Auto Insurance: The Basics (Vietnamese)

Bảo Hiểm Xe: Thông Tin Căn Bản

Trách nhiệm của người lái xe là phải có bảo hiểm đàng hoàng. Bản hướng dẫn này sẽ giúp quý vị biết giá tiền --và loại --bảo hiểm nào quý vị cần, và cách được bảo vệ với giá tốt nhất.

It’s every driver’s responsibility to have adequate auto insurance. This guide will help you determine how much—and what kinds of—coverage you need, and how to get protection at the best price.

Bảo hiểm xe cộ bảo vệ quý vị và người khác không bị mất mát trong một vụ tai nạn xe. Bảo hiểm có thể trả tiền bệnh viện nếu quý vị hay người khác bị thương tích trong một vụ tai nạn. Nó cũng có thể trả tiền sửa xe nếu xe bị hư hại, hay thay thế cho xe khác nếu xe bị mất cắp. Và bảo hiểm cũng có thể bảo vệ các khoản mất mát khác.

Nếu quý vị sở hữu và lái một chiếc xe, điều quan trọng là quý vị cần có một bảo hiểm xe tốt nhất để bảo vệ sức khoẻ và xe của quý vị cũng như tự vệ cho mình không bị phiền phức vào vòng kiện tụng và pháp lý khác.

Tập hướng dẫn này sẽ giúp quý vị biết giá cả và loại bảo hiểm nào quý vị cần, và cách có được sự bảo vệ với giá cả tốt nhất.

Loại bảo hiểm nào quý vị cần?

Đa số (49) tiểu bang đòi hỏi người lái xe phải có ít nhất một loại bảo hiểm xe tối thiểu. Khi quyết định muốn mua loại nào, quý vị nên bắt đầu bằng cách hiểu rõ các quy định về bảo hiểm xe cộ nơi tiểu bang quý vị ở. Quý vị có thể tìm thấy các thông tin này từ cơ quan kiểm soát hãng bảo hiểm của tiểu bang (www.naic.org/state_web_map.htm), hay từ một hãng bảo hiểm trong tiểu bang quý vị ở.

Người lái xe chỉ mua loại bảo hiểm tối thiểu có thể không có đủ sự bảo vệ. Quý vị nên nghĩ đến việc mua bảo hiểm dựa trên tài sản của quý vị và mức rủi ro quý vị muốn chịu.

Nếu quý vị mua xe trả góp (trả tiền nợ xe hay thuê xe), chủ nợ có thể buộc quý vị phải mua thêm một số bảo hiểm khác.

Liability (người có lỗi bồi thường ). Bảo hiểm một chiều này trả cho các thương tích và thiệt hại cho phía bên kia khi quý vị gây ra tai nạn. Thực ra mỗi tiểu bang đều buộc phải có bảo hiểm “liability.” (Xin coi các luật của tiểu bang trong trang này về bổn phận người có lỗi phải bồi thường tiền: https://www.iii.org/article/background-on-compulsory-auto-uninsured-motorists.)

Khi mua bảo hiểm một chiều liability, giới hạn bồi thường được thể hiện bằng ba con số: thí dụ 50/100/25. Con số đầu chỉ số tiền tối đa, tính theo ngàn dollars, hãng bảo hiểm sẽ trả cho người bị thương trong tai nạn xe. Con số thứ hai tiền bảo hiểm trả tối đa cho tất cả các trách nhiệm gây chấn thương thân thể trong tai nạn. Và con số thứ ba là tiền bảo hiểm trả tối đa cho các thiệt hại vật chất gây ra trong tai nạn xe.

Nhất là nếu quý vị sở hữu các tài sản đáng kể, như địa ốc hay quỹ tiết kiệm và đầu tư, quý vị nên nghĩ đến trả tiền bảo hiểm cao hơn mức tối thiểu tiểu bang đòi hỏi và biết chắc bảo hiểm của quý vị đủ để bảo vệ tài sản của quý vị. Còn không, nếu bị kiện và thua kiện, quý vị có thể bị bắt phải dùng tài sản để trả cho các thiệt hại mà hãng bảo hiểm không trả trong bảo hiểm một chiều.

