Get Credit for Your Hard Work (2023 Tax Year) (Vietnamese)

Hưởng tín dụng thuế từ lương làm việc cần cù (Mùa Thuế 2023)

Người làm lương thấp đủ tiêu chuẩn nhận Tín Dụng Thuế Liên Bang EITC (Earned Income Tax Credit)

Tín Dụng Thuế EITC (Earned Income Tax Credit) giúp người có lợi tức thấp và gia đình lấy được tiền thuế trả về nhiều hơn khi họ khai thuế lợi tức cá nhân với chính phủ liên bang. Ấn bản này gồm có các chỉ định về tín dụng thuế EITC cho mùa khai thuế 2023 (hạn chót nộp giấy khai thuế là tháng tư 2024).

The Earned Income Tax Credit (EITC) helps low-income working taxpayers and families get more money back when they file their federal income tax return. This publication contains EITC guidelines for the 2023 tax year (for taxes due in April 2024).

Tín Dụng Thuế (Earned Income Tax Credit)

Tín Dụng Thuế EITC (Earned Income Tax Credit) giúp người có mức lương từ thấp đến trung bình có thêm tiền thuế trả về khi họ khai thuế lợi tức cá nhân với chính phủ liên bang. Tín dụng thuế có nghĩa quý vị đủ tiêu chuẩn nhận được tiền thuế trả về nhiều hơn vì nó hạ giảm tiền thuế quý vị nợ chính phủ liên bang.

Quý vị phải khai thuế lợi tức với chính phủ liên bang để yêu cầu được tín dụng thuế EITC – cho dù mức lợi tức của quý vị rất thấp khiến quý vị thường sẽ không khai thuế. Quý vị có thể nhận được ngân phiếu trả lại thuế của chính phủ, cho dù quý vị không nợ bất kỳ tiền thuế nào.

Bảng chỉ định mức lợi tức có lợi lớn cho người có con nhỏ lệ thuộc vào họ vì họ lấy được tiền thuế về nhiều hơn, nhưng người độc thân và lập gia đình không con cũng có thể hưởng lợi. Cha mẹ nuôi tạm thời và ông bà nội/ngoại còn đi làm và đang nuôi cháu nội/ngoại cũng đủ tiêu chuẩn. Ngay cả cha mẹ có con mới sinh ngay ngày cuối cùng của năm khai thuế cũng đủ tiêu chuẩn nếu một trong hai hay cả hai cha mẹ có việc làm trong năm đó và mức lợi tức đủ tiêu chuẩn dựa theo bảng chỉ định.

Bảng chỉ định về tín dụng thuế EITC thay đổi mỗi năm theo đà lạm phát, và mức lợi tức ấn định cũng khác nhau rất nhiều, tùy theo quý vị khai là cha mẹ, có bao nhiêu con nhỏ vẫn phải nuôi và còn độc thân hay đã lập gia đình. Bảng chỉ định tín dụng thuế và tiền được trừ thuế là bao nhiêu cho mỗi diện được trình bày chi tiết trong ấn bản này ở các đề mục khác.

Đối với mùa khai thuế cho năm 2023 (hạn chót nộp giấy khai thuế là tháng tư 2024), tín dụng thuế EITC có thể lên đến $600 cho người đóng thuế không có con nhỏ hay lên đến $7,430 cho người đóng thuế có ba con nhỏ trở lên. Quý vị dùng tín dụng thuế này cho các chi phí nào quý vị muốn, hay cất trong trương mục tiết kiệm của quý vị.

Để đủ điều kiện nhận được tín dụng thuế EITC, quý vị phải có lương do sở trả hay làm nghề tự do, và lương của quý vị phải dưới mức quy định. (Tiền cấp dưỡng cho con cái không cần cộng vào khi quý vị tính toán lợi tức.) Chủ nông trại và các cơ sở buôn bán nhỏ cũng đủ điều kiện.

Để hưởng tín dụng thuế EITC, quý vị phải có số An Sinh Xã Hội (SSN). Quý vị cũng phải là công dân Hoa Kỳ hay trong diện thường trú nhân hợp lệ cho nguyên năm, hay người chưa là thường trú nhân nhưng có giấy hôn thú với một công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân và khai thuế chung. (Thường trú nhân là khi quý vị có“thẻ xanh,”để quý vị có quyền sinh sống và làm việc ở Hoa Kỳ.

