines of credit) như tín dụng bảo đảm trả trước cho quý vị nếu quý vị ký ngân phiếu không tiền bảo chứng và tín dụng thế chân giá trị căn nhà (home equity line of credit – HELOC). Các ngân hàng, ngân hàng nghiệp đoàn, các công ty thẻ tín dụng, cửa hàng bán lẻ, công ty cho vay tiền mua địa ốc và các công ty khác có cung ứng trương mục tín dụng luân lưu.

Bản báo cáo tín dụng của quý vị

Bản báo cáo tín dụng của quý vị là một bản báo cáo chi tiết quý vị đã trả tiền nợ ra sao và cách quản lý tín dụng của quý vị qua thời gian. Các công ty cho vay tiền nhìn vào lý lịch tín dụng của quý vị để giúp họ quyết định có nên cho quý vị tín dụng hay không và nếu cho thì lãi xuất quý vị sẽ phải trả là bao nhiêu.

Lý lịch tín dụng của quý vị càng tốt chừng nào thì đơn xin tín dụng của quý vị càng dễ được chấp thuận và quý vị sẽ hội đủ tiêu chuẩn nhận được lãi xuất thấp nhất (tốt nhất).

Kiểm qua bản báo cáo tín dụng của quý vị thường xuyên để kiếm ra các xơ xót có thể phương hại đến hồ sơ tín dụng của quý vị. Dựa theo luật, quý vị có thể nhận được các bản báo cáo tín dụng miễn phí hàng năm bằng cách lên mạng điện toán (www.annualcreditreport.com) hay gọi số 877-322-8228.

Nhiều thẻ tín dụng không tính lệ phí hàng năm. Tìm các loại thẻ không tính lệ phí hàng năm mà nó cũng cho lãi xuất thấp so với các thẻ khác.

Các điểm lợi của tín dụng là gì?

Trong tất cả các loại tín dụng, tín dụng luân lưu cung ứng:

 • Khả năng mượn tiền nhanh chóng và dễ dàng khi quý vị cần đến.
 • Không phải trả tiền lời trên món hàng quý vị mua bằng thẻ tín dụng nếu như quý vị trả hết tiền nợ đúng thời hạn mỗi tháng. (Tiền lời tính liền khi rút tiền ra từ thẻ tín dụng, do đó quý vị phải trả một số tiền lời trên số tiền rút ra từ thẻ tín dụng cho dù quý vị trả hết nợ đúng hạn vào tháng đó.)
 • Khả năng trả góp (kéo dài trả mỗi tháng) món nợ nếu quý vị không thể trả hết một lần.
 • Các lệ phí tính vào tiền trả và tiền còn nợ chỉ dựa trên số tiền tín dụng quý vị đã dùng chứ không phải tổng số tiền tín dụng quý vị được mượn.
 • Ðược dùng liên tục số tiền tín dụng đến mức giới hạn.
 • Ðược bảo vệ không bị các người bán hàng và nhà băng tính lầm cũng như các sự sử dụng trái phép hay gian lận, nếu quý vị dùng thẻ tín dụng để mua hàng.
 • Có thể được cho vay thêm tiền tín dụng nếu quý vị cần mượn thêm.

Các điểm bất lợi của tín dụng là gì?

Tín dụng không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho từng người hay cho tất cả mọi tình huống:

 • Thẻ tín dụng cung ứng tín dụng “không bảo đảm” vì tiền tín dụng của quý vị không được bảo đảm bởi bất động sản như nhà hay xe. Có nghĩa là các thẻ tín dụng thường mang lãi xuất cao hơn lãi xuất nợ nhà hay xe.
 • Nếu tiền nợ tín dụng không trả hết, mua hàng bằng thẻ tín dụng sẽ đắt hơn là trả bằng tiền mặt vì có tiền lời cộng thêm vào.
 • Vì tiền tín dụng được cho có thể sử dụng hoài, sẽ bị nợ mãi mãi, chưa kể nó bồi vào tài sản không đáng kể (thí dụ, thế chân giá trị căn nhà của quý vị).
 • Tiền tín dụng tăng lên có thể dễ dàng khiến cho người không biết quản lý tín dụng một cách khôn ngoan bị chìm sâu hơn trong nợ nần.
 • Tín dụng thế chân giá trị căn nhà bảo hiểm nợ bằng căn nhà của quý vị, khiến bất động sản của quý vị bị đặt trong sự nguy hiểm nếu quý vị không thể trả được nợ.
 • Có sẵn tín dụng có thể làm cho quý vị dễ mắc nợ để mua sắm những gì mình muốn mà chưa hẳn cần đến.