PIP (Personal injury protection) (Bảo hiểm chấn thương cá nhân). Loại bảo hiểm này trả các chi phí y tế cho quý vị và cho người ngồi chung xe bị thương tích trong tai nạn xe. Trong một số trường hợp, nó cũng trả cho tiền lương bị mất, chi phí mai táng và các mất mát khác. Các bồi thường cụ thể và điều lệ để được bồi thường cũng như các giới hạn trong bảo hiểm PIP khác nhau giữa các tiểu bang.

Bảo hiểm PIP thường được gọi là “no fault coverage” (bất kể lỗi bên nào) vì nó bồi thường tiền cho thương tích thể xác và các mất mát khác liên quan đến vụ tại nạn xe, bất kể lỗi ở bên nào gây ra. Nghĩa là quý vị sẽ đòi chính hãng bảo hiểm của quý vị bồi thường cho dù người khác gây ra tai nạn. Khả năng kiện người lái xe kia để được bồi thường nhiều hơn bồi thường của bảo hiểm PIP còn tuỳ thuộc vào luật lệ khác nhau của từng tiểu bang. Bảo hiểm chấn thương cá nhân thường không bảo vệ cho xe bị thiệt hại—sự đòi hỏi bồi thường này trả bởi bên gây ra tai nạn xe hay bởi bảo hiểm xe đụng của quý vị.

Đã có khoảng 12 tiểu bang thi hành bảo hiểm “no-fault” mà người lái xe buộc phải mua bảo hiểm PIP. Liên lạc với Nha Lộ Vận DMV hay cơ quan kiểm soát hãng bảo hiểm (Department of Insurance) (www.naic.org/state_web_map.htm) của quý vị để biết tiểu bang của quý vị có phải là một trong các tiểu bang này không. Ở một số tiểu bang khác, bảo hiểm PIP, nếu có, là sự lựa chọn. Muốn biết thêm về bảo hiểm PIP, xin viếng www.all-about-car-accidents.com/resources/auto-accident/car-accident-claims/no-fault-car-insu, và để biết thêm về các luật lệ bảo hiểm cụ thể của tiểu bang, xin viếng www.all-about-car-accidents.com/topics/drivers-insurance-laws-regulations.

Trả chi phí y tế. Giống như bảo hiểm PIP, bảo hiểm này trả cho quý vị và hành khách ngồi chung xe với quý vị các chi phí y tế tới mức đã quy định, bất kể ai là người nào có lỗi trong một vụ tai nạn xe cộ. Tuy nhiên, bảo hiểm này không trả cho các mất mát khác như bị mất tiền lương hay chi phí mai táng giống như bảo hiểm PIP.

Bảo hiểm thiệt hại vật chất. Bảo hiểm này trả cho các thiệt hại do xe của quý vị gây ra cho người khác. Cũng có nghĩa xe của người kia bị hư hại vì tai nạn gây ra bởi quí vị. Hay cũng có nghĩa, thí dụ, xe của quý vị làm hư hàng rào của người hàng xóm.

Collision (Xe bị đụng). Bảo hiểm này trả cho các thiệt hại cho xe của quý vị trong một vụ tai nạn xe. Khi mua bảo hiểm xe bị đụng, quý vị sẽ được hỏi số tiền “deductible” quý vị muốn là bao nhiêu — đây là số tiền quý vị sẽ phải tự trả trước để sửa chữa cho bất kỳ thiệt hại nào trước khi hãng bảo hiểm trả. Số tiền tự trả tiêu chuẩn từ $250, $500 đến $1,000, cho dù số tiền tự trả quý vị chọn có thể cao hay thấp hơn. Số tiền tự trả trước càng cao, tiền đóng bảo hiểm hàng tháng càng thấp (giá tiền bảo hiểm).

Comprehensive (hai chiều.) Bảo hiểm này bồi thường cho chiếc xe của quý vị bị trộm hay bị hư hại vì lý do khác không phải do bị đụng xe — thí dụ, vì lũ lụt hay phá hoại, giống như bảo hiểm xe bị đụng, mua bảo hiểm “comprehensive” phải chịu điều lệ “deductible.”

Người Lái Không có bảo hiểm và bảo hiểm ít. Loại bảo hiểm này sẽ bồi thường cho trường hợp quý vị bị đụng bởi một người không có bảo hiểm hay bảo hiểm không đủ hoặc họ tông xe của quý vị rồi bỏ chạy.

