Leave me alone (Vietnamese) (2008)

Để Tôi Yên - Sự Riêng Tư của Quý Vị Trên Mạng và Ngoài Mạng Điện Toán

Your privacy online—and offline

Để Tôi Yên - Sự Riêng Tư của Quý Vị Trên Mạng và Ngoài Mạng Điện Toán - Và Ngoài Mạng Lưới - dẫn giải những khái niệm về sự riêng tư cá nhân và lý do bạn phải cẩn thận trong việc những người có quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Các đề tài bao gồm sự riêng tư trên mạng lưới điện toán, dẹp bớt việc nhận quảng cáo và thư rác bưu điện cũng như thư rác điện tử từ các nhà kinh doanh, và 'mười cách tốt nhất" bảo vệ sự riêng tư của bạn trên cũng như ngoài mạng điện toán.

Leave Me Alone! Your Privacy Online - and Offline explains the concept of personal privacy and why it is important to be careful about who has access to your personal information. Topics covered include privacy in cyberspace, cutting down on unwanted junk mail and spam e-mail from marketers and 'top ten' ways to protect your privacy on and off the Internet.

Mười cách tốt nhất để bảo vệ sự riêng tư của quý vị

 • Trả thêm lệ phí để số điện thoại của quý vị không bị đăng tải. Ghi danh số điện thoại nhà và điện thoại di động của quý vị với "National Do Not Call Registry" là chương trình toàn quốc ghi danh cấm dịch vụ quảng cáo gọi tới nhà.
 • push pin imageXin bản báo cáo tín dụng miễn phí hàng năm của quý vị tại www.annualcreditreport.com. Kiểm báo cáo coi có các sai lầm và dấu hiệu của sự mạo nhận danh tính hay không.
 • Thanh lọc các mẫu vụn “cookies” hay dùng trang điện toán kín “secure anonymous remailer site” là nơi bảo đảm giữ kín danh tính khi quý vị sử dụng mạng điện toán.
 • Đọc các luật lệ về sự riêng tư trên trang điện toán trước khi quý vị mua bán hay điền các mẫu đơn ở trang đó, nhất là nếu các mẫu đơn có hỏi về các tin tức cá nhân.
 • Từ bỏ đừng nhận (opt-out) các thơ quảng cáo từ thương vụ gởi trực tiếp của hội viên Liên Hiệp Quảng Cáo Trực Tiếp (Direct Marketing Association) và thư điện toán gởi hàng loạt.
 • Gọi số 888-5-OPTOUT (888-567-8688) để lấy tên của quý vị ra khỏi chương trình tuyển lựa trước tín dụng của cơ quan báo cáo tín dụng và ngưng nhận các thư quảng cáo tuyển lựa cho tín dụng hay bảo hiểm trước.
 • Xé hay cắt vụn các giấy tờ có tên, địa chỉ, số An Sinh Xã Hội hay số trương mục nhà băng hoặc số trương mục thẻ tín dụng của quý vị trước khi vất vào thùng rác. Ở nhà hay ở văn phòng, nên giữ các tin tức cá nhân trong hộc bàn có khoá.
 • Khi dùng điện thoại, điện thoại công cộng hay máy điện toán di động tại nơi công cộng, nên cảnh giác với người nào đang cố nghe trộm hay ngó các tin tức bảo mật của quý vị.
 • Khi đi xa, đừng để địa chỉ nhà của quý vị ở trong hành lý – chỉ để số điện thoại của quý vị.
 • Tạo một mật mã (passwords) mà không dễ đoán để bảo vệ trương mục tài chánh của quý vị và các hồ sơ điện thoại. Dùng các mẫu tự, số và dấu hiệu lẫn lộn trong mật mã này.

Sự riêng tư là gì?

safe imageQuyền riêng tư đã được công nhận hợp pháp tại Hoa Kỳ kể từ cuối thập kỷ 1890, nhưng nó đã bắt nguồn từ lâu. Điều quan trọng của sự riêng tư được nhấn mạnh bao quát trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền (Bill of Rights) giới hạn khả năng của chính quyền can dự vào sự tự do cá nhân và công nhận chúng ta được quyền sống yên ổn. Tuy quyền riêng tư không được đề cập rõ ràng trong bản Hiến Pháp, nhưng nó được sự công nhận bao quát rằng cư dân Hoa Kỳ có quyền được sống yên ổn và được tự do không bị sự tra xét ở chỗ công cộng trái với ý muốn. Tu Chánh Án Thứ Nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận, suy nghĩ, tụ tập, tổ chức, thờ phụng và kiến nghị mà không bị chính quyền hay tư nhân can thiệp. Tu Chánh Án Thứ Tư giới hạn chính quyền xâm phạm vào “bản thân, nhà cửa, giấy tờ và tài sản” của chúng ta và Tu Chánh Án Thứ Năm bảo vệ quyền không tự buộc tội, và giữ chính quyền không thể áp bức người dân phải khai trình các tin tức riêng tư.