Quyền hạn của quý vị

Sắc luật Công Bằng trong Cơ Hội Xin Tín Dụng (Equal Credit Opportunity Act) không bảo đảm quý vị có được tín dụng, nhưng luật này ngăn cấm công ty cho vay tín dụng không được khước từ đơn xin tín dụng của quý vị dựa vào các yếu tố như chủng tộc, giới tính, tình trạng hôn nhân, quốc gia sinh trưởng hay tôn giáo. Nếu quý vị bị khước từ tín dụng, quý vị có quyền chính đáng để được cho biết lý do tại sao.

Quý vị có quyền được cho biết trước tất cả các điều lệ về tín dụng (“sự thật về cho mượn tiền”), bao gồm lệ phí, lãi xuất, và các chi tiết khác về số tiền quý vị phải trả cho tín dụng là bao nhiêu và các lệ phí này được tính ra sao. Ðiều này sẽ giúp quý vị so sánh các quảng cáo tín dụng để chọn loại tốt nhất cho mình.

Khi quý vị yêu cầu quý vị có quyền xin được một bản báo cáo tín dụng miễn phí cách 12 tháng từ ba công ty báo cáo tín dụng chính toàn quốc: Equifax, Experian và TransUnion. Quý vị có thể xin bản báo cáo tín dụng miễn phí trên mạng điện toán (www.annualcreditreport.com) hay gọi số 877-322-8228.

Quý vị cũng có quyền nhận được bản báo cáo tín dụng miễn phí nếu một công ty khước từ đơn xin tín dụng của quý vị và quý vị yêu cầu có bản báo cáo đó trong vòng 60 ngày. Công ty cho mượn tiền phải cung cấp tên và thông tin liên lạc về các công ty báo cáo tín dụng đã cung cấp các tin tức xấu về tín dụng của quý vị.

Quý vị cần bao nhiêu thẻ tín dụng?

Hầu hết mọi người không cần hơn hai thẻ tín dụng.

Hãy tìm thẻ tín dụng với lãi xuất thấp mà quý vị có thể kéo dài thời hạn trả nợ để có thể thỉnh thoảng dùng thẻ đó trong các trường hợp khẩn cấp.

Cho những việc mua sắm thông thường, hãy chọn một thẻ khác cung ứng những quà thưởng, như điểm hàng không hay tiền thưởng. Hãy trả dứt nợ thẻ này hàng tháng.

Hãy giữ số tiền còn nợ lại trong thẻ dưới 50% số tiền tín dụng giới hạn. Sử dụng tối đa giới hạn tín dụng của quý vị sẽ làm giảm điểm tín dụng của quý vị và sẽ làm cho quý vị rất khó trả dứt nợ.

Cách dùng thẻ tín dụng khôn ngoan

Cách tốt nhất để tránh bị rơi vào tầm nguy hiểm của tín dụng – tốn phí cao và nợ gia tăng – là sử dụng tín dụng cho cẩn thận. Cố gắng dùng tiền mặt để mua các món hàng chi dùng hàng ngày như thực phẩm, xăng, áo quần và tiền ăn nhà hàng. Nếu quý vị quyết định muốn được lợi trong các thẻ tín dụng có thưởng để mua hàng, cố gắng trả cho hết món nợ hàng tháng.

Khi quý vị muốn mua một món hàng nhiều tiền, thí dụ: một máy truyền hình hay một bộ bàn ghế, nên chờ đến khi quý vị để dành đủ tiền để mua. Làm như vậy, cho dù quý vị dùng thẻ tín dụng để mua hàng, quý vị có thể trả hết nợ và tránh bị tính tiền lời.

Một quỹ khẩn cấp – để dành một số tiền cho trường hợp khẩn cấp như sửa xe bị hư nặng sẽ giúp quý vị tránh khỏi phải mượn một số tiền lớn bất ngờ.

