Disaster Relief Resources (Vietnamese)

Các Nguồn Trợ Giúp Cứu Trợ Thiên Tai

Bản cẩm nang miễn phí này giúp quý vị giúp người chủ gia cư trong cộng đồng của quý vị tìm được những lợi ích và sự bảo bệ giúp bảo toàn căn nhà tránh bị vỡ nợ và tịch thu nhà. Các nguồn trợ giúp ghi trong cẩm nang này là các chương trình hợp pháp tiểu bang và liên bang giúp miễn phí hay với chi phí thấp người chủ gia cư bị thiên tai.

This free fact sheet is designed to help you assist homeowners in your community to access benefits and protections to help them save their homes from default and foreclosure. The resources listed in this fact sheet are legitimate statewide or national programs available to disaster-impacted homeowners at low or no cost.

Disaster Relief Resources (Vietnamese)

Publication Series

 • This publication is not currently associated with any training series.

Download File

PDF files may contain outdated links.

Disaster Relief Resources (Vietnamese)
File Name: disaster_relief_vn.pdf
File Size: 0.16MB

Languages Available

Table of Contents

Các tổ chức dưới đây cung cấp sự giúp đỡ miễn phí và trực tiếp cho những chủ nhà bị tai ách bởi bão tố.

Affordable Housing Centers of America

1-888-409-3557 or .(JavaScript must be enabled to view this email address)

 • Chương Trình Phòng Ngừa Mất Tài Sản Gia Cư
  Home Equity Loss Prevention program (HELP)
  Cố vấn về gia cư hiện có khắp toàn nước để giúp người chủ nhà tránh việc nhà bị tịch thu để thế nợ. Acorn điều đình với các công ty tài chánh lớn để tạo các chương trình trả nợ nhẹ nhàng, chỉnh đốn khoản nợ, hay chương trình hoãn nợ.
 • Chương Trình Louisiana Đường Về Nhà
  Louisiana Road Home program
  Chương trình này giúp cư dân Louisiana xin tiền tiểu bang để sửa chữa căn nhà của họ bị bão tố gây thiệt hại. Quỹ cũng có thể được dùng cho người chủ nhà không định ở lại Louisiana. Những người chủ nhà ở lại căn nhà của họ trong 5 năm hay hơn sẽ không cần phải trả lại tiền quỹ tiểu bang. Người chủ nhà phải nộp đơn để xin được tiền của chương trình Đường Về Nhà (Road Home). Cố vấn gia cư ACORN nói được tiếng Anh và Tây Ban Nha. Các tài liệu về chương trình Đường Về Nhà (Road Home) được cung cấp qua nhiều thứ tiếng.

Liên Minh Quốc Gia Về Gia Cư Công Bằng
National Fair Housing Alliance (NFHA)

 • Dự Án Cứu Trợ Bão Tố - Hurricane Relief Project
  Những nhóm dưới dây sẽ thay mặt dân cư vùng Gulf điều đình để giải quyết việc trả trễ nợ với các công ty tài chánh, và giúp dân cư nhận được các khoản hòa giải bảo hiểm công bằng và hợp lý. Họ cũng làm các việc để giúp tránh gian lận về xây cất và bảo đảm sự công bằng trong việc vay mượn và bảo hiểm trong tiến trình gây dựng lại sau bão tố.
  • Trung Tâm Hành Động Công Bằng Gia Cư Vùng New Orleans - Greater New Orleans Fair Housing Action Center 1-877-445-2100
  • Trung Tâm Công Bằng Gia Cư Bờ Biển Gulf - Gulf Coast Fair Housing Center (Biloxi) 1-228-396-4008
  • Trung Tâm Công Bằng Gia Cư - Center for Fair Housing (Mobile) 1-251-479-1532

Trung Tâm Cố Vấn Luật Pháp Mississippi - Mississippi Center for Legal Services

1-877-664-0238 ó 1-800-498-1804

 • Mississippi Hoãn Nợ - Mississippi Foreclosure Moratorium
  Tiểu Bang Mississippi hiện đang cấm chỉ việc tịch thu nhà cửa để thế nợ cho tất cả các dân cư bị thiệt hại bởi bão tố. Điều này có nghĩa là không một ngân hàng, công ty thế nợ tài sản, hay các công ty vay mượn khác có thể tịch thu nhà cửa của một chủ nhà Mississippi cho đến tháng Mười 2007.

  Người chủ nhà phải điền đơn (bản khai có tuyên thệ) trên toà để đạt đủ điều kiện được cứu trợ. Toà sẽ tạo một thời hạn trả nợ nhẹ nhàng hơn cho người chủ nhà trong thời gian được hoãn nợ. Trung Tâm Cố Vấn Luật Pháp Mississippi sẽ giúp đỡ người chủ nhà qua tiến trình này. Một số tài liệu được cung cấp qua tiếng Tây Ban Nha.

  Để biết thêm chi tiết về việc hoãn nợ của Tiểu Bang, xin liên lạc Mississippi Deputy Attorney General Mike Lanford 1-601-359-3680

Quỹ Toàn Quốc Cố Vấn Vay Mượn - National Foundation for Credit Counseling (NFCC)

1-800-388-2227

Để tìm đến văn phòng CCCS tại địa phương xin viếng www.nfcc.org

 • Bấm vào “Take the First Step”
 • Ghi số zip hay tiểu bang của quý vị để tìm

Nhiều Dịch Vụ Cố Vấn Vay Mượn Của Người Tiêu Thụ (Consumer Credit Counseling Services, CCCS) trong vùng Gulf sẽ can thiệp với công ty vay mượn để giúp miễn phí người chủ nhà bị tai ách bởi bão tố tránh bị tịch thu nhà cửa để thế nợ và giúp chỉnh đốn nợ. CCCS of Mobile dẫn đầu trong vùng Tây Nam Alabama.

Liên lạc: CCCS of Mobile tại 1-888-880-1416 hay www.cccsmobile.org. Hãy liên lạc đến các văn phòng địa phương của quý vị để có các tài liệu bằng các tiếng khác.

NeighborWorks America

1-888-995-HOPE (4673) hay www.hpfonline.org

Quỹ Bảo Vệ Chủ Gia Cư

Mạng lưới này của các cơ quan địa phương cung cấp cố vấn miễn phí về các vấn đề gia cư toàn quốc qua đường giây điện thoại nóng 24 tiếng mỗi ngày. Một dự án cá nhân chống tịch thu tài sản để thế nợ có thể được thành lập qua sự cố vấn trực tiếp tận mặt. Vài tiểu bang cũng có các khoản nợ cứu cấp để giúp người chủ gia cư cập nhật nợ nhà. Có tài liệu và cố vấn tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Published / Reviewed Date

Published: March 14, 2007

Download File

Disaster Relief Resources (Vietnamese)
File Name: disaster_relief_vn.pdf
File Size: 0.16MB

Sponsors

Filed Under

Foreclosure   ♦   Housing   ♦   Mortgages   ♦  

Copyright

© 2007 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T