A consumer’s guide to choosing a prepaid card (Vietnamese)

Hướng Dẫn Người Tiêu Thụ Chọn Thẻ Nạp Tiền Trước

Thẻ nạp tiền trước nào có lệ phí thấp cùng với các tính năng tiện dụng và bảo vệ mạnh mẽ quyền của người tiêu thụ có thể là một lựa chọn đúng cho nhiều người tiêu thụ. Ấn bản này sẽ giúp quý vị biết cách so sánh các loại thẻ và chọn thẻ nạp tiền trước tốt nhất cho nhu cầu của quý vị.

A prepaid card that charges low fees, comes with desirable features and offers strong consumer protections can be a good choice for many consumers. This publication will help you learn how to compare your options and choose the best prepaid card for your needs.

Đối với nhiều người tiêu thụ, thẻ nạp tiền trước (prepaid card) cho nhiều thuận lợi quan trọng hơn thẻ tín dụng và thẻ khấu trừ (debit cards), bao gồm dùng được thẻ nhưng không bị xét quá khứ sử dụng tín dụng và ngân hàng, và trả bằng “thẻ nhựa” nhưng không chi tiêu quá mức hay mắc nợ chồng chất. Tuy nhiên, một số thẻ nạp tiền trước bị mang tiếng tính lệ phí không lường trước được vì nó đắt hơn số tiền người dùng thẻ ước tính.

Những năm gần đây, mục đích phổ thông của thẻ nạp tiền trước–có thể bỏ tiền vào (hay nạp tiền) và dùng đi dùng lại thẻ để mua sắm, trả hoá đơn và rút tiền mặt từ máy tự động ATM – càng ngày càng phổ thông. Đà phát triển này đã đem lại sự cạnh tranh giữa các công ty cấp thẻ, kết quả, có nhiều thẻ cho nhiều lựa chọn tốt hơn và với lệ phí rẻ hơn.

Trên thị trường hiện nay, có hàng trăm thẻ nạp tiền trước dùng cho nhiều mục đích phổ thông để người ta chọn. Một số thẻ rất dễ cho người tiêu thụ sử dụng hơn các thẻ khác.

Cho dù đây là lần đầu tiên quý vị dùng thẻ nạp tiền trước hay đã dùng trước đó và muốn so sánh các chọn lựa với nhau, bản hướng dẫn này sẽ giúp quý vị chọn thẻ nào đáp ứng được với nhu cầu của quý vị.

Thẻ Nạp Tiền Trước Được Sử Dụng Ra Sao

Thẻ nạp tiền trước được sử dụng cho nhiều mục đích phổ thông tương tợ như thẻ tín dụng và thẻ khấu trừ. Giống như thẻ tín dụng, thẻ nạp tiền trước có huy hiệu của một trong bốn mạng lưới công ty trả tiền chính (Visa, MasterCard, Discover và American Express) và thường có thể dùng để trả cho các mua sắm ở bất cứ đâu trên thế giới có nhận thẻ từ mạng lưới các công ty trả tiền trên. Quý vị cũng có thể dùng thẻ để mua hàng trên mạng điện toán.

Quý vị có thể dùng thẻ nạp tiền trước để ký thác tiền lương trực tiếp vào trương mục, trả hoá đơn trên mạng điện toán hay thiết lập kế hoạch trả nợ định kỳ để thay thế cho trương mục ngân hàng. Giống như trương mục ngân phiếu của thẻ khấu trừ, quý vị cũng có thể dùng thẻ nạp tiền trước để rút tiền mặt trong máy ATM.

Tuy nhiên, thẻ nạp tiền trước khác với thẻ tín dụng và thẻ khấu trừ về nhiều mặt căn bản. Trước tiên, nó không phải là hình thức của tín dụng, hay có kết nối với trương mục ngân phiếu. Thứ hai, nếu muốn dùng được thẻ, quý vị phải “nạp” tiền vào trước. Nghĩa là trong đa số trường hợp, quý vị không thể tiêu quá số tiền quý vị có trong thẻ và lệ phí phạt không dồn lên vì chi tiêu nhưng lại không có đủ tiền bảo chứng trong trương mục và quý vị không mắc nợ chồng chất hay phải trả tiền lời nợ thẻ tín dụng. Thẻ nạp tiền trước cũng thường có các loại lệ phí, tính năng và luật bảo vệ người tiêu thụ khác với thẻ tín dụng và thẻ khấu trừ.