laptop imageKể từ ngày 11 tháng chín, 2001, nhiều mối quan tâm nghiêm trọng đã được nêu lên về sự cân bằng giữa quyền riêng tư cá nhân, tự do dân quyền và an ninh quốc gia. Ở thời đại mạng điện toán, các câu hỏi cũng nêu ra tầm ảnh hưởng của quảng cáo và việc mua bán các tin tức cá nhân của chúng ta.Với sự trợ lực của các máy điện toán và mạng điện toán, các công ty quảng cáo thời nay thâu thập tin tức nhanh chóng và hữu hiệu qua nhiều nguồn cung cấp khác nhau mà nó đã không thể xảy ra ngay cả cách đây mười năm.

Một vài công ty đặt tầm quan trọng của sự riêng tư lên hàng đầu và từ chối bán hay chia xẻ tên, địa chỉ và dữ kiện trương mục về các khách hàng của họ. Nhưng họ nằm trong nhóm thiểu số. Ngày nay, tin tức được mua và bán trên thị trường tự do, và nó có thể bao gồm các chi tiết về quý vị và gia đình của quý vị, việc làm, tài sản, sức khoẻ và sở thích của quý vị. Thông thường, các công ty thâu thập các tin tức như vậy trong lúc bán hàng hay qua các giao dịch khác cho rằng họ làm chủ các tin tức này. Các tin tức thâu thập từ quý vị thường được lưu trữ lại trong trữ kiện điện toán để bị dùng cho các mục đích quảng cáo và có thể dẫn đến việc quý vị sẽ nhận được vô số thơ quyên tiền qua thơ gởi, điện thoại gọi quảng cáo, điện thư và thơ điện toán. Các công ty có uy tín sẽ để cho quý vị loại bỏ (opt-out) tên của mình ra ngoài danh sách quảng cáo, nhưng trong nhiều trường hợp quý vị phải chủ động làm chuyện này với từng công ty một.

Việc thâu thập tin tức cá nhân của tôi nó tệ ra sao?

Nhiều người phản đối trên nguyên tắc việc thâu thập tin tức về họ – cho dù nó sẽ không bao giờ được dùng đến. Họ thắc mắc tại sao các công ty được quyền thâu thập và bán các tin tức họ mua cái gì hay sở thích của họ là gì, nhất là khi họ không muốn các công ty làm chuyện này.

Quý vị có thể không màng nếu nhận được thơ mời mở một thẻ tín dụng, hay nghe về các cơ hội đi du lịch qua điện thoại hoặc điện thư. Tuy nhiên, nhiều người rất phản đối việc người bán hàng gọi họ trong giờ cơm tối, bỏ đầy thơ tạp nhạp vào trong thùng thơ của họ hay làm người nhận bực mình với hàng đống thơ quấy rầy qua điện toán (“spam”). Nếu các người quảng cáo qua điện thoại làm quý vị bực mình, luật pháp cho quý vị quyền yêu cầu họ ngưng gọi và phải lấy tên của quý vị ra khỏi danh sách quảng cáo của họ.

Nhưng rất tiếc, quý vị không thể loại bỏ các sự gian lận và hành động phạm pháp. Người vô lương tâm có thể sử dụng các tin tức cá nhân về quý vị trong trữ liệu của công ty để lột tiền của quý vị. Có rất nhiều cách để kẻ gian manh sử dụng sai trái các tin tức cá nhân. Trộm danh tính cá nhân là nạn phạm pháp đang gia tăng nhanh chóng. Có được các tin tức chính về quý vị, chẳng hạn như tên, địa chỉ và số thẻ An Sinh Xã Hội của quý vị, kẻ mạo nhận sẽ mở một tín dụng dưới tên của quý vị để mua hàng và dịch vụ – sau đó họ để quý vị giải quyết thiệt hại. Kẻ trộm tạo ra một vụ chuyển ngân bằng thẻ tín dụng và ký tên giả trong ngân phiếu để ăn cắp tiền của nạn nhân trong ngân hàng. Các nhân viên trộm hồ sơ của công ty và bán nó cho kẻ phạm pháp. Ngay cả các tin tức cá nhân của quý vị có thể giúp kẻ trộm tìm ra khi nào quý vị không có nhà để họ vào ăn trộm trong nhà của quý vị. Bằng cách biết được số điện thoại hay số thẻ trương mục tín dụng, các công ty vô lương tâm có thể làm hoá đơn tính tiền giả trong trương mục của quý vị (“scraming”).

