Get Credit for Your Hard Work (2017 Tax Year) (Vietnamese)

Làm Việc Cần Cù, Được Lấy Thuế Về Người làm lương ít có thể nhận lại thuế liên bang EITC Thông tin về Mùa thuế 2017

Low-income working taxpayers may qualify for the federal EITC

Tiền được trả về từ thuế thâu nhập EITC (The Earned Income Tax Credit) giúp những người lao động và gia đình của họ có mức thâu nhập thấp nhận thêm tiền thuế trả về khi họ khai thuế liên bang. Nội dung ấn bản này bao gồm các quy định cho mùa thuế 2017.

The Earned Income Tax Credit (EITC) helps low-income, working taxpayers and families get more money back when they file their federal income tax return. This publication contains EITC guidelines for the 2017 tax year.

Nhận Được Tín Dụng Thuế Thâu Nhập

Chương Trình Tín Dụng Thuế EITC (Earned Income Tax Credit) giúp người có mức thâu nhập thấp đến trung bình, công nhân viên có đóng thuế sẽ lấy được tiền thuế trả về nhiều hơn khi họ có khai thuế thâu nhập cá nhân với chính quyền liên bang. Tín dụng thuế có nghĩa quý vị sẽ được trả thuế về nhiều hơn nếu quý vị đủ tiêu chuẩn, vì tiền đóng thuế liên bang sẽ giảm xuống.

Quý vị phải khai thuế thâu nhập để được hưởng EITC - cho dù mức thâu nhập của quý vị rất thấp khiến quý vị thường sẽ không làm giấy khai thuế. Quý vị có thể nhận được ngân phiếu trả lại thuế của chính phủ, cho dù quý vị không nợ thuế.

Bảng quy định mức thâu nhập của người có con nhỏ được nhận lại nhiều tiền thuế hơn, nhưng người độc thân và lập gia đình không con cũng có thể hưởng được quyền lợi này. Cha mẹ nuôi tạm thời và ông bà nội/ngoại còn đi làm đang nuôi cháu nội/ngoại cũng được. Ngay cả cha mẹ có con mới sinh ngay ngày cuối cùng của thuế năm đó cũng đủ tiêu chuẩn nếu một trong hai hay cả hai phụ huynh đang có việc làm trong năm đó và mức thâu nhập đủ điều kiện dựa theo bảng chỉ định.

Bảng quy định được nhận lại tiền thuế EITC thay đổi mỗi năm theo đà lạm phát, và mức thâu nhập ấn định cũng khác nhau rất nhiều, tùy theo quý vị khai là phụ huynh, có bao nhiêu con nhỏ vẫn phải nuôi và còn độc thân hay đã lập gia đình. Bảng quy định thuế tín dụng và tiền được trừ thuế là bao nhiêu cho mỗi diện được trình bày chi tiết trong tập cẩm nang này trong đề mục khác.

Trong năm thuế 2017, tiền trả về từ thuế EITC có thể lên đến $510 cho người không có con hay đến $6,318 cho người có ba đứa trở lên, tùy theo mức thâu nhập. Quý vị có thể dùng tiền thuế trả về này cho bất kỳ mục đích gì, hay bỏ vào trong quỹ tiết kiệm.

Ðể hội đủ điều kiện nhận thuế EITC trả về, quý vị phải làm việc có trả lương và mức thâu nhập của quý vị phải dưới con số quy định. (Tiền cấp dưỡng con cái không cần phải cộng vào khi tính toán mức thâu nhập của quý vị.) Chủ nông trại và các doanh nhân tiểu thương cũng hội đủ điều kiện.

Ðể được lấy tiền thuế EITC về, quý vị phải có số An Sinh Xã Hội (SSN). Quý vị cũng phải là công dân Hoa Kỳ hay trong diện thường trú nhân hợp lệ cho nguyên năm, hay người chưa là thường trú nhưng có hôn thú với một công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân và có khai thuế chung. (thường trú nhân là khi quý vị có “thẻ xanh,” để quý vị có quyền sống và làm việc ở Hoa Kỳ.