Bảo hiểm xe cho doanh nghiệp (thương mại). Hợp đồng bảo hiểm xe dùng cho doanh nghiệp bồi thường cho các mất mát phải gánh chịu khi quản lý doanh nghiệp. Bảo hiểm này có quy định mức bồi thường cho lỗi của người lái cao hơn và có thể bảo hiểm khi nhân viên của quý vị sử dụng xe cho công việc của công ty.

Không phải chủ nhân doanh nghiệp nhỏ nào cũng đều cần bảo hiểm xe thương mại. Tuỳ theo cách sử dụng xe (lâu lâu cần lái xe đến điểm hẹn hay đi giao bánh pizza), ai dùng xe (chỉ có quý vị, hay nhân viên hoặc cộng tác viên nữa) và các yếu tố khác, quý vị có thể chỉ cần có bảo hiểm xe cộ cá nhân. Tuy nhiên, điều kiện và nội quy có thể khác nhau giữa các hãng bán bảo hiểm, giữa các tiểu bang và ngay cả giữa các sản phẩm trong cùng một hãng bảo hiểm.

Chỉ cần một vụ tai nạn xe cộ không có bảo hiểm, hậu quả có thể ảnh hưởng tai hại đến tài chánh của quý vị, quyết định sáng suốt nhất là quý vị cho nhân viên bán bảo hiểm biết dự định quý vị dự định dùng xe cho doanh nghiệp để người đó cố vấn. Quý vị cũng nên hỏi bảo hiểm bán ra sao nếu nhân viên hay cộng tác viên độc lập sẽ dùng xe của họ làm việc cho doanh nghiệp của quý vị.

Tôi mua bảo hiểm xe cộ ở đâu?

Quý vị có thể mua bảo hiểm xe cộ qua bất kỳ các nơi sau:

  • Người môi giới (broker) độc lập, là người bán bảo hiểm cho nhiều hãng bảo hiểm khác nhau;
  • Chuyên viên đại diện hãng bảo hiểm, là người chỉ bán bảo hiểm cho hãng mà họ được mướn.
  • Hãng bảo hiểm bán bảo hiểm trực tiếp tới người tiêu thụ qua điện thoại hay qua mạng điện toán; và
  • Các trang mạng độc lập cung cấp giá tiền bảo hiểm của các hãng bảo hiểm. (Tìm trên trang mạng “auto insurance quotes.”)
    Lưu ý: Các trang mạng có thể không bao gồm tất cả các hãng bảo hiểm trong phần so sánh giá cả.

Giá tiền bảo hiểm xe có thế khác nhau một trời một vực giữa các hãng bảo hiểm, vì thế quý vị nên bỏ giờ ra đọ giá.

Dựa vào đâu để biết tôi cần trả tiền bảo hiểm xe là bao nhiêu?

Khi mua bảo hiểm, quý vị phải trả “premium” — đây là từ ngữ về giá tiền bảo hiểm. Giá tiền có thể là tổng số tiền phải trả trong một năm, trả bán niên hay hàng tháng. Khi đọ giá bảo hiểm, quý vị nên nhớ so sánh giá cả của cùng một thời hạn.

Các hãng bảo hiểm xe chú ý đến nhiều yếu tố khi tính toán tiền bảo hiểm cho quý vị. Nó bao gồm:

Bồi thường. Mua nhiều loại bồi thường hay muốn được bồi thường nhiều hơn, quý vị sẽ phải trả tiền bảo hiểm cao hơn.

Tự trả (deductible). Số tiền quý vị tự trả càng nhiều, giá tiền mua bảo hiểm càng giảm.

Hồ sơ quá khứ lái xe. Người có hồ sơ lái xe tốt sẽ mua bảo hiểm giá rẻ hơn là người có thành tích đụng xe hay bị giấy phạt.

Kiểu xe. Quý vị sẽ trả tiền bảo hiểm cao hơn nếu xe của quý vị nằm trong danh sách thống kê thuộc loại dễ bị trộm, bị phá hay dễ bị đụng, hay nếu tiền sửa sẽ đắt hơn các loại xe khác.