Sự riêng tư trên mạng điện toán

Sự riêng tư và thư điện toán

Luật pháp thừa nhận một số quyền riêng tư trong thư điện toán được gởi hay nhận từ nhân viên tại sở làm – ngay cả các thư đó mang tính cách riêng tư. Ngay cả khi chủ nhân của quý vị không nhìn trộm các thông tin của quý vị, thư điện toán cũng có thể dễ dàng rơi vào tay người lạ. Nên làm theo các hướng dẫn này để bảo vệ sự riêng tư của quý vị khi dùng thư điện toán.

 • Để ý cẩn thận khi quý vị nhấn nút hồi đáp “reply” vì tin nhắn của quý vị có thể tới người mà quý vị không muốn họ nhận được.
 • Dùng mật mã để bảo vệ trương mục của quý vị. Một mật mã sẽ không cho người khác - nhưng không bao gồm chủ nhân của quý vị – vào được hộp thư của quý vị. Nên dùng sự kết hợp của các mẫu tự bằng chữ hoa và không chữ hoa, con số và dấu hiệu để bảo vệ mật mã.
 • Đóng hộp thư điện toán lại khi quý vị không dùng đến. Một người nào đó có thể đọc thư, hay dùng trương mục của quý vị để viết các lời nhắn hăm doạ.
 • Nên nghĩ đến việc dùng các hộp thư điện toán khác nhau. Dùng một hộp thư cho các việc trên mạng điện toán và một hộp thư cho các việc cá nhân hay liên quan đến việc làm.
 • Loại bỏ nhận các thư điện toán tạp nhạp “spam”. Các quảng cáo thương mại đàng hoàng đều cung cấp hướng dẫn cách ngưng nhận quảng cáo. Đừng trả lời các thư quảng cáo tạp nhạp - vì khi quý vị hồi đáp lại quý vị sẽ chỉ xác nhận địa chỉ mình là đúng mà nó sẽ dẫn đến chuyện sẽ bị nhận thêm nhiều quảng cáo tạp nhạp khác. Để tìm hiểu thêm, xin viếng phần trả lời các câu hỏi thông thường tức “FAQ” tại trang điện toán của Coalition Against Unsolicited Commercial Email (www.cauce.org).
 • “Phishing” nghĩa là một loại thư điện toán gian lận giả vờ giống như các thư điện toán từ các công ty chính thức nhằm phỉnh lừa người nhận đưa ra các tin tức tài chánh hay cá nhân. Các thư điện toán này yêu cầu quý vị “xác nhận” các tin tức cá nhân như số trương mục hay mật mã. Nói cho cùng, các công ty đàng hoàng không hỏi các tin tức cá nhân qua thư điện toán. Hãy chuyển các thư điện toán gian lận (và các thư điện toán đáng nghi khác) tới Federal Trade Commission tại .(JavaScript must be enabled to view this email address) và tới công ty bị giả hiệu.
 • Từ bỏ đừng nhận các thư quảng cáo khi quý vị mua hàng trên mạng điện toán hay ghi danh trên mạng.
 • Đối với các thư điện toán tối mật, dùng các nhu liệu mềm để khóa thư (cryptography). . Các chương trình nhu liệu mềm có thể khóa thư điện toán của quý vị lại để nó không bị bất cứ người nào đọc được ngoại trừ người quý vị muốn nhận. Chương trình “Pretty Good Privacy (PGP)” cho người sử dụng miễn phí nếu không phải là trong việc thương mại. Để biết thêm về PGB và cách tải nhu liệu vào máy, xin viếng www.pgpi.org.
Sự riêng tư trên mạng điện toán

Khi quý vị dò tìm trên mạng điện toán, quý vị đang bị theo dõi bởi các cơ quan muốn biết quý vị đi đâu, quý vị ở đó bao lâu và quý vị có ghi tên để mua cái gì khi viếng trang điện toán đó không.