Cách để chọn một thẻ nạp tiền trước dễ sử dụng cho người tiêu thụ là cần hiểu về các tốn phí và điều lệ mà quý vị phải đồng ý và sau đó tìm một thẻ có cung cấp đủ hết các yếu tố tốt nhất như lệ phí thấp, tính năng tốt và quy luật bảo vệ khách hàng vững chắc.

Lệ Phí

Quý vị không mượn tiền khi dùng thẻ nạp tiền trước, do đó quý vị không phải lo bị tính tiền lời hay lệ phí chưa trả hết nợ (finance charge). Nhưng không có nghĩa sử dụng thẻ nạp tiền trước là miễn phí. Dưới đây là các lệ phí thông thường nhất có thể liên quan đến thẻ nạp tiền trước và các mức giá cả thông thường cho mỗi lệ phí và quý vị cần nhắm vào khi kiếm mua một thẻ nạp tiền trước.

Các lệ phí mua và mở thẻ (nạp tiền lần đầu tiên): Các lệ phí này chỉ tính một lần duy nhất khi quý vị mới mua thẻ và lệ phí khoảng từ $0 đến $30 hay cao hơn. Nhiều thẻ không tính lệ phí mở thẻ, và quý vị có thể kiếm thẻ trên mạng điện toán để không phải trả lệ phí. Thế nhưng, nên cẩn thận với các thẻ tính lệ phí thấp hay miễn phí, vì nó lại tính lệ phí dịch vụ hàng tháng cao hay lệ phí giao dịch (transaction) khi quý vị dùng thẻ để mua hàng.

Lệ phí nạp thêm tiền: Bị tính lệ phí khi nạp thêm tiền vào thẻ, lệ phí có thể khác nhau nhiều, từ $0 đến $5 hay hơn cho mỗi lần nạp thêm. Lệ phí khác nhau dựa trên nguồn tiền quý vị nạp. Thí dụ, bị tính lệ phí nếu tiền nạp vào từ thẻ tín dụng hay trương mục ngân hàng, nhưng không bị tính lệ phí nếu nạp bằng tiền mặt, hay ngược lại. Các thẻ có tính lệ phí này đôi khi cho miễn nếu quý vị dùng dịch vụ ký thác tiền tự động hay nạp một khoản tiền ấn định vào thẻ cho tháng đó. (Nên để ý đến các lệ phí do công ty trung gian tính bởi cửa tiệm bán lẻ hay các cơ sở thương mại đại diện cho công ty cấp thẻ nhận tiền nạp thẻ tại chỗ.) Nên chọn một thẻ không tính lệ phí nạp thêm tiền hay có cách dễ để tránh lệ phí.

Lệ phí hàng tháng (bảo trì): Lệ phí phổ thông này có thể lên đến $9.95/một tháng, tuy nhiên một số thẻ không tính lệ phí nào cả. Hơn một nửa các thẻ tính lệ phí hàng tháng có giảm hay cho miễn trả nếu quý vị dùng dịch vụ ký thác trực tiếp để nạp thêm tiền vào thẻ, hay nếu quý vị nạp một số tiền tối thiểu mỗi tháng. (Tiền tối thiểu mỗi tháng có thể rất cao.) Nhiều thẻ cho chọn trả lệ phí hàng tháng hay tính một lệ phí nhỏ mỗi lần mua hàng, cho người ít dùng thẻ.

Lệ phí giao dịch khi mua hàng: Lệ phí này tính ít tiền hơn – chẳng hạn như lệ phí là 49 xu cho $2 – đó là lệ phí giao dịch mỗi lần mua hàng. Một số công ty tính lệ phí giao dịch khi dùng thẻ khấu trừ (có bấm số PIN) cho mỗi lần mua hàng, hay cho các lần mua hàng bằng thẻ tín dụng (có chữ ký), một số thẻ khác có thể tính cả hai. Nhiều thẻ tính lệ phí giao dịch cho mỗi lần mua hàng thay vì lệ phí hàng tháng – tính như vậy có lý hơn nếu quý vị không hay dùng thẻ. Đừng trả cả hai loại lệ phí bảo trì hàng tháng và lệ phí giao dịch cho mỗi lần mua hàng. Nếu quý vị chọn trả lệ phí giao dịch cho mỗi lần mua hàng, nên biết chắc nó có giới hạn lệ phí mỗi tháng (chẳng hạn như $10). Sau khi quý vị đã trả đến mức giới hạn rồi, quý vị không cần phải trả lệ phí cho các lần mua hàng kế tiếp trong cùng tháng đó.