Tuổi tác và phái tính. Ngoại trừ ở một số tiểu bang cấm không được để ý đến tuổi tác và phái tính, các người lái xe dưới 25 tuổi trả tiền bảo hiểm hàng tháng cao hơn người lớn tuổi (vì thống kê cho thấy họ dễ gây ra tai nạn hơn) cho cùng một loại bảo hiểm, và đàn ông thường trả tiền bảo hiểm cao hơn đàn bà.

Tình trạng lập gia đình. Trong hầu hết các tiểu bang, tiền bảo hiểm được giảm nếu quý vị đã lập gia đình.

Địa chỉ. Người ở thành thị thường phải trả tiền bảo hiểm cao hơn người ở nông thôn, và cũng có thể phải trả cao hơn so với người ở ngoại ô. Sống trong khu vực có tỷ lệ tội ác nhiều, giá tiền bảo hiểm cũng có thể cao hơn.

Diện có mua nhà. Dựa theo cuộc nghiên cứu của tổ chức “Consumer Federation of America”, trong nhiều tiểu bang, phải nói là hầu hết các tiểu bang, nếu làm chủ căn nhà, quý vị sẽ đủ tiêu chuẩn được giảm giá bảo hiểm (đôi khi rất đáng kể) so với người ở mướn. (Tiểu bang California không có luật diện chủ nhân căn nhà được giảm giá bảo hiểm).

Số dặm (mileage) chạy. Ở một số tiều bang (như California) và đối với một số nghề nghiệp, tiền bảo hiểm tăng theo số dặm quý vị lái (vì khi quý vị lái trên đường nhiều, nguy cơ bị tai nạn cao hơn).

Điểm tín dụng. Trong tất cả các tiểu bang ngoại trừ California, Hawaii và Massachusetts, người lái xe có điểm tín dụng cao sẽ trả tiền mua bảo hiểm thấp hơn.

Bảo Hiểm tính theo “Usage-based” (số lượng sử dụng)

Nhiều hãng bảo hiểm lớn hiện nay cung ứng cho người lái xe các sự lựa chọn về kiểm soát việc lái xe của họ và đổi lại họ có thể được giảm tiền đóng bảo hiểm. Chương trình bảo hiểm “usage-based” — đôi khi còn gọi là “đi tới đâu trả tới đó” (pay as you drive) hay “khi nào dùng mới trả” (pay as you go) — buộc quý vị phải gắn một thiết bị “telematic” trong hệ thống điện tử trong xe của quý vị, để nó có thể thâu thập các dữ liệu về số lần quý vị phải thắng gấp, lái nhanh ra sao, cây số chạy và ngày giờ quý vị lái xe (các giờ bắt đầu từ sáng sớm được coi là giờ nguy hiểm nhất). Một số các thiết bị (đa số cũng là loại được dùng trợ giúp khi bị trục trặc ngoài đường) dùng GPS, để họ kiểm soát quý vị đi đâu. Tuỳ theo thói quen lái xe, quý vị có thể được giảm tiền bảo hiểm. Các quan tâm về chương trình này là sự riêng tư của người lái xe bị vi phạm.

Không phải hãng bảo hiểm nào cũng có chương trình “usage-based,” và cho dù có chương trình này, họ không nhất thiết áp dụng nó cho từng tiểu bang. Chưa kể, mỗi hãng bảo hiểm có chương trình bán bảo hiểm khác nhau, vì thế quý vị cần hỏi chi tiết với hãng — thiết bị này sẽ nằm trong xe trong bao lâu, cái gì sẽ bị theo dõi, tiền bảo hiểm của quý vị có bị tăng không, và hãng có bán dữ liệu của quý vị cho ai khác không.

Ở California, quý vị có thể lựa chọn tiền mua bảo hiểm liên hệ mật thiết gì đến kiểm chứng cây số quý vị chạy mỗi năm. Quý vị được quyền tự báo cáo cây số chạy; luật ở California cấm hãng bảo hiểm không được dùng thiết bị theo dõi người lái xe.

Yếu tố điểm tín dụng ảnh hưởng đến tiền mua bảo hiểm của tôi ra sao?