Thuần phục con dã thú "mẫu vụn - cookie"

Các tin tức trên mạng điện toán được các “mẫu vụn - cookies” thâu thập, nó là một hồ sơ bé mà các mạng điện toán bỏ vào trong nhu liệu cứng (hardware) của khách viếng mạng để mạng có thể nhớ các tin tức về khách viếng: cổ phần ưa thích, tên dùng trên mạng và mật mã, hay xu hướng đọc đề tài tin tức nào, thí dụ, mỗi lần viếng mạng, mẫu vụn cookies được lưu giữ trong khu lưu trữ trong máy và chỉ có sẵn khi quý vị ở trong trang điện toán đó và nó bị xóa đi bằng bộ phận “cache” trong máy của quý vị khi quý vị rời trang điện toán đó.

Một mẫu vụn cookie nhận ra máy điện toán của quý vị bằng số IP (internet protocol) của máy. Các công ty thăm dò thị trường “data miners” tìm được cách liên kết các số IP với tên, địa chỉ và các tin tức khác của quý vị để họ lập ra các danh sách quảng cáo.

Một số công ty trong ngành thương mại nhắm vào khách mua hàng theo thói quen theo dõi người sử dụng điện toán qua các cookies được lưu trữ luôn trong máy điện toán của quý vị. Đề Xướng Network Advertising Initiative (NAI) có công cụ “một chặng” để cho quý vị có thể loại bỏ quảng cáo từ các công ty hội viên. (Không phải tất cả các công ty quảng cáo đều thuộc về NAI.) Hãy viếng trang điện toán www.networkadvertising.org là nơi quý vị có thể kiểm xem mạng lưới quảng cáo nào có cài cookie vào máy điện toán của quý vị, và sau đó có thể yêu cầu loại bỏ từng mạng lưới quảng cáo mà quý vị không muốn mình là mục tiêu quảng cáo. Việc này cần phải được làm cho tất cả các máy điện toán quý vị dùng.

key imageQuý vị cũng có thể tắt các mẫu vụn cookies đi bằng cách vào khung giúp đỡ (help) của các chương trình lướt mạng như Internet Explorer, Firefox hay Safari, và làm theo các hướng dẫn để vô hiệu hoá hay chặn cookies. Tuy nhiên, nếu quý vị vô hiệu hoá các hồ sơ cookie, các trang điện toán cá nhân mà quý vị đã ghi danh vào sẽ không còn nhận ra quý vị và quý vị có thể khó vào một số trang nào đó.

Giấu danh tính của quý vị

Các dịch vụ giấu danh tính “Secure anonymous remailers” giúp quý vị lướt mạng điện toán bằng cách dùng một bộ đệm giữa máy của quý vị và mạng điện toán, gọi là lướt mạng qua “proxy.” Các dịch vụ này thường tính lệ phí hàng tháng hay hàng năm và bao gồm các trang điện toán Anonymizer, Ultimate Anonymity, và FindNot.

Đọc hàng chữ in nhỏ

Các trang điện toán có uy tín sẽ đăng các điều lệ về sự riêng tư ở nơi dễ thấy. Đa số các điểm nối (links) tới bản điều lệ của công ty có về quyền riêng tư thể tìm thấy ở nơi trang chính (đôi khi ở phần dưới cùng của trang) hay ở phần “About Us.” Nếu quý vị muốn mua bán gì trên trang điện toán, hay ngay cả khi ghi danh để quý vị có thể sử dụng các dữ kiện miễn phí, nên đọc phần điều lệ về quyền riêng tư. Bản điều lệ phải giải thích cách công ty sẽ sử dụng bất cứ các tin tức nào quý vị cung cấp và phương cách từ bỏ các chương trình quảng cáo. Nếu trang điện toán không cung cấp điều lệ về quyền riêng tư, đây có thể xem như là sự báo động về lối suy nghĩ của công ty đó về các quyền của người viếng trang. Tuy nhiên, một số trang có đăng bản điều lệ rõ ràng về sự riêng tư nhưng thật ra chỉ là để thông báo cho người viếng biết rằng các tin tức về họ sẽ được dùng để quảng cáo, và cũng không cung ứng cách loại bỏ quảng cáo.

Con dấu chấp thuận

Các con dấu tín nhiệm (trustmarks) trên mạng như Trust-E, Verisign, và BBB Online giúp người tiêu thụ thanh lọc các trang điện toán. (Không phải một trang điện toán mang một trong các con dấu tín nhiệm này có nghĩa là nó sẽ cung cấp mức độ bảo đảm về riêng tư mà quý vị muốn.) Không nên chỉ tin vào các các con dấu trên mạng, vì nó có thể bị giả mạo. Quý vị có thể thử nếu đó là một con dấu chính hiệu bằng cách nhấn vào dấu hiệu của nó và so sánh với địa chỉ của các trang điện toán quý vị đang viếng với địa chỉ được đăng trên bản báo cáo chứng thực.