Tiêu chuẩn để nhận lại tiền thuế EITC còn tùy thuộc vào tiền lương và tiền “adjusted gross income” (AGI). Nếu tiền lương của quý vị giống như năm ngoái, cách tốt nhất để biết tiền AGI là nhìn vào giấy khai thuế năm ngoái. Số tiền ghi trong mẫu 1040 hay 1040A là AGI của quý vị. Nếu năm ngoái quý vị điền Form 1040EZ, AGI của quý vị có thể thấy ở line 4, dưới phần “Income.”

Cho dù lương năm ngoái quá cao, quý vị vẫn có thể đủ tiêu chuẩn vào chương trình EITC cho năm nay nếu tiền kiếm ít hơn, hay nếu tiền kiếm được chỉ cao hơn một chút so với mức ấn định tối thiểu của năm ngoái và năm nay quý vị không kiếm nhiều tiền.

Nếu quý vị có thâu nhập từ các đầu tư (như chứng khoán, cổ đông, công khố phiếu, v.v..) trên $3,450, quý vị không đủ tiêu chuẩn khai trừ thuế EITC.

Các cặp đồng tính luyến ái làm giấy hôn thú có thể khai chung thuế thâu nhập, và có thể đủ tiêu chuẩn cho Chương Trình EITC.

Bảng Quy Định cho Phụ Huynh

Nếu quý vị muốn khai EITC để được lấy thuế về vì có con nhỏ, quý vị cần đính kèm mẫu Schedule EIC trong giấy khai thuế để cung cấp số An Sinh Xã Hội và các tin tức khác. Đối với mùa thuế 2017, cả tiền thâu nhập và AGI phải thấp hơn:

  • Phụ huynh đơn thân, có một trẻ nhỏ: $39,617. Hai người khai chung, có một trẻ nhỏ: $45,207.
  • Phụ huynh đơn thân, có hai trẻ nhỏ: $45,007. Hai người khai chung, có hai trẻ nhỏ: $50,597.
  • Phụ huynh đơn thân, có ba trẻ nhỏ trở lên: $48,340. Hai người khai chung, có ba trẻ em trở lên: $53,930.

Thuế trả về tối đa cho phụ huynh là $3,400, $5,616 and $6,318, tùy theo số trẻ em đủ tiêu chuẩn.

Con em của quý vị có đủ tiêu chuẩn không?

Trẻ em được tính vào EITC để được lấy thuế về vẫn phải dưới 19 tuổi trong tháng cuối cùng của năm khai thuế, hay, nếu con em của quý vị đi học toàn thời gian và dưới 24 tuổi. Tuổi tác không tính nếu quý vị đang nuôi ai bị khuyết tât. Trẻ em phải nhỏ tuổi hơn quý vị (ngoại trừ người khuyết tật) và phải là:

√ con trai, con gái, con nuôi, con ghẻ, con nuôi tạm thời hay cháu nội/ngoại của quý vị hoặc

√ anh/em trai, chị/em gái, anh/em trai cùng nửa giòng máu, chị/em gái cùng nửa giòng máu, cháu gái hay cháu trai

Quý vị có con em đủ tiêu chuẩn được trừ thuế phải sống chung với nhau hơn sáu tháng của năm khai thuế đó. (Nếu là cư dân nhưng không phải là công dân Hoa Kỳ, quý vị phải ở Hoa Kỳ nguyên cả năm khai thuế mới có thể khai EITC.) Con em nào mới sanh hay chết trong lúc khai thuế cho năm đó và đã luôn sống chung trong nhà với quý vị hay cho dù chưa đến sáu tháng, cũng đủ tiêu chuẩn.

Người có thâu nhập thấp không nuôi con nhỏ

Người độc thân và đã lập gia đình tuổi từ 25 đến 65 nhưng chưa có con, đủ tiêu chuẩn xin được EITC lên đến $510.

Cho mùa thuế năm 2017, tiền thâu nhập và AGI cộng lại phải dưới mức:

  • Ðộc thân: $15,010
  • Lập gia đình có khai thuế chung: $20,600.

Để hội đủ tiêu chuẩn, cá nhân người này không phải hay là đứa trẻ lệ thuộc vào người khác nuôi.

Thâu nhập của quý vị

Tiền thâu nhập có đóng thuế bao gồm:

√ lương giờ, lương tháng, tiền típ và các thứ tiền nhân viên trả;

√ tiền được trả khi nghiệp đoàn đình công và làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn;

√ tiền trợ cấp khuyết tật dài hạn nhận được trước tuổi về hưu; và

√ tiền huê hồng, bán bản quyền và làm nghề tự do sau khi trừ thuế.

