Wireless Phone Service (Vietnamese)

Dịch Vụ Điện Thoại Di Động - Học Cách Có Hiệu Quả

Learn how to get results

Khi cho rằng điện thoại di động là sự thuận tiện hay cần thiết gì đi nữa, quý vị muốn một dịch vụ sẽ đáp ứng được nhu cầu của quý vị với giá tốt nhất. Bản thông tin phổ biến sự thật này sẽ giải thích cho quý vị các sự lựa chọn cho dịch vụ điện thoại di động. Bản tin này cũng cung cấp các hướng dẫn để quý vị quản lý phí tổn điện thoại di động, tự bảo vệ quý vị không bị lừa và và bị trộm, cũng như lo chuyện trả hóa đơn hay các vấn đề về dịch vụ khác.

Whether you see your cell phone as a convenience or a necessity, you want service that will meet your needs at the best price. This fact sheet explains your options for wireless service. It also provides tips for managing your wireless costs, protecting yourself against fraud and theft, and handling billing or service issues.

Wireless Phone Service (Vietnamese)

Publication Series

 • This publication is part of the Empower U training module.

Download File

PDF files may contain outdated links.

Wireless Phone Service (Vietnamese)
File Name: empower_u_wireless_vi.pdf
File Size: 0.22MB

Languages Available

Table of Contents

Khi cho rằng điện thoại di động là sự thuận tiện hay cần thiết gì đi nữa, quý vị muốn một dịch vụ sẽ đáp ứng được nhu cầu của quý vị với giá tốt nhất. Bản thông tin phổ biến sự thật này sẽ giải thích cho quý vị các sự lựa chọn cho dịch vụ điện thoại di động. Bản tin này cũng cung cấp các hướng dẫn để quý vị quản lý phí tổn điện thoại di động, tự bảo vệ quý vị không bị lừa và và bị trộm, cũng như lo chuyện trả hóa đơn hay các vấn đề về dịch vụ khác.

Dịch vụ điện thoại di động

 • Dịch vụ điện thoại di động trả tiền trước không bị xét quá khứ tín dụng hay phải ký hợp đồng. Dịch vụ trả tiền sau là trả tiền hàng tháng, nó đòi hỏi tín dụng phải được thông qua và phải trả lệ phí phạt nếu hủy hợp đồng trước khi mãn hạn.
 • Có hai loại chọn mua trước: pay-as-you-go (dùng tới đâu trả tới đó), và dàn xếp trả tiền trước số phút ấn định cho mỗi tháng. Số phút được khấu trừ trong trương mục khi quý vị dùng, và nếu cần, quý vị có thể dùng thẻ tín dụng hay thẻ khấu trừ (debit) để nạp lại (mua thêm) trên trang mạng hay qua điện thoại.
 • Giá cả điện thoại của các dịch vụ như vậy tùy thuộc vào số phút quý vị mua, khi nào và dùng số phút đó ở đâu, và quý vị nói chuyện với ai (cuộc gọi giữa những người cùng là khách hàng của một hãng điện thoại riêng lẻ thường miễn phí). Tất cả các cuộc gọi ra hay nhận vào đều tính vào số phút dùng.
 • Nói chung, quý vị mua số phút càng nhiều, giá tính cho mỗi phút rẻ hơn.
 • Tất cả các dịch vụ trả trước số phút có ngày hết hạn. Quý vị trả tiền ít hơn cho ngày hết hạn ngắn và nhiều hơn cho ngày hết hạn lâu hơn.
 • Khi mua dịch vụ điện thoại di động trả tiền trước, nên để ý các lệ phí khởi động máy, tiền phải trả tối thiểu, lệ phí sử dụng hàng ngày hay giá tính cao hơn cho các số phút khởi sự dùng cho mỗi ngày, gọi ngoại vi (ngoài khu vực sử dụng) và số lượng trữ liệu cũng như giá cả (nhắn tin chữ, email và các việc sử dụng trên Mạng khác), các cuộc gọi ra nước ngoài (nếu quý vị sẽ đi du ngoạn), các quy luật về số phút chưa dùng, và giá tiền trả thêm cho mỗi phút quý vị dùng khi số phút mua trước đã hết.
 • Nếu quý vị để cho dịch vụ trả tiền trước hết hạn, quý vị có thể phải trả một lệ phí khởi động lại. Hay, hãng điện thoại có thể đóng trương mục, nghĩa là quý vị mất số điện thoại.
 • Quý vị chọn trả trước hay trả sau gì đi nữa, quý vị sẽ tiết kiệm tiền bằng cách tìm một lựa chọn rất hợp với thói quen dùng điện thoại của quý vị. (Coi lại các hoá đơn cũ, nếu quý vị có).
 • Coi qua bản đồ khu vực hãng điện thoại có bao thầu (trong tiệm hay trên mạng) trước khi chọn mua.
 • Chọn hợp đồng trả tiền sau thường đi đôi với việc hãng cho không hoặc bán điện thoại với giá hạ. Nếu quý vị lợi dụng dịp được cho không hay mua điện thoại mới hơn với giá hạ sau khi quý vị bắt đầu mua dịch vụ, hãng có thể kéo dài thêm hợp đồng của quý vị.
 • Hỏi hãng điện thoại di động của quý vị về các dụng cụ cho phụ huynh kiểm soát con cái khi dùng điện thoại di động. Xin viếng www.wiredkids.org để biết thêm chi tiết.
 • Cho số điện thoại di động của quý vị vào Danh Sách Không Được Gọi (888-382-1222; www.donotcall.gov) để giảm bớt các cuộc gọi rao hàng qua điện thoại và qua nhắn tin chữ.