Lệ phí khi giao dịch bị từ chối: Nếu quý vị ráng mua một món hàng quá số tiền có trong thẻ nạp tiền trước, và lại không có loại bảo hiểm ngân hàng chịu ứng ra trả cho trương mục không tiền bảo chứng của quý vị (xin xem phần kế), giao dịch này sẽ bị huỷ. Không phải thẻ nào cũng tính lệ phí này – nên kiếm loại thẻ không tính lệ phí khi bị từ chối.

Lệ phí rút tiền mặt từ máy ATM: Nhiều thẻ không tính lệ phí khi rút tiền mặt từ máy ATM cùng trong một mạng lưới ấn định. Tất cả các công ty cấp thẻ nạp tiền trước đều tính lệ phí rút tiền mặt từ máy ATM không trong cùng một mạng lưới của công ty (lệ phí thường là từ $1 đến $3). Ngoài ra, chủ nhân/tổng đài của máy ATM còn tính lệ phí quý vị sử dụng máy của họ. Để tránh bị tính các lệ phí này, quý vị nên chọn một thẻ không giới hạn số lần rút tiền khi quý vị dùng máy ATM trong cùng mạng lưới — các máy này không khó kiếm. Quý vị cũng kiểm xem thẻ của quý vị có cho rút thêm tiền mặt tại quầy tính tiền của tiệm bán thực phẩm hay tại các máy trả tiền bằng thẻ “point of sale” khi quý vị mua hàng mà không bị tính lệ phí hay không.

Lệ phí kiểm tra tiền bằng máy ATM: Lệ phí này thông thường từ 49 xu đến $2, quý vị sẽ phải trả lệ phí này khi dùng máy ATM để kiểm tra tiền còn bao nhiêu. Quý vị sẽ không gặp trở ngại gì để kiếm một thẻ cho quý vị kiểm tra miễn phí tiền còn lại trong trương mục tại máy ATM trong cùng mạng lưới. Hầu hết các thẻ cho quý vị đăng ký thẻ trên mạng điện toán để quý vị có thể kiểm tra miễn phí tiền còn bao nhiêu trong trương mục.

Lệ phí hoá đơn: Nếu quý vị định dùng thẻ để trả hoá đơn trên mạng điện toán hay thiết lập phương thức trả tiền hoá đơn tự động hàng tháng, nên kiếm thẻ nào không tính lệ phí hoá đơn — sẽ có thẻ như vậy. Nếu quý vị không kiếm ra thẻ không tính lệ phí này, nên chọn thẻ tính lệ phí tương đối thấp so với các thẻ khác.

Lệ phí chuyển tiền: Nếu quý vị cần chuyển tiền cho người nào cũng dùng thẻ, quý vị có thể bị tính lệ phí. Nếu quý vị định chuyển tiền thường xuyên, nên kiếm thẻ nào không tính cái lệ phí này.

Lệ phí mua sắm ở nước ngoài và đổi tiền: công ty cấp thẻ hay tính lệ phí khi quý vị sử dụng thẻ khi ra nước ngoài, nhưng không phải thẻ nào cũng tính lệ phí này. Nếu quý vị định dùng thẻ khi ra khỏi nước Mỹ, nên chọn một thẻ tính lệ phí thấp hơn giá trung bình trong hạng mục này.

Lệ phí không sử dụng thẻ: Quý vị có thể bị tính lệ phí nếu không dùng thẻ trong một thời gian dài (thường là ba tháng hay lâu hơn). Lệ phí — bao gồm số tiền và thời hạn sau khi đã được tính toán — có thể khác nhau rất nhiều. Thí dụ, một công ty cấp thẻ có thể tính $2 hàng tháng sau 180 ngày không dùng thẻ, trong khi công ty khác tính $5.95 mỗi tháng sau 90 ngày. Nếu quý vị nghĩ có lúc quý vị sẽ không dùng thẻ, nên để ý đến lệ phí này khi đang chọn thẻ. Và nên biết chắc lệ phí không sử dụng thẻ không vượt quá lệ phí dịch vụ hàng tháng hay lệ phí tối đa ấn định cho mỗi vụ giao dịch tài chánh. Nhiều thẻ có tính lệ phí không sử dụng thẻ sẽ miễn tính lệ phí này nếu như quý vị ít nhất có yêu cầu kiểm tra tiền còn lại trong thẻ, có rút tiền mặt trong máy ATM hay gọi dịch vụ tiếp khách hàng một lần trong tháng (cho dù quý vị không mua sắm gì).