Khóa chặt

padlock imageKhi quý vị vào các trang điện toán ngân hàng hay mua hàng trên mạng điện toán, kiểm chứng xem chương trình lướt mạng đang sử dụng (Internet Explorer, Firefox, Safari, v.v.) có ở trong vị trí an toàn bằng cách nhìn vào khung địa chỉ. Nếu an toàn, trang điện toán và địa chỉ mạng (URL) phải bắt đầu với “https” (có một “s”) thay vì “http.” Trong một số chương trình lướt mạng, quý vị sẽ thấy hình một ổ khoá đóng nhỏ hay một chìa khoá nếu bạn được bảo vệ an toàn. Đa số ngân hàng và các trang có các giao dịch tài chính có chuyển ngân và bán thẻ tín dụng đều phải có đăng bản điều kiện an toàn trên mạng. Trừ khi máy điện toán của quý vị và chương trình lướt mạng đạt đúng tiêu chuẩn tối thiểu về sự an toàn phải có, quý vị sẽ không thể sử dụng nhà băng hay mua hàng ở một số trang nào đó. Quý vị thông thường có thể cập nhật miễn phí chương trình lướt mạng của quý vị qua mạng điện toán.

Bảo vệ qua thẻ tín dụng

credit card imageDùng thẻ tín dụng thay vì thẻ khấu trừ tiền (debit card) khi mua hàng trên mạng. Khi quý vị dùng thẻ tín dụng, $50 là giá tối đa mà quý vị phải chịu trách nhiệm nếu có sự gian lận hay bị dùng thẻ trái phép. Trên luật pháp, với thẻ khấu trừ, trách nhiệm người phải trả có thể cao hơn nhiều nếu như có sự gian lận xảy ra, và có thể không giới hạn trong một số trường hợp cụ thể. Các thẻ khấu trừ có nhãn hiệu Visa hay Master Card thường đi đôi với sự cam kết tình nguyện của công ty bảo vệ người tiêu thụ không bị gian lận. Tuy nhiên, kẻ xài trái phép thẻ khấu trừ của quý vị có thể vét sạch hết tiền trong trương mục ngân phiếu của quý vị và các trương mục có liên kết chung với trương mục này, và quý vị có thể phải chờ một tuần hay lâu hơn để tiền của quý vị được hoàn trả lại.

Bảo vệ sự riêng tư của quý vị

Hạn chế các tin tức cá nhân của quý vị bị thâu thập

Có nhiều cách để giới hạn hay kiểm soát một số các tin tức thâu thập về quý vị, nhưng thật khó để giữ kín mọi chuyện. Để bảo vệ sự riêng tư của quý vị trong xã hội ngày nay, quý vị cần giữ cảnh giác và quả quyết trong các giao dịch hàng ngày với các thương nghiệp.

Số thẻ An Sinh Xã Hội của quý vị chỉ nên đưa cho một số cơ quan chính quyền, bao gồm các nha thuế vụ, Sở An Sinh Xã Hội và Medicare. Các ngân hàng cần phải có số thẻ An Sinh Xã Hội của từng khách hàng, nhưng nhiều cơ sở thương mại dùng số thẻ này để kiểm chứng khách hàng cho dù họ không cần phải làm như vậy. Bất cứ khi nào quý vị bị yêu cầu cho biết số thẻ An Sinh Xã Hội của quý vị, hãy nên hỏi là số sẽ được dùng cho việc gì và có thật cần thiết hay không. Đôi khi một con số khác hay mật mã có thể được dùng thay thế.

file imageTrước khi quý vị giao dịch với một công ty, nên tìm hiểu về điều lệ của họ về bán hay chia xẻ tin tức lưu trữ về khách hàng cho hãng khác và quý vị có thể loại bỏ tên mình ra được không. Yêu cầu có sự giải thích đầy đủ về điều lệ của công ty - nếu nhân viên không biết, hãy yêu cầu nói chuyện với người quản lý. Một khi công ty bán đi các dữ kiện về quý vị và các giao dịch tài chính của quý vị cho các hãng quảng cáo khác, nó có thể đã quá trễ để lấy tên của quý vị ra khỏi các danh sách quảng cáo.