Đưa lại số cũ

 • “Porting” tiếng Anh nghĩa là đưa lại số điện thoại cũ khi quý vị đổi sang một hãng điện thoại mới. Chiếu theo luật mới của Nha Mậu Dịch Liên Bang (FCC), quý vị có thể giữ số điện thoại cũ khi còn ở trong cùng một khu vực địa lý.
 • Để tránh bị mất số điện thoại, chờ cho đến khi sự chuyển giao hoàn toàn xong trước khi hủy bỏ dịch vụ điện thoại cũ.
 • Nha FCC cấm các hãng điện thoại không được từ chối đưa lại số điện thoại cũ nếu khách hàng chưa trả lệ phí giữ số cũ. Nếu hãng điện thoại mới tính lệ phí, nên hỏi họ cho miễn trả được không.
 • Hãng điện thoại cũ không được từ chối trả số cũ cho quý vị, cho dù quý vị còn nợ tiền của họ.
 • Khi đổi hãng điện thoại di động, quý vị có thể cần mua máy điện thoại mới nếu hãng đó dùng loại kỹ thuật khác.

Quản lý phí tổn điện thoại di động

 • Tìm loại dịch vụ nào cho quý vị mua thêm số phút với cùng một giá nếu quý vị đã dùng hết phút.
 • Tránh gọi số trợ giúp niên giám (411), nó có thể tốn $2 cho mỗi cuộc gọi.
 • Khi quyết định một dịch vụ điện thoại di động có thể trả được hay không, nên hỏi về lệ phí hàng tháng bao gồm thuế và tiền phạt dùng quá mức. (Các phí tổn này có thể cộng thêm 20 phần trăm vào phí tổn hàng tháng trong hợp đồng điện thoại di động).
 • Gọi cho hãng điện thoại của quý vị bây giờ và sau đó hỏi nếu có cách nào để giảm bớt các lệ phí hàng tháng, hay nếu có mọi giá hạ hoặc cho tiền thưởng.
 • Nếu quý vị dùng hầu hết số phút để nói chuyện chỉ với cùng một vài người, quý vị có thể tiết kiệm cả số tiền khi chọn một hãng điện thoại riêng lẻ cho dùng không giới hạn các cuộc gọi giữa những người trong cùng hãng điện thoại.
 • Nhiều dịch vụ điện thoại di động trả tiền sau khi dùng cung cấp các dụng cụ để quý vị quản lý gia đình về việc dùng điện thoại--thí dụ, có thể đình chỉ hay giới hạn số phút hoặc chặn các lời nhắn. Loại trả trước cũng có thể giúp quý vị kiểm soát việc sử dụng của thân nhân trong gia đình--quý vị chỉ nạp số phút quý vị chọn.
 • Đừng gọi số nước ngoài nếu chưa hỏi hãng điện thoại của quý vị về giá cả và chi tiết. Có các lựa chọn có thể ít tốn tiền hơn như dùng hãng điện thoại trên Mạng hay dùng thẻ gọi và đường dây điện thoại bàn cố hữu. Quý vị cũng cần để ý có thể bị tính tiền nếu quý vị chỉ mở điện thoại lên và làm các hoạt động thường nhật như tải xuống và truy tìm các lời nhắn.