Lệ phí gởi bản báo cáo: Nhiều thẻ, phải nói là, hầu hết có tính lệ phí gởi bản báo cáo tài chánh đến cho quý vị — có thể lên đến $5.95 hay nhiều hơn. Nhưng quý vị có thể tránh trả lệ phí này bằng cách kiểm tra bản báo cáo tài chánh và trương mục của quý vị trên mạng điện toán. Đừng chọn loại thẻ tính lệ phí khi quý vị vào trương mục qua ngả mạng điện toán.

Lệ phí sử dụng dịch vụ tiếp khách hàng: Đáng lẽ ra quý vị không phải trả lệ phí khi nói chuyện trực tiếp với một nhân viên đại diện cho công ty, nhưng một số công ty tính lệ phí này. Rất nhiều công ty không tính, vì thế nên so sánh khi chọn thẻ.

Các lệ phí khác có thể tránh được hay hiếm khi xảy ra để nó không là một yếu tố đáng kể khi chọn thẻ — thí dụ, lệ phí cấp thẻ mới khi bị mất thẻ hay lệ phí đóng trương mục (mỗi mục có thể là $10 hay nhiều hơn, nhưng nhiều thẻ tính ít hơn hay ngay cả không tính).

Ngoài việc chọn loại thẻ và tính toán lệ phí, sự “trung thực” trong lệ phí là yếu tố quan trọng. Bất kỳ thẻ nào quý vị chọn phải liệt kê thật rõ ràng các lệ phí có thể bị tính — kiểm tra cho kỹ trước khi quý vị mua thẻ. Thẻ trong bao có thể không tiết lộ hết tất cả các lệ phí, vì thế quý vị nên coi trang mạng của thẻ trước khi chọn. Chỉ có cách biết được chính xác lệ phí nào sẽ bị tính, quý vị có thể lựa chọn sáng suốt.

Bảo hiểm cho trương mục không tiền bảo chứng

Bảo hiểm trả trước cho trương mục không tiền bảo chứng nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng cách tốt nhất quý vị nên tránh loại bảo hiểm này cho thẻ nạp tiền trước.

Thứ nhất, để trương mục của quý vị thiếu hụt tiền là sự thất bại trong mục đích tận dụng ích lợi lớn nhất khi dùng thẻ nạp tiền trước, đó là: không thể chi tiêu quá số tiền quý vị có.

Thứ hai, lệ phí của ngân hàng tính cho các trương mục không tiền bảo chứng rất cao, kể cả thẻ nạp tiền trước. Lệ phí phạt cho mỗi lần quý vị chi tiêu quá số tiền có trong trương mục có thể lên đến $15.

Loại bảo hiểm này không phổ thông cho các thẻ nạp tiền trước, nhưng nó hiện hữu. Nên chọn thẻ không cung cấp loại bảo hiểm này và không tính lệ phí một lần lỡ chi tiêu quá lố.

Các tính năng khác

Hiện nay, một số thẻ nạp tiền trước cung ứng các chương trình tưởng thưởng và có các dịch vụ như trợ giúp xe hư dọc đường. Nếu quý vị muốn có thêm các dịch vụ này, kiếm loại thẻ tính lệ phí thấp nhưng nó cho phần thưởng và thù lao. Nên cảnh giác với các thẻ tưởng thưởng và cho các dịch vụ phụ trội nhưng với lệ phí cao.

Nếu quý vị muốn dùng máy di động hay máy điện toán để giao dịch với ngân hàng, nên chọn một thẻ có cho các dữ liệu (apps) di động (nhu liệu cho điện thoại hay máy tính bảng), trả hoá đơn trên mạng điện toán, báo tin có email/nhắn tin chữ và các tính nặng điện số khác để giúp quý vị quản lý tiền, nạp thêm tiền vào trương mục, trả các hoá đơn và hoàn toàn kiểm soát được khả năng tài chánh của quý vị.