Khi quý vị phải dùng đến tín dụng, nên làm theo các hướng dẫn sau:

 • Ít ra nên trả một phần nợ tối thiểu bắt buộc hàng tháng đúng thời hạn để tránh khỏi phải trả lệ phí trễ hạn và để bảo vệ hay cải thiện điểm tín dụng của quý vị. (Ðiểm tín dụng là ba con số tổng kết tin tức về bản báo cáo tín dụng của quý vị. Các công ty cho vay thường hay đồng ý cho thêm tín dụng cho người mượn có số điểm tín dụng cao.)
 • Nếu có thể, nên trả hết nợ tín dụng. Nếu quý vị chọn kéo món nợ sang tháng kế, nên cố gắng trả món nợ nhiều hơn là số tiền tối thiểu phải trả đúng thời hạn để quý vị có thể trả hết nợ trong vòng vài tháng.
 • Ðừng dùng quá mức tiền tín dụng ấn định, nếu không quý vị sẽ bị tính tiền lệ phí sử dụng quá mức ấn định.
 • Ðừng dùng nhà quý vị như là rút tiền tự động ATM. Chỉ dùng HELOC khi phải mượn tiền khẩn cấp hay cho các vụ chi tiêu lớn như sửa sang xe cộ hay nhà cửa, hoặc phí tổn tiền học, và chỉ khi nào quý vị có thể trả được tiền nợ hàng tháng cho đến khi trả hết nợ.

Các tín dụng nên tránh

Một số loại tín dụng mang lợi nhiều cho công ty cho vay hơn là cho quý vị. Dưới đây là hai loại tín dụng quý vị muốn tránh:

Cầm thế chân giấy chủ quyền xe: Chủ nợ đòi quý vị phải ký giấy cầm giấy chủ quyền xe của quý vị như là một bảo đảm cho một món nợ ngắn hạn trị giá rất ít so với giá trị chiếc xe của quý vị. Nếu quý vị không thể nào trả được tiền lời cắt cổ và lệ phí, chủ nợ có thể lấy xe của quý vị.

Nợ tính vào tiền lương: Ðây là loại cho vay lấy tiền trước từ ngân phiếu tiền lương kế của quý vị hay kỳ ký thác tới trong trương mục của quý vị bằng tấm ngân phiếu có ghi sẵn ngày. Các lãi xuất hàng năm của các loại cho vay này lên trên 250% APR để khó trả được, nó trói quý vị trong vòng luẩn quẩn tái mượn nợ để trả cho món nợ càng lớn dần.

For more information

Hướng dẫn và tin tức

Luôn luôn cố gắng giải quyết các sơ sót và các vấn đề khác trực tiếp với công ty cho vay của quý vị. Nếu quý vị không thể nào giải quyết vấn nạn, yêu cầu công ty cho vay đưa tên của các cơ quan điều hành của họ. Sau đó liên lạc với cơ quan thích hợp liệt kê trong phần này.

Federal Trade Commission - FTC
877-382-4357 (877-FTC-HELP)
Ðiều hành các cửa tiệm, các công ty cho vay, các công ty địa ốc, các văn phòng tín dụng và các ngân hàng không thuộc bảo hiểm của FDIC. Cung cấp các tài liệu giáo dục về tín dụng.

Federal Reserve System
888-851-1920
Ðiều tra các khiếu nại về các ngân hàng chi nhánh là thành viên của hệ thống.

Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC
877-275-3342
Ðiều hành các ngân hàng chi nhánh không là thành viên của Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang.

National Credit Union Administration - NCUA
800-755-1030
Ðiều hành các chi nhánh ngân hàng công đoàn.

Office of Thrift Supervision
800-842-6929
Ðiều hành các ngân hàng tiết kiệm liên bang và tiểu bang cũng như các công ty tiết kiệm và cho vay.

Comptroller of the Currency
800-613-6743
Ðiều hành các ngân hàng có chữ “National” trong tên của họ, hay N.A. đằng sau tên của họ.

HUD (Housing and Urban Development Department)
800-669-9777
Giải quyết các khiếu nại về kỳ thị trong nhà cửa và mượn tiền mua địa ốc.

Published / Reviewed Date

Published: July 18, 2009

Download File

Staying on Track With Credit (Vietnamese)
File Name: Chase_short_term_vn.pdf
File Size: 0.39MB

Sponsors

Chase

Notes

Cơ Quan Tác Ðộng Giới Tiêu Thụ phát hành ấn bản này với sự hợp tác của Chase.

Filed Under

Credit   ♦   Credit Reports/Scores   ♦   Credit Scores   ♦   Money Management   ♦  

Copyright

© 2008 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T