Các hãng tham khảo thị trường cũng thâu thập tin tức từ các thẻ ghi danh bảo đảm phẩm chất, câu hỏi về sản phẩm, mẫu đơn ghi danh trên mạng điện toán cũng như các bản thăm dò ý kiến. Đừng điền các mẫu trả lời câu hỏi và dự thi cũng như các quảng cáo có giải thưởng. Để sản phẩm vẫn được công ty bảo đảm phẩm chất, đừng gởi lại thẻ ghi danh – chỉ nên giữ hoá đơn mua hàng và bất cứ các con số nào trên hộp của món hàng. Bằng cách này quý vị sẽ có dữ kiện quý vị cần để chứng minh là món hàng vẫn được hãng bảo đảm.

Ba cơ quan báo cáo tín dụng chính, Equifax, Experian và Trans Union, cho quý vị loại bỏ hồ sơ tín dụng của quý vị ra khỏi danh sách các quảng cáo cho thẻ tín dụng đã tuyển lựa trước (pre-screened credit offers). Gọi số 888-5-OPTOUT (888-567-8688). Làm việc này sẽ ngưng hầu hết các quảng cáo của các công ty thẻ tín dụng và các công ty cho vay mượn.

Một cách khác để xoá tên của quý vị trong các danh sách là liên lạc đến Liên Hiệp Thị Trường Trực Tiếp (Direct Marketing Association, DMA) để loại bỏ tên của các hãng quảng cáo qua bưu điện gởi hay thư điện toán. Điều này ngăn chận các công ty thành viên bán tên của quý vị cho các công ty khác. Hãy vào trang DMA Choice để tìm hiểu thêm.

 • Để ngưng nhận một số thơ tạp nhạp, hãy gửi tên và địa chỉ tới DMA Mail Preference Service. P.O. Box 9008, Farmingdale, NY 11735 hay ghi danh trên mạng điện toán tại www.dmachoice.org.
 • Để xoá địa chỉ thư điện toán của quý vị khỏi danh sách thư điện toán của các hội viên DMA, hãy vào trang đặc biệt loại bỏ thư điện toán (www.ims-dm.com/cgi/optoutemps.php).

Để ngưng người gọi quảng cáo qua điện thoại, cho số điện thoại của quý vị (đường giây thường và số di động) vào trong Danh Sách Xin Đừng Gọi (National Do Not Call Registry).

phone imageQuý vị có thể kiện hãng gọi điện thoại quảng cáo qua toà án thỉnh cầu nhỏ (small claim court) nếu họ gọi quý vị trước 8 giờ sáng hay sau 9 giờ tối hoặc sau khi quý vị đã yêu cầu đừng để tên quý vị trong danh sách gọi của họ. Cứ mỗi lần vi phạm, quý vị có thể kiện $500. Để biết thêm chi tiết, quý vị có thể mua tập cẩm nang của Private Citizen tựa đề "So You Want to Sue a Telemarketer" (http://privatecitizen.com; 800-CUT-JUNK).

Các quảng cáo dù không được phép nhưng vẫn gởi qua điện thư (fax), theo luật phải có kèm theo số điện thoại miễn phí để quý vị gọi yêu cầu tên của quý vị được xoá khỏi các thông tin qua đường điện thư.

Nếu quý vị quan tâm về việc số điện thoại của quý vị có trong quyển niêm giám điện thoại, bằng cách đóng một lệ phí nhỏ, hãng điện thoại của quý vị sẽ lấy tên của quý vị ra khỏi quyển niên giám. Trên mạng điện toán, kiểm qua các niên giám trên mạng như Anywho.com, Switchboard.com, Whitepages.com, ReversePhoneDirectory.com, Phonenumber.comSmartpages.com cũng như các điểm nối (links) “people finder” từ các guồng máy truy tìm như Google.comYahoo.com. (Nếu số điện thoại của quý vị không đăng, nó sẽ không có trong niên giám trên mạng.) Nhiều trang trên mạng để cho quý vị xoá số của quý vị – coi qua phần điều lệ về sự riêng tư hay phần giúp đỡ. Xoá tên ra khỏi niên giám điện thoại trên mạng, như trên Google, sẽ không xoá đi hết các tin tức cá nhân của quý vị ở các trang trên mạng khác.