Nhiều hãng bảo hiểm dùng “credit-based” (dựa vào điểm tín dụng) để cộng điểm bảo hiểm khi tính toán tiền bảo hiểm (ngoại trừ CA, HI và MA) vì một số nghiên cứu cho thấy có sự tương quan giữa điểm tín dụng và rủi ro — điểm tín dụng càng cao, chiều hướng xảy ra tai nạn càng thấp. (Các cuộc nghiên cứu không chứng minh được điểm tín dụng thấp sẽ gia tăng chiều hướng xảy ra tai nạn.)

Tính toán tiền bán bảo hiểm dựa trên điểm tín dụng do các cơ quan báo cáo tín dụng cung cấp, nhưng họ không dựa trên yếu tố việc làm hay mức thâu nhập của quý vị trong quá khứ hoặc các tin tức cá nhân khác. Các yếu tố sẽ làm điểm bảo hiểm của quý vị tăng là có quá khứ tín dụng lâu dài và các trương mục đang sử dụng đều tốt (không trả tiền trễ hạn hay nợ đã trễ hạn). Ngoài ra, các trương mục bị đưa qua văn phòng đòi nợ, tiền nợ nhiều, quá khứ tín dụng ngắn và trả tiền trễ, tổng cộng lại sẽ làm điểm bảo hiểm của quý vị bị thấp xuống.

Sắc Luật “Fair Credit Reporting Act” (FCRA) cho quý vị quyền có một bản báo cáo tín dụng miễn phí từ ba cơ quan báo cáo tín dụng chính (Equifax, Experian và TransUnion) cho mỗi chu kỳ 12 tháng. Để yêu cầu có được bản báo cáo tín dụng miễn phí, quý vị vào trang AnnualCreditReport.com. Làm theo các hướng dẫn trong bản báo cáo tín dụng để sửa bất kỳ các sai sót hay yêu cầu các tin tức cũ tiêu cực (xấu) được xoá đi. Điểm tín dụng của quý vị sẽ được tăng lên, như vậy, điểm bảo hiểm tăng, và cuối cùng tiền bảo hiểm của quý vị giảm.

Sắc Luật FCRA cũng cho quý vị quyền có được một bản báo cáo tín dụng miễn phí, một năm một lần hay bất cứ khi nào có một “hành động bác bỏ” để chống lại quý vị, có một báo cáo “đặc biệt” khác về người tiêu thụ mà hãng bảo hiểm dựa vào để quyết định có bán bảo hiểm cho quý vị hay không và bán giá bao nhiêu. Đó là bản báo cáo tự động của LexisNexis C.L.U.E. liệt kê các bảo hiểm xe và đơn đòi bồi thường trong quá khứ của quý vị. Bản báo cáo của The Insurance Information Exchange report liệt kê các vi phạm giao thông và các hồ sơ theo dõi xe cộ khác. Sửa chữa các sai sót trong các bản báo cáo này có thể giúp quý vị mua được bảo hiểm hay trả tiền bảo hiểm thấp hơn.

Làm Cách Nào Tôi Giảm Được Tiền Bảo Hiểm?

Mục đích so sánh giá cả bảo hiểm là giúp quý vị mua đúng loại bảo hiểm nhưng không bị trả quá giá. Khi muốn tiết kiệm tiền, quý vị đừng cắt giảm bảo hiểm cần thiết cho quý vị. Thay vào đó, quý vị thử các cách này:

Đọ giá. Tìm ba giá bảo hiểm có cùng loại bồi thường như nhau. Kiếm xem cơ quan kiểm soát hãng bảo hiểm của chính quyền tiểu bang có cung cấp thông tin gì về đọ giá bảo hiểm không.

Chọn xe cho cẩn thận. Một số loại xe ít tốn tiền bảo hiểm hơn các xe khác. Quý vị tìm thông tin cụ thể này qua hãng bảo hiểm hay qua Bộ Insurance Institute for Highway Safety.

Tăng tiền tự trả. Nhưng quý vị phải biết chắc có tiền trong quỹ tiết kiệm để tự trả cho các khiếu nại đòi bồi thường.

Huỷ bảo hiểm xe bị đụng và hai chiều. Nếu quý vị lái chiếc xe đã cũ và móp méo, nên nghĩ đến chuyện không cần phải mua bảo hiểm sửa chữa hay thay thế xe. Nên suy tính cẩn thận vì quý vị sẽ phải tự trả tiền sửa chữa và mua xe khác bằng tiền túi của mình.