Tiêu chuẩn được nhận tín dụng thuế EITC tùy thuộc vào tiền lương và lợi tức đã điều chỉnh (AGI) “adjusted gross income” của quý vị. Nếu lợi tức của quý vị giống như năm ngoái, cách tốt nhất để biết lợi tức AGI là nhìn vào giấy khai thuế năm ngoái.

Cho dù lương năm ngoái quá cao, quý vị vẫn có thể đủ tiêu chuẩn nhận EITC cho năm nay nếu quý vị làm ít tiền hơn, hay nếu tiền kiếm được chỉ cao hơn một chút so với mức ấn định tối thiểu của năm ngoái và năm nay quý vị không làm quá nhiều tiền.

Những người khai thuế theo diện “lập gia đình nhưng khai riêng” đủ tiêu chuẩn nhận EITC nếu họ sống chung với (các) trẻ em đủ tiêu chuẩn trong hơn nửa năm và một trong hai người không sống chung với người vợ/chống kia tối thiểu là sáu tháng của năm khai thuế hay chánh thức ly thân và không sống cùng nhà với nhau trong cuối năm khai thuế.

Những ai khai có lợi tức từ quốc gia khác (“lợi tức nước ngoài”) không được khai EITC.

Nếu quý vị có lợi tức từ các vụ đầu tư (như chứng khoán, chứng khoán nhiều cổ phần chung, công khố phiếu v.v.) đáng giá hơn $11,000 Mỹ kim, quý vị không đủ tiêu chuẩn nhận EITC.

Các cặp đồng tính luyến ái có giấy hôn thú khai thuế lợi tức chung, có thể đủ tiêu chuẩn nhận EITC.

Chỉ Dẫn cho Cha Mẹ

Nếu muốn khai EITC vì có con nhỏ, quý vị cần đính kèm mẫu Schedule EIC trong giấy khai thuế để cung cấp số An Sinh Xã Hội và các tin tức khác về trẻ nhỏ.

Đối với mùa thuế 2023, cả lợi tức và AGI phải thấp hơn:

  • Cha/mẹ đơn thân, có một trẻ nhỏ: $46,560 / Hai người khai chung, có một trẻ nhỏ: $53,120
  • Cha/mẹ đơn thân, có hai trẻ nhỏ: $52,918. Hai người khai chung, có hai trẻ nhỏ: $59,478
  • Cha/mẹ đơn thân, có ba trẻ nhỏ trở lên: $56,838 / Hai người khai chung, có ba trẻ nhỏ trở lên: $63,398

Tín dụng thuế trả về tối đa cho cha mẹ là $3,995, $6,604 và $7,430, tùy theo số trẻ em đủ tiêu chuẩn.

Con em của quý vị có đủ tiêu chuẩn không?

Trẻ em được khai để nhận EITC phải dưới 19 tuổi tính đến tháng cuối cùng của năm khai thuế, hay nếu con em của quý vị đi học toàn thời gian và dưới 24 tuổi. Không giới hạn tuổi nếu quý vị đang nuôi ai bị khuyết tật vĩnh viễn.Trẻ em phải nhỏ tuổi hơn quý vị (ngoại trừ người khuyết tật) và phải là:

√ con trai, con gái, con nuôi, con không huyết thống, con nuôi tạm thời hay cháu nội/ngoại của quý vị hoặc

√ anh/em trai, chị/em gái, anh/em trai cùng nửa giòng máu, chị/em gái cùng nửa giòng máu, cháu gái hay cháu trai.

Quý vị có con em đủ tiêu chuẩn được trừ thuế phải sống chung với nhau tại Hoa Kỳ hơn sáu tháng của năm khai thuế đó. (Nếu là cư dân nhưng không phải là công dân Hoa Kỳ, quý vị phải ở Hoa Kỳ nguyên cả năm khai thuế mới có thể khai EITC.) Con em nào mới sanh hay chết trong năm khai thuế đó và lúc nào cũng sống chung với quý vị cho dù dưới sáu tháng, cũng đủ tiêu chuẩn.

Người có lợi tức thấp không nuôi con nhỏ

Người độc thân có việc làm và lứa đôi có hôn thú, nhưng không có con nhỏ vẫn đủ tiêu chuẩn nhận EITC lên đến $600. Những người đi làm tối thiểu phải 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi (ít ra một người chồng/vợ phải đạt đủ số tuổi quy định).

Đối với mùa khai thuế năm 2023, lợi tức và lợi tức đã điều chỉnh AGI, cả hai phải dưới:

  • Độc thân: $17,640
  • Lập gia đình có khai thuế chung: $24,210

Để hội đủ tiêu chuẩn, người này không phải là người lệ thuộc hay là trẻ nhỏ đủ tiêu chuẩn của người khác.