Có một số thẻ nạp tiền trước cung ứng chương trình tiết kiệm. Nhưng để tiết kiệm, phương cách hay nhất sẽ là có một trương mục tiết kiệm tại một ngân hàng công đoàn hay một trương mục tiết kiệm bình thường tại ngân hàng. Cách này sẽ giúp quý vị tạo mối quan hệ với ngân hàng, cất tiền ở chỗ khó tiêu xài dễ dàng (tránh mua sắm bốc đồng) và ngân hàng có thể cho lãi xuất tốt hơn. Nếu muốn biết quý vị có hội đủ điều kiện gia nhập ngân hàng công đoàn hay không, xin viếng trang mạng www.aSmarterChoice.org.

Nếu quý vị muốn đứng tên chung trương mục với người vợ, chồng, người bạn đời hay con cái (cho tiền phụ cấp) của quý vị, một số công ty cấp thẻ cung ứng trương mục phụ (sub-accounts). Các trương mục phụ này cũng có thể được dùng cho mục đích cân bằng ngân quỹ. Lệ phí cũng có thể bị tính cho các trương mục phụ này, vì thế quý vị nên so sánh lệ phí giữa các thẻ.

Bảo Vệ Người Tiêu Thụ

Không có luật liên bang hay quy định nào bảo vệ người dùng thẻ nạp tiền trước, khác với thẻ tín dụng và thẻ khấu trừ có được sự bảo vệ của pháp luật. Tuy nhiên, công ty cấp thẻ nạp tiền trước mà quý vị chọn có thể tình nguyện đưa ra một số quy định bảo vệ người dùng thẻ. (Ghi chú: Các thẻ trả lương và thẻ trợ cấp nạp tiền trước do chính quyền cấp phát được sự bảo vệ của luật liên bang và tiểu bang.)

Dưới đây là các quy định và bảo vệ quý vị nên biết khi dùng thẻ nạp trước cho các mục đích phổ thông:

  • Bồi hoàn lại tiền bị mất hay bị trộm nếu quý vị đăng ký thẻ với công ty cấp thẻ.
  • Giới hạn số tiền quý vị có trách nhiệm phải trả là $50 nếu có các chi tiêu nào không chính thức từ quý vị hay, tốt hơn nữa là “không trách nhiệm.”
  • Tiến trình giải quyết một đối chất đòi hỏi công ty cấp thẻ phải điều tra các sai lầm mà quý vị báo cáo, hồi đáp đúng thời hạn và, trong trường hợp cuộc điều tra kéo dài quá lâu, công ty phải hoàn trả số tiền quý vị đối chất vào trong trương mục của quý vị cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.
  • Gởi bản báo cáo tài chánh mỗi tháng, hay vào trương mục qua ngả điện toán để dễ biết số tiền có trong trương mục, các giao dịch và các lệ phí trong quá khứ.
  • FDIC (hay là NCUSIF của ngân hàng công đoàn) bảo hiểm và bảo vệ dưới pháp luật của nhà nước khi tiền của quí vị bị mất vì lý do thất bại của các tổ chức tài chánh giữ trương mục của quí vị.

Tìm một thẻ nạp tiền trước

Các thẻ nạp tiền trước thường hay bán trên mạng điện toán hay qua tiệm bán lẻ. Trước khi mua một thẻ tại tiệm bán lẻ, quý vị nên viếng trang mạng chính thức của công ty cấp thẻ để thấy đủ danh sách về nội quy và điều kiện cũng như các lệ phí mà vì dài quá nên không thể ghi đủ trên bìa bao đựng thẻ. (Một số tiệm bán lẻ lớn có thể có tập hướng dẫn hay tờ rơi ghi sơ lược các nội quy trên thẻ họ bán.) Mua và dùng thẻ là một hợp đồng pháp lý. Các nội quy và điều kiện phải bao gồm tất cả những gì quý vị cần biết về cách dùng thẻ để tránh bị tính lệ phí, tận dụng tất cả mọi dịch vụ và lợi lộc, thực hành quyền hạn của người tiêu thụ và bảo vệ tin tức cá nhân của quý vị. Chỉ mua thẻ khi đã so sánh các lựa chọn nào tốt cho quý vị và đọc hết các lịch trình tính lệ phí cũng như nội quy của dịch vụ.

Đánh giá thẻ qua các yếu tố tiết lộ minh bạch và trọn vẹn, các thông tin có dễ kiếm không và người đại diện cho công ty có đắc lực không. “Kiểm tra thử” dịch vụ tiếp khách của công ty cấp thẻ bằng cách đặt câu hỏi qua email và gọi số điện thoại miễn phí.