Nếu quý vị nhận được số tiền lương phụ trội chưa trừ thuế vì ra chiến trận (code Q trong ô 12 của mẫu Form W-2), quý vị có quyền tự quyết định có nên tính số lương này vào trong mức thâu nhập khi khai EITC. Tính toán cả hai đường xem nó ảnh hưởng tới EITC ra sao.

Tiền AGI (Adjustable Gross Income) có thể bằng hay ít hơn thâu nhập của quý vị, tùy theo loại trừ thuế nào quý vị đủ tiêu chuẩn nhận được. Để được lấy thuế EITC về, cả hai tiền thâu nhập và tiền AGI của quý vị phải dựa theo bảng quy định của EITC.

Khai Thuế

Có nhiều cơ quan trong cộng đồng giúp quý vị khai thuế miễn phí hay tính giá rẻ có tên “Volunteer INcome Tax Assistance” (VITA). Xin xem phần “Để Biết Thêm Chi Tiết.”

Nếu quý vị mướn người khai thuế, nên tránh dùng dịch vụ đắt tiền gọi là “refund anticipate loans” (cho mượn tiền trước) hay loại tương tự tên “rapid refund” (tiền thuế trả về nhanh). Các vụ cho mượn tiền như vậy có thể khiến tiền thuế trả về cho quý vị chẳng còn bao nhiêu. Hầu như quý vị sẽ nhận được tiền thuế trả về chỉ trong vài tuần thôi. (Trong năm 2017, Sở Thuế Vụ IRS bắt đầu trì hoãn hoàn trả tiền thuế cho các hồ sơ khai thuế của Chương Trình IETC (Earned Income Tax Credit) hay ACTC (Additional Child Tax Credit) nhằm ngăn chặn tiền thuế bị mất vì nạn trộm danh tính cá nhân và khai gian liên hệ đến vụ khai man mức lương giờ và tiền đóng thuế. Năm 2018, bắt đầu tháng hai 2017, Sở Thuế Vụ IRS dự định sẽ hoàn trả tiền thuế trực tiếp vào trương mục ngân hàng hay thẻ khấu trừ (debit card) của người khai thuế có trong chương trình EITC/ACTC.)

Để khai EITC - hay còn gọi là EIC - quý vị cần điền các mẫu đơn sau:

  • Schedule EIC. Nếu quý vị có con em đủ tiêu chuẩn được trả lại tiền thuế, đính kèm giấy này vào trong giấy tờ khai thuế liên bang. (Người khai thuế không nuôi con nhỏ không cần mẫu Schedule EIC này).
  • Mẫu khai thuế 1040, 1040A hay 1040EZ. Để tự tính toán thuế của EITC, quý vị nên theo bản hướng dẫn tính toán của mẫu khai thuế quý vị dùng. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin xem Ấn Bản 4935 của Sở Thuế Vụ tại www.irs.gov hay https://irs.gov/pub/irs-pdf/p4935.pdf.

Nếu quý vị đã không nhận tiền thuế về khi quý vị khai thuế trong ba năm trước đó, nhưng nếu quý vị nghĩ mình đủ tiêu chuẩn được lấy thuế về (mức thâu nhập ấn định thấp hơn một chút cho các năm trước đó), quý vị nên cho Sở Thuế Vụ biết để được trả lại tiền thuế.

EITC và tiền trợ cấp

EITC không kể là thâu nhập khi quý vị muốn biết quý vị có đủ tiểu chuẩn nhận các chương trình trợ cấp của chính phủ như Medicaid và SSI (Supplemental Security Income), foodstamp (SNAP) và nhà ở cho người có thâu nhập thấp. Nhưng ở một số tiểu bang, tiền trợ cấp TANF (Temporary Assistance for Needy Families) có thể cho ít đi vì quý vị nhận được tiền thuế EITC trả về. Nên hỏi văn phòng trợ cấp trong tiểu bang quý vị ở.