Đối chất về hóa đơn và khiếu nại dịch vụ

 • Trong hợp đồng dịch vụ điện thoại di động sẽ cho quý vị một thời gian dùng thử ít ra là hai tuần. Nếu quý vị không hài lòng với dịch vụ này, hủy bỏ đúng ngày hết hạn cho thử. (Quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho mọi cuộc gọi nào trong thời gian quý vị dùng dịch vụ.)
 • Theo dõi việc sử dụng của quý vị (bằng điện thoại hay trên mạng) nếu quý vị quan tâm đến chuyện dùng quá số phút hay trữ liệu. Đọc hóa đơn cho cẩn thận để biết chắc quý vị không bị tính tiền cho các dịch vụ không cần đến hay các cuộc gọi không phải của quý vị.
 • Nếu hãng điện thoại bổ túc hợp đồng của quý vị rất nhiều, họ phải ra thông báo ít nhất là 14 ngày và quý vị có quyền được hủy hợp đồng nhưng không phải trả lệ phí phạt vì hủy bỏ trước ngày mãn hợp đồng.
 • Nếu có sự lựa chọn, bỏ phần đồng ý có sự hòa giải--quý vị không muốn từ bỏ quyền được kiện hãng điện thoại lên tòa án hay tham gia vào một vụ kiện tập thể (class action lawsuit).
 • Cố gắng giải quyết mọi vấn đề trực tiếp với hãng điện thoại của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn. Trả đúng kỳ hạn phần tiền nào không trong việc đối chất.
 • Nha Thanh Tra Mậu Dịch Liên Bang (FCC) kiểm soát dịch vụ điện thoại di động và mạng không dây. Xin viếng www.fcc.gov để tìm hiểu thêm. Để điền đơn khiếu nại tới FCC, xin viếng http://esupport.fcc.gov/complaints.htm, địa chỉ email .(JavaScript must be enabled to view this email address), hay gọi 888-225-5322 (888-835-5322/Số cho người khiếm thính).
 • Quý vị cũng có thể điền đơn khiếu nại đến văn phòng Hoàn Thiện Doanh Thương tức Better Business Bureau (tìm văn phòng địa phương tại www.bbb.org) và đến các cơ quan bảo vệ người tiêu thụ cấp địa phương và tiểu bang (http://consumeraction.gov/state.shtml).

Phòng chống trộm và gian lận

 • Nên lưu ý là các cuộc nói chuyện trong điện thoại di động có thể bị nghe lén.
 • Nếu quý vị dùng điện thoại có bộ phận mở máy đeo tai Bluetooth, tắt Bluetooth đi khi không dùng đến để giảm bớt nguy cơ cuộc nói chuyện hay trữ liệu của quý vị có người xen vào.
 • Dùng mật mã an toàn mà tất cả hay hầu hết các hãng điện thoại di động cung ứng.
 • Nếu điện thoại di động của quý vị bị mất trộm, quý vị chịu trách nhiệm cho tất cả các cuộc gọi cho đến khi quý vị báo cáo điện thoại bị trộm. Nếu quý vị không tìm ra điện thoại nhưng không chắc nó bị mất hay bị trộm, quý vị có thể chọn ngưng trương mục cho đến khi kiếm ra điện thoại.
 • Cập nhật nhu liệu phần mềm điện thoại thường xuyên để phòng chống mọi đe dọa về an toàn.
 • Xoá hết mọi thứ trong bộ cứng chính của máy điện thoại trước khi quý vị bán hay vứt đi.

Published / Reviewed Date

Published: May 17, 2011

Download File

Wireless Phone Service (Vietnamese)
File Name: empower_u_wireless_vi.pdf
File Size: 0.22MB

Sponsors

Notes

Cơ Quan Tác Động Giới Tiêu Thụ (Consumer Action) thiết lập đề án Empower U (Tăng Trọng Trách của Quý Vị) bằng sự tài trợ của Quỹ California Consumer Protection Foundation.

Filed Under

Telecom   ♦   Wireless   ♦  

Copyright

© 2011 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T