Khi so sánh các lệ phí, quý vị nên biết chắc tốn phí sẽ đúng như cách quý vị muốn dùng thẻ. Thí dụ, nếu quý vị ít khi hay chẳng bao giờ du lịch ra khỏi nước Mỹ, vậy lệ phí tính vào các lần đổi tiền và mua sắm sẽ không là yếu tố chính để quý vị phân tích phí tổn dùng thẻ. Nếu quý vị định chỉ dùng thẻ để mua sắm ba hay bốn lần trong một tháng, như vậy một thẻ buộc phải trả lệ phí bảo trì hàng tháng là $10 sẽ không hấp dẫn cho quý vị bằng một thẻ cho quý vị chọn trả lệ phí nhỏ cho mỗi lần mua sắm.

Nên biết rõ quý vị có dễ dàng tránh bị trả lệ phí hay không. Thí dụ, chọn một thẻ nào cho quý vị rút tiền mặt nhưng không bị tính lệ phí nếu quý vị mua hàng ở một tiệm bán thực phẩm hay tại quầy bán hàng trả bằng thẻ, nghĩa là rút được tiền mặt nhưng tránh bị trả lệ phí vì dùng thẻ ATM không nằm trong mạng lưới. Nếu khó tránh trả lệ phí, quý vị nên thử tìm thẻ khác — một thẻ dễ dàng giữ tốn phí ở mức thấp.

Nên dùng thẻ dễ nạp thêm tiền (trên mạng điện toán, ký thác trực tiếp hay đích thân đến một nơi đại lý) nhưng không tốn kém và có thể rút tiền trong máy ATM gần nhà hay gần sở có cùng chung mạng lưới công ty cấp thẻ.

Các trang mạng có làm bảng so sánh các loại thẻ để giúp dễ chọn thẻ. Nhưng quý vị nên cảnh giác không phải trang mạng nào cũng đều đưa ra hết tất cả các chọn lựa cho quý vị khi quý vị dò tìm kết quả. Cách tốt nhất là coi một vài trang mạng, sau đó chọn lọc ra vài thẻ để so sánh song song cùng một lúc các thẻ đó với nhau.

Dưới đây là các trang mạng giúp quý vị so sánh các thẻ nạp tiền trước:

Để biết thêm chi tiết

Nếu quý vị có mọi thắc mắc cụ thể về một thẻ nào đó, xin liên lạc với công ty cấp thẻ tại số điện thoại có trên thẻ hay trên trang mạng của thẻ.

Các câu hỏi tổng quát về các loại thẻ trả tiền—thẻ tín dụng, thẻ khấu trừ, thẻ nạp tiền trước và thẻ quà tặng—xin viếng trang mạng KnowYourCard.org, đây là trang mạng về thông tin tài chánh của Cơ Quan Consumer Action và Công Ty Visa. Trang mạng cung ứng các hướng dẫn về luật pháp và quy định để kiểm soát tất cả các loại “thẻ nhựa.”

Ấn bản miễn phí “Employee’s Guide to Payroll Cards,” (Hướng Dẫn Nhân Viên về Thẻ Lãnh Lương) của Cơ Quan Consumer Action ([url=http://www.consumer-action.org/english/articles/an_employees_guide_to_payroll_cards]http://www.consumer-action.org/english/articles/an_employees_guide_to_payroll_cards[/url]), giúp nhân viên tại các công ty cung cấp thẻ trả lương xác định thẻ đó có phải là một chọn lựa tốt nhất hay không để nhận tiền lương, hiểu cách tránh không bị tính lệ phí và biết về quyền hạn của họ.

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) là văn phòng bảo vệ quyền của người tiêu thụ, có nhiệm vụ làm ra và thực thi luật lệ để điều hành các sản phẩm tài chánh và dịch vụ, bao gồm thẻ nạp tiền trước. Để biết thêm về các tin tức tổng quát, xin viếng trang mạng của CFPB và tìm mục “prepaid cards” (thẻ nạp tiền trước.) Quý vị cũng có thể điền đơn khiếu nại đến công ty cấp thẻ hay công ty tài chánh qua mạng điện toán (www.consumerfinance.gov/complaint/) hay gọi số 855-411-2372.

Published / Reviewed Date

Published: December 11, 2015

Download File

A consumer’s guide to choosing a prepaid card (Vietnamese)
File Name: Prepaid_Card_2015_VN.pdf
File Size: 2.8MB

Sponsors

Visa Inc.

Filed Under

Banking   ♦   Money Management   ♦   Prepaid Cards   ♦  

Copyright

© 2015 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T