Lợi Tức của quý vị

Lợi tức có đánh thuế bao gồm:

√ lương giờ, lương tháng, tiền típ và các thứ tiền phải đóng thuế nhân viên trả;

√ tiền được trả khi nghiệp đoàn đình công và làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn;

√ tiền trợ cấp khuyết tật dài hạn nhận được trước tuổi về hưu; và

√ tiền huê hồng, bán bản quyền và lợi tức nghề tự do sau khi trừ thuế.

Nếu quý vị nhận được tiền lương phụ trội chưa trừ thuế vì ra chiến trận (chỉ số Q trong ô 12 của mẫu đơn W-2), quý vị tự quyết định có nên tính số lương này vào trong mức lợi tức khi khai EITC hay không. Tính toán cả hai đường xem mỗi cái ảnh hưởng ra sao đến tín dụng thuế EIT.

Lợi tức đã điều chỉnh AGI (Adjustable Gross Income) có thể bằng hay ít hơn lợi tức của quý vị, tùy theo loại giảm thuế nào quý vị đủ tiêu chuẩn nhận được. Để khai tín dụng thuế EITC, cả lợi tức và AGI của quý vị phải dựa theo bảng chỉ định lợi tức của EITC.

Khai Thuế

Để khai tín dụng thuế EITC – hay đôi khi gọi là EIC – quý vị cần các mẫu đơn này:

  • Mẫu 1040 hay 1040-SR, (cho người già). Để tự tính EITC cho quý vị, dùng bản kế toán trong các hướng dẫn cho mẫu khai nào quý vị dùng.
  • Schedule EIC Quý vị có con em đủ tiêu chuẩn được trả lại tiền thuế, đính kèm giấy này vào trong giấy khai thuế liên bang. (Người khai thuế không nuôi con nhỏ không cần mẫu Schedule EIC này).

Viếng trang “Làm Cách NàoTôi Khai EITC?” trong trang mạng của Sở Thuế Vụ IRS để biết các chi tiết và các đường dẫn tới các mẫu đơn cần thiết.

Nếu quý vị đã không nhận được tiền thuế trả về khi quý vị đã khai thuế trong bất kỳ năm nào trong ba năm trước đó, nhưng nếu quý vị nghĩ mình đủ tiêu chuẩn được lấy thuế về (mức lợi tức ấn định thấp hơn một chút cho từng năm trước đó), quý vị nên cho Sở Thuế Vụ biết để được trả lại tiền thuế.

Trong nhiều cộng đồng có các chương trình VITA (Volunteer Income Tax Assistance) là chương trình giúp quý vị khai thuế miễn phí hay với lệ phí thấp. Xem mục “Để biết thêm chi tiết.”

Nếu quý vị thuê cơ sở khai thuế, nên tránh các loại sản phẩm như“refund anticipation loans” (cho mượn trước khi tiền thuế trả về) hay tương tự như “rapid refund” (tiền trả về nhanh chóng). Tốn phí cho các loại cho vay trước và sản phẩm như vậy có thể giảm tiền thuế lấy về của quý vị rất nhiều. Trong đa số trường hợp, tiền thuế trả về cho quý vị cũng chỉ mất vài tuần. Tuy nhiên, để tránh tiền thuế trả về bị mất vì nạn trộm danh tính cá nhân và nạn khai gian để lấy thuế trả về có liên hệ đến việc giả mạo tiền lương và thuế thâu, thuế trả về từ đơn khai Tín Dụng Thuế “Earned Income Tax Credit”hay Additional Child Tax Credit (ACTC) phải đến giữa tháng hai mới nhận được, bất kể quý vị tự khai hay qua cơ sở khai thuế. Quý vị có thể dùng công cụ “Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Đâu” (Where’s My Refund) trong trang mạng của IRS (hay trong phần ứng dụng tải xuống) sau khi quý vị nộp đơn khai thuế và muốn theo dõi khi nào tiền thuế được hoàn về cho quý vị.

EITC và tiền trợ cấp

EITC không kể là lợi tức khi quý vị muốn biết quý vị có đủ tiểu chuẩn nhận các chương trình trợ cấp của chính phủ như Medicaid và SSI (Supplemental Security Income), phiếu thực phẩm (SNAP) và nhà ở cho người có lợi tức thấp. Nhưng ở một số tiểu bang, tiền trợ cấp TANF (Temporary Assistance for Needy Families) có thể cho ít đi vì quý vị nhận được tín dụng thuế EITC. Nên hỏi văn phòng trợ cấp trong tiểu bang quý vị ở.