Luật pháp cho phép các ngân hàng chia xẻ tin tức của quý vị với các các cơ sở thương mại mà họ làm chủ hay có phần hùn trong đó, với các cơ quan chính phủ và với các hãng cung ứng các dịch vụ khác như chuẩn bị và gởi các bản báo cáo tới cho quý vị. Quý vị có thể yêu cầu các ngân hàng đừng chia xẻ các tin tức cá nhân của quý vị cho các mục đích quảng cáo. Quý vị có thể yêu cầu các công ty quý vị giao dịch với họ làm giống như vậy, nhưng không có gì bảo đảm là họ sẽ tôn trọng sự yêu cầu của quý vị trừ khi họ là hội viên của Liên Hội Thị Trường Trực Tiếp (Direct Marketing Association).

eyeball imageLuật liên bang cho các cơ quan báo cáo tín dụng (credit reporting agencies – CRAs) được quyền giữ các tin tức về lý lịch tín dụng của quý vị trong hồ sơ. Chỉ có các công ty được sự cho phép của quý vị hay nhằm mục đích thích đáng thông thường như tín dụng, nghề nghiệp, liên hệ về thuế nhà hay bảo hiểm có thể coi hồ sơ lý lịch tín dụng của quý vị.

Chính quyền và các cơ quan công lực có thể giữ các tin tức về quý vị trong hồ sơ một cách chính đáng. Trong một số trường hợp, đây là “tin tức công cộng” và hãng quảng cáo có thể xem được. Với trát toà hay lệnh của toà, các cơ quan công lực có thể lấy giấy cho phép khám xét để khám xét bản thân quý vị, nhà cửa, văn phòng hay xe cộ. Trong một số trường hợp, cơ quan công lực chỉ cần “probable cause” tức là có nguyên nhân khả thể –thường là phía cảnh sát viên chỉ cần có sự tin tưởng chủ quan hay ngay cả linh cảm để thi hành cuộc khám xét.

Quý vị có nên hạn chế tin tức của quý vị không?

Đây là quyết định của quý vị mua hay không mua sắm hàng trên mạng điện toán, vô hiệu hoá các mẫu vụn cookies và loại bỏ các chương trình quảng cáo. Cửa hàng bán lẻ và cơ sở quảng cáo thường đưa ra cớ “thua thiệt” nếu quý vị loại bỏ: quý vị sẽ bị lỡ cơ hội mua hàng giá rẻ, “cho không,” hàng hạ giá và những sự mời mọc theo sở thích cá nhân của quý vị. Một số người thích lướt tìm các tập sách quảng cáo bán lẻ mà nó đầy nghẹt hộp thơ của chúng ta; một số khác cảm thấy bị phiền nhiễu; một số khác chú trọng đến việc phí phạm giấy. (Catalog Choice – www.catalogchoice.org – là dịch vụ mới để giúp quý vị loại bỏ.)

Ngay cả nếu như quý vị chủ tâm cố gắng loại bỏ từng chương trình quảng cáo, hay yêu cầu từng nguyệt san quý vị đặt mua đừng bán tên của quý vị và lướt tìm trên mạng điện toán bằng cách dùng một chương trình cho tên vô danh, quý vị cũng chẳng thể nào ngăn chặn được làn sóng kỹ thuật của các kho trữ kiện. Mỗi lần quý vị dùng thẻ tín dụng hay trả thuế bất động sản, một chút tin tức khác về quý vị được cho thêm vào kho trữ kiện ở đâu đó, và chiếu theo luật hiện hành, quý vị chẳng thể nào làm gì được để ngưng nó.

For more information

Hướng dẫn và trợ giúp

Các cơ quan chính phủ

Nha Thanh Tra Mậu Dịch Liên Bang (The Federal Trade Commission) có luật về trách nhiệm của cơ quan công lực chiếu theo Sắc Luật Báo Cáo Tín Dụng Công Bằng (Fair Credit Reporting Act) nhằm cung ứng các sự bảo vệ sự riêng tư cụ thể cho người tiêu thụ bằng cách giới hạn việc xem được các báo cáo tín dụng của người thiêu thụ. Chiếu theo tôn chỉ của Nha Thanh Tra nhằm bảo vệ người tiêu thụ tránh khỏi các cơ sở quảng cáo gian dối, cơ quan giám sát các thi hành về tiết lộ các trữ liệu thu thập được trên mạng điện toán. Cơ quan cũng cung ứng sự giúp đỡ cho các nạn nhân của vụ trộm danh tính. (www.ftc.gov; (877) FTC-HELP)

Các cơ quan bảo vệ người tiêu thụ

Đa số các cơ quan thích cung ứng các hướng dẫn cho người tiêu thụ qua mạng điện toán hơn. Thư viện địa phương của quý vị chắc chắn có cung ứng phương tiện để vào được mạng điện toán nếu quý vị không có nó ở nhà.

Nghiệp Đoàn Quyền Công Dân Hoa Kỳ (American Civil Liberties Union). Cung ứng nhiều hướng dẫn về các điều liên hệ đến sự riêng tư trên “cyberliberties” (tự do trên mạng,) các quyền ở sở làm, trữ kiện thâu thập và thâu lén.