Mua tất cả các loại bảo hiểm tại cùng một hãng bảo hiểm. Nhiều hãng bảo hiểm bán một loạt bảo hiểm với giá hạ cho khách hàng nếu khách hàng mua trên một loại bảo hiểm xe hay mua luôn bảo hiểm nhà.

Nâng cao điểm tín dụng. Sửa chữa bất kỳ mọi sai sót nào nguy hại đến điểm tín dụng của quý vị. Trả hoá đơn đúng hạn định và ít nợ nần.

Ít lái xe. Chỉ lái xe ít cây số mỗi năm có thể giảm tiền bảo hiểm của quý vị. Quý vị cũng sẽ tiết kiệm tiền mua xăng và bảo trì xe.

Hỏi hãng bảo hiểm của quý vị có các cách nào khác để giảm tiền bảo hiểm.

Tôi nên chọn hãng bảo hiểm ra sao?

Có nhiều yếu tố quý vị cần nên biết khi tìm một hãng bảo hiểm và loại bảo hiểm. Tập cẩm nang “Hướng Dẫn Mua Bảo Hiểm Xe” của Cơ Quan Consumer Reports (https://www.consumerreports.org/cro/car-insurance/buying-guide/index.htm) và “Cách Mua Bảo Hiểm Xe” của trang NerdWallet (https://www.nerdwallet.com/blog/insurance/how-to-buy-car-insurance/) là hai nguồn chỉ dẫn để tìm một hợp đồng bảo hiểm tốt nhất cho quý vị.

Giá cả là một yếu tố quan trọng, nhưng đừng chọn một hợp đồng bảo hiểm xe chỉ dựa trên giá cả. Chọn một hãng bảo hiểm có nền tài chánh vững vàng và có dịch vụ tiếp khách tốt từ hồi đó tới giờ cũng là yếu tố quan trọng, bao gồm thủ tục tiến hành bồi thường.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng tài chánh của bất kỳ hãng bảo hiểm nào quý vị tính mua bằng cách coi trên trang mạng của các cơ quan chấm điểm độc lập như A.M. BestStandard & Poor’s.

Liên lạc với cơ quan kiểm soát hãng bảo hiểm của chính quyền tiểu bang để xem thống kê khiếu nại của khách hàng. Quý vị cũng có thể xem thống kê về sự hài lòng của khách hàng tại J.D. Power và Associates.

Làm cách nào tôi mua được bảo hiểm?

Chuẩn bị sẵn bản sao bằng lái xe và thẻ đăng bộ, và tất cả các tin tức hãng bảo hiểm cần. Thường là số VIN (vehicle identification number), cây số trong đồng hồ xe, địa chỉ nhà, người nào sẽ lái chiếc xe đó, và mỗi năm quý vị lái bao nhiêu cây số. Nên thành thật trả lời tất cả các câu hỏi. Đưa tin tức sai có thể dẫn đến chuyện hãng bảo hiểm từ chối trả tiền bồi thường cho quý vị.

Chuẩn bị trả một số tiền tối thiểu hãng bảo hiểm quy định để mở hợp đồng. Trước khi trả tiền hợp đồng, quý vị nên đọc nó để hiểu khoản nào được bồi thường và khoản nào thì không.

Cư dân California hưởng lợi ích từ các luật về bảo hiểm

Cơ Quan Consumer Federation of America (CFA) trong bản báo cáo “What Works” năm 2003 đã nêu danh kỹ nghệ bảo hiểm xe cộ ở California là thân thiện nhất nước Mỹ. Bản báo cáo này cũng cho biết California là tiểu bang độc nhất có mức giá bảo hiểm xe cộ trung bình đã hạ giảm kể từ năm 1989 đến nay. Phần lớn nhờ vào Dự Luật 103 đã được thông qua năm 1988, buộc các hãng bảo hiểm phải chứng minh tại sao họ muốn tăng giá bảo hiểm và phải được thanh tra viên kiểm soát hãng bảo hiểm chấp thuận.

Đạo luật 103 cũng thay đổi đường lối hãng bảo hiểm định giá cả, đạo luật buộc hãng phải dựa vào hồ sơ quá khứ lái xe, cây số chạy mỗi năm và kinh nghiệm lái xe đã bao lâu của khách hàng là chính chứ không phải dựa trên khu bưu chính (ZIP code) của khách hàng hay các yếu tố khác (điểm tín dụng, việc làm, học vấn, v.v.) và đạo luật buộc các công ty phải mua bảo hiểm cho bất kỳ tài xế nào lái đàng hoàng muốn có bảo hiểm—một số tiểu bang cho phép các hãng bảo hiểm từ chối người muốn mua nếu điểm tín dụng của họ thấp hay địa chỉ không đủ tiêu chuẩn—và phải giảm 20% giá tiền bảo hiểm cho người lái xe tốt.

Các cư dân ở tiểu bang California trong diện có thâu nhập thấp nên không thể mua được bảo hiểm xe có thể bảo vệ họ qua Chương Trình “Low Cost Auto Insurance Program” (Chương Trình Bán Bảo Hiểm Giá Hạ). Bảo hiểm này đạt tiêu chuẩn của luật tiểu bang buộc phải có tiền bồi thường tối thiểu cho bảo hiểm “liability” (bên có lỗi bồi thường) và bảo hiểm dành cho người lái xe 19 tuổi trở lên có mức thâu nhập tối đa nằm trong mức tiểu chuẩn cho phép và không lái xe đắt tiền. Chiếu theo luật, các chuyên viên bán bảo hiểm phải cho khách hàng biết về Chương Trình Bán Bảo Hiểm Giá Hạ nếu họ muốn biết loại hợp đồng bảo hiểm xe “căn bản” hay “tối thiểu.”

Tôi phải làm gì để được bồi thường?

Liên lạc với hãng bảo hiểm của quý vị càng sớm càng tốt sau khi bị tai nạn hay bị mất mát (cá nhân hay tài sản) liên quan đến chiếc xe của quý vị. Quý vị có thể tìm thông tin để liên lạc với hãng bảo hiểm trong thẻ “proof of insurance,” trong hợp đồng bảo hiểm hay trên mạng điện toán.

Chuẩn bị cung cấp các chi tiết về mất mát, bao gồm các tin tức để liên lạc với người nào liên quan đến vụ tai nạn. Nếu tai nạn có dính líu đến xe của người khác, lấy số bằng lái xe và/hay chi tiết về bảo hiểm xe của chủ nhân chiếc xe. Điều quan trọng là quý vị nhớ càng nhiều càng tốt về tai nạn đã xảy ra. Nếu quý vị có máy chụp hình, nên chụp hình. Đừng bao giờ nhận phần lỗi về quý vị ngay tại nơi xảy ra tai nạn.

Hãng bảo hiểm sẽ phỏng vấn quý vị về vụ tai nạn và trong một số trường hợp, kiểm tra thiệt hại trên chiếc xe của quý vị. Nếu đó là lỗi của quý vị, hãng dựa theo hợp đồng sẽ quyết định các thiệt hại có được bảo hiểm hay không. Nếu có, hãng sẽ bồi thường cho quý vị và người nào có liên quan đến vụ tai nạn, trừ đi số tiền tự trả ra trước. Nếu lỗi là của người kia, bảo hiểm của người đó phải bồi thường các mất mát cho quý vị (trừ khi quý vị sống ở tiểu bang có luật “no-fault”). Hãng bảo hiểm của người lái xe bên kia có thể phản kháng với đơn đòi bồi thường của quý vị. Nếu chuyện này xảy ra, hãng bảo hiểm của người lái xe bên kia chắc chắn sẽ phỏng vấn quý vị. Nếu cả hai hãng bảo hiểm bất đồng ý kiến ai gây ra tai nạn, đơn đòi bồi thường của quý vị sẽ được đưa lên văn phòng hoà giải. Nếu người lái xe bên kia không có bảo hiểm, và quý vị có mua bảo hiểm bồi thường cho người lái không có bảo hiểm, hãng bảo hiểm sẽ bồi thường cho quý vị.

Nếu hãng bảo hiểm từ chối không chịu bồi thường hay trả tiền không đủ so với mức thiệt hại và quý vị không hài lòng với quyết định của họ, quý vị có thể yêu cầu tái cứu xét đơn đòi bồi thường của quý vị (điền đơn kháng cáo). Quan trọng là quý vị cần hiểu lý do tại sao đơn đòi bồi thường của quý vị bị bác để quý vị có thể trình bày trường hợp của mình cho có sức thuyết phục cao vì sao quý vị nghĩ quyết định của hãng bảo hiểm là thiếu lý do chính đáng. Nếu hãng bảo hiểm vẫn bác đơn và sẽ không chịu tăng tiền bồi thường, quý vị có thể phải mướn một luật sư chuyên về bồi thường tai nạn. (Cơ Quan United Policyholders có cố vấn (http://uphelp.org/library/resource/hiring-attorney-insurance-claim). Quý vị cũng có thể liên lạc với cơ quan kiểm soát hãng bảo hiểm nơi tiểu bang quý vị ở để được trợ giúp (www.naic.org/state_web_map.htm).

Nếu như tôi không mua được bảo hiểm?

Nếu hồ sơ lái xe của quý vị không tốt, quý vị có thể gặp khó khăn kiếm được hãng bảo hiểm nào chịu bảo hiểm quý vị. Trong trường hợp này, quý vị có thể mua được bảo hiểm qua chương trình đặc biệt của chính phủ mà hãng bảo hiểm được chỉ định phải bán bảo hiểm cho người lái xe có rủi ro cao. Quý vị cũng có thể mua được bảo hiểm qua một hãng bảo hiểm chuyên bán bảo hiểm với hợp đồng không theo tiêu chuẩn bình thường.

Nếu quý vị lái xe đàng hoàng nhưng không đủ tiền mua bảo hiểm xe với giá bình thường, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn vào trong chương trình đặc biệt của chính phủ ở một số tiểu bang, như California, cho cư dân có thâu nhập thấp được mua bảo hiểm với giá rẻ.

Lái xe không có bảo hiểm có thể bị phạt bằng nhiều cách, bao gồm bằng lái xe bị câu lưu hay xe bị tịch thâu. Nếu quý vị còn đang trả nợ xe, chủ nợ có thể tái sở hữu (lấy lại) chiếc xe nếu quý vị không mua đủ bảo hiểm. Vì thế, nếu không mua được bảo hiểm cho bất kỳ lý do gì, quý vị nên liên lạc với cơ quan kiểm soát hãng bảo hiểm trong tiểu bang của quý vị để được hướng dẫn.

For more information

Trợ Giúp và Hướng Dẫn

Xin viếng trang mạng của Nha thanh tra bảo hiểm The National Association of Insurance Commissioners để biết thêm chi tiết cách liên lạc với cơ quan kiểm soát hãng bảo hiểm, hay xem trong cuốn niên giám điện thoại phần chính phủ tiểu bang.

Nha lộ vận trong tiểu bang của quý vị có thể cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho quý vị. Nha Lộ Vận California DMV có trang mạng để cung cấp các đường dây kết nối đến các trang mạng của các cơ quan chính phủ khác (https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/vehindustry/otherdmvs). Quý vị cũng có thể coi trong cuốn niên giám điện thoại, phần chính phủ tiểu bang.

Cơ quan vô vụ lợi Hướng Dẫn Về Bảo Hiểm (www.iii.org/insurance-topics/auto-insurance) cung cấp cho người tiêu thụ đủ mọi tin tức về các đề tài bảo hiểm.

United Policyholders là tổ chức vô vụ lợi hướng dẫn và bênh vực người tiêu thụ bằng các mách nước và chỉ dẫn trên trang mạng cho khách hàng có bảo hiểm.

Để biết thêm chi tiết về bảo hiểm xe cộ và các loại bảo hiểm khác, xin viếng www.insurance-education.org, trung tâm hướng dẫn trên trang mạng của Cơ Quan Consumer Action.

 

Published / Reviewed Date

Reviewed: January 16, 2019

Download File

Auto Insurance: The Basics (Vietnamese)
File Name: Auto_Insurance_2018_VN.pdf
File Size: 0.2MB

Sponsors

Consumer Action Insurance Education Project

Filed Under

Auto Lending/Insurance   ♦   Insurance   ♦  

Copyright

© 2015 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T