Nói chung, quý vị có thể cất tín dụng thuế EITC vào trong trương mục tiết kiệm. Nhưng người lãnh trợ cấp xã hội cần biết rằng số tiền này nếu không tiêu sẽ có thể bị tính là tài sản (hay nguồn tài chánh) khiến họ có thể bị mất tiền trợ cấp.

EITC của Tiểu Bang

Ba mươi mốt tiểu bang, District of Columbia, Guam và Puerto Rico, cũng như một số thành phố tự trị cũng có Earned Income Tax Credit cho người đóng thuế đủ tiêu chuẩn nhận. Quý vị vui lòng xem mục “Để Biết Thêm Chi Tiết” cho biết tiểu bang của quý vị có trong 30 tiểu bang trên hay không.

Xin số an sinh xã hội

Để đủ tiêu chuẩn nhận tín dụng thuế EITC trả về, quý vị cần có số An Sinh Xã Hội (SSNs) cho quý vị, cho người vợ/chồng (nếu kết hôn và khai thuế chung) và con em của quý vị. Nếu con em của quý vị không có số SSN, gọi cho Sở An Sinh Xã Hội số 800-772-1213 và yêu cầu có mẫu đơn FORM SS-5. Quý vị sẽ nhận được thẻ nhanh nhất khoảng hai tuần sau khi điền xong đơn và gởi đi.

Đây là điều hay quý vị nên làm vì quý vị cũng cần có số SSN để khai trong giấy khai thuế quý vị đang nuôi con nhỏ, và đứa bé cũng sẽ cần số SSN để vào hầu hết các chương trình giữ trẻ và trường học.

Để biết thêm chi tiết

√ Sở Thuế Vụ (IRS-Internal Revenue Service) là một cơ quan thuộc chính phủ liên bang có trách nhiệm thâu thuế lợi tức.
Điện thoại: 800-829-1040
Trang mạng: www.irs.gov/vi

√ Sở Thuế Vụ có một trang mạng gọi là EITC, có các đường dẫn giúp quý vị học hỏi thêm về tín dụng và tìm nơi giúp khai thuế, nếu quý cần.
Trang mạng: www.irs.gov/vi/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc

√ Chương Trình Tax Credit for Working Families phổ biến một bản đồ các tiểu bang có tín dụng thuế EITC cho cư dân khai:
Trang mạng: www.taxcreditsforworkersandfamilies.org/state-tax-credits/

√ Volunteer Income Tax Assistance (VITA) là chương trình giúp khai thuế miễn phí. VITA có nhiều chi nhánh toàn quốc. Quý vị đọc báo tìm thông cáo của VITA hay vào thư viện hoặc các cơ quan xã hội để hỏi. Quý vị cũng có thể dùng Công Cụ VITA Locator trên trang mạng hay gọi điện thoại vào giữa tháng giêng đến tháng tư.
Điện thoại: 800-906-9887
Trang mạng: www.irs.gov/individuals/find-a-location-for-free-tax-prep

√ AARP Tax-Aide giúp người có lợi tức từ thấp đến trung bình, đặc biệt chú trọng giúp những người tuổi từ 50 trở lên.
Ðiện thoại: 888-227-7669
Trang mạng: www.aarp.org/money/taxaide

√ Sở Thuế Vụ IRS có chương trình giúp Khai Thuế Miễn Phí gọi là “guided tax preparation” (chỉ dẫn sửa soạn khai thuế) trên mạng điện toán và quý vị đến các cơ quan đối tác với Sở Thuế Vụ để được giúp khai thuế miễn phí nếu quý vị có lợi tức trung bình chưa tính lợi tức điều chỉnh AGI là [$79,000] Mỹ kim hay thấp hơn.
Trang mạng: www.irs.gov/vi/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free

√ The Taxpayer Advocate Services là một hội độc lập trong Sở Thuế Vụ để giúp người khai thuế giải quyết các vấn đề với Sở Thuế Vụ.
Ðiện thoại: 877-777-4778
TTY: 800-829-4059
Trang mạng: www.irs.gov/vi/taxpayer-advocate

Published / Reviewed Date

Reviewed: December 12, 2023

Download File

Get Credit for Your Hard Work (2023 Tax Year) (Vietnamese)
File Name: CA_EITC_2023_VN_v1.1.pdf
File Size: 0.84MB

Sponsors

Filed Under

Money Management   ♦   Taxes   ♦  

Copyright

© 2007 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T