Trung Tâm Dân Chủ & Kỹ Thuật (Center for Democracy & Technology).Vận động để nâng cao các giá trị dân chủ và tự do trên hiến pháp trong thời đại điện tử. Trang điện toán Opt-out (http://opt-out.cdt.org ) cho quý vị tạo các thư cá nhân để in và gởi đi.

hard drive imageCơ Quan Tác Động Giới Tiêu Thụ (Consumer Action). Cung ứng các cố vấn không mang hình thức luật pháp và giới thiệu đến các cơ quan khác cho người tiêu thụ. Nếu quý vị để lại lời nhắn ở số (415) 777-9635 hay (213) 624-8327; máy nhắn TTY cho người câm điếc: (415) 777-9456. Có nói tiếng Trung Hoa, Anh và Tây Ban Nha. Để được cố vấn hay giới thiệu qua thư điện toán, xin gửi về: .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Quỹ Tiên Phong Điện Tử (Electronic Frontier Foundation). Vận động cộng đồng nhận thức về các vấn đề liên quan đến quyền công dân, kể cả quyền riêng tư, đặt trọng tâm vào các môi giới truyền thông qua máy điện toán.

Trung Tâm Dữ Kiện Cá Nhân Điện Tử (Electronic Privacy Information Center). ). Giữ một danh sách bao quát về những nguồn giúp đỡ về quyền riêng tư, kể cả luật cá nhân tiểu bang, các hướng dẫn trên mạng và ngoài mạng, kế sách để ẩn danh khi lướt mạng và cách dùng các chương trình khóa hay các chương trình chuyển thư điện toán ẩn danh.

Junkbusters. Vận động về giáo dục người tiêu thụ và các phương pháp "giải phóng thế giới khỏi thông tin tạp nhạp."

Cơ Quan Lưu Trữ Tài Liệu về Quyền Riêng Tư (Privacy Rights Clearinghouse). Cảnh giác người tiêu thụ tầm ảnh hưởng của kỹ thuật trong sự riêng tư cá nhân, cung ứng các hướng dẫn thiết thực về sự bảo vệ quyền riêng tư, hồi đáp các khiếu nại liên hệ đến sự riêng tư của người tiêu thụ và nếu thích đáng, giới thiệu họ tới các cơ quan thích hợp để được trợ giúp thêm.

Trung Tâm Toàn Quốc Hướng Dẫn Phòng Ngừa Gian Lận (National Fraud Information Center). Cố vấn và nguồn hướng dẫn về các mánh lới lừa đảo và gian lận từ Hiệp Hội Người Tiêu Thụ Toàn Quốc (National Consumer League - NCL).

Các liên minh công nghiệp

Better Business Bureau. Các cơ quan chi nhánh của Better Business Bureau cung cấp các báo cáo cho người tiêu thụ về các cơ sở thương mại và các cơ quan từ thiện, giải quyết các tranh cãi của người tiêu thụ và khuyến khích sự thiết lập tự nguyện các tiêu chuẩn lương tâm nghề nghiệp và các quy tắc công nghiệp tự nguyện bởi hội viên thương mại.

Liên Hiệp Thị Trường Trực Tiếp (Direct Marketing Association). Một liên hội mậu dịch các trữ kiện cho cơ sở quảng cáo, hội cho phép các công ty chỉ được trưng bày nhãn hiệu của họ nếu họ tôn trọng sự yêu cầu của người tiêu thụ loại bỏ các chương trình quảng cáo qua các dịch vụ gởi thư trực tiếp, điện thoại và thư điện toán.

TRUSTe. Các trang điện toán được cho phép trưng bày con dấu TRUSTe phải có điều lệ về sự riêng tư đạt đúng tiêu chuẩn của TRUSTe đề ra và đồng ý dàn xếp ổn thoả bất cứ mọi sự tranh tụng nào với các người tiêu thụ sử dụng tiến trình giải quyết tranh tụng ngoài toà qua TRUSTe.

VeriSign SecureSite. Người sử dụng có thể bấm vào con dấu để kiểm chứng một trang điện toán trước khi nộp các tin tức trọng yếu.

Published / Reviewed Date

Published: December 05, 2008

Download File

Leave me alone (Vietnamese) (2008)
File Name: leave_me_alone_Viet.pdf
File Size: 0.17MB

Sponsors

Dự Án Dữ Kiện Cá Nhân Của Cơ Quan Tác Động