Thông thường, quý vị có thể cất tiền thuế EITC trả về vào trong quỹ tiết kiệm. Nhưng người lãnh trợ cấp xã hội cần biết rằng số tiền này nếu không tiêu sẽ có thể bị tính là tài sản (hay nguồn tài chánh) khiến họ có thể bị mất tiền trợ cấp.

EITC của Tiểu Bang

Hai mươi chín tiểu bang và Washington, DC cũng trả lại thuế cho người đủ tiêu chuẩn trong Chương Trình “Earned Income Tax Credit” của tiểu bang đó. Xin xem mục “Để Biết Thêm Chi Tiết” sẽ giúp cho biết tiểu bang của quý vị có trong 29 tiểu bang trên không.

Xin số an sinh xã hội

Để đủ tiêu chuẩn nhận thuế EITC trả về, quý vị cần có số An Sinh Xã Hội (SSNs) cho quý vị và con em của quý vị. Nếu con em của quý vị không có số SSN, gọi cho Sở An Sinh Xã Hội số 800-772-1213 và yêu cầu có mẫu đơn FORM SS-5. Quý vị sẽ nhận được thẻ nhanh nhất là khoảng hai tuần sau khi điền xong đơn và gởi đi.

Quý vị phải có số SSN để khai trong giấy khai thuế quý vị đang nuôi con nhỏ, và đứa bé cũng sẽ cần số SSN này để vào hầu hết các chương trình giữ trẻ và trường học.

 

For more information

Để biết thêm chi tiết

√ Sở Thuế Vụ (IRS-International Revenue Service) là một cơ quan thuộc chính phủ liên bang có trách nhiệm thâu thuế lợi tức.
Điện thoại: 800-829-1040
Trang mạng: www.irs.gov

√ Sở Thuế Vụ có một trang mạng đặc biệt gọi là EITC Central, cung cấp các nguồn giúp đỡ cho quý vị về EITC tại www.eitc.irs.gov.

√ Chương Trình Tax Credit for Working Families phổ biến một bản đồ các tiểu bang có chương trình trả lại thuế EITC cho người khai thuế tại trang mạng: www.taxcreditsforworkersandfamilies.org/state-tax-credits.

√ Volunteer Income Tax Assistance (VITA) là chương trình giúp khai thuế miễn phí. Chương trình có nhiều chi nhánh toàn quốc. Quý vị đọc báo tìm thông cáo của VITA hay vào thư viện hoặc các cơ quan phục vụ xã hội để hỏi. Quý vị cũng có thể vào trang mạng VITA Locator Tool tại www.irs.gov/Individuals/Find-a-Location-for-Free-Tax-Prep. Để tìm một cơ quan giúp khai thuế miễn phí, xin gọi 800-906-9887 trong thời gian giữa tháng giêng và tháng tư.

√ AARP Tax-Aide là chương trình giúp khai thuế cho người có mức thâu nhập từ thấp đến trung bình, nhất là cho người lớn tuổi từ 60 trở lên.
Điện thoại: 888-227-7669
Trang mạng: www.aarp.org/money/taxaide

√ The MyFreeTaxes Partnership trợ giúp chuẩn bị và khai thuế tiểu bang và liên bang miễn phí cho cá nhân nào có mức thâu nhập năm ngoái là $66,000 trở xuống. Nhu liệu này do công ty H&R Block hỗ trợ.
Trang mạng: www.myfreetaxes.com

√ The Taxpayer Advocate Services là một hội độc lập trong Sở Thuế Vụ để giúp người khai thuế giải quyết các vấn đề với Sở Thuế Vụ.
Điện thoại: 877-777-4778
TTY: 800-829-4059
Trang mạng: www.irs.gov/advocate

Published / Reviewed Date

Reviewed: January 11, 2017

Download File

Get Credit for Your Hard Work (2017 Tax Year) (Vietnamese)
File Name: CA_EITC_2017_VN.pdf
File Size: 0.2MB

Sponsors

Ấn bản này được sự tài trợ của Dự Án “Manage Money Project” thuộc Cơ Quan Tác Ðộng Giới Tiêu Thụ (Consumer Action).

Filed Under

Money Management   ♦   Taxes   ♦  

Copyright

© 2007 –2018 Consumer Action. Rights Reserved.

 
 
 

Search

Quick Menu

Facebook FTwitter T
 

Consumer Help Desk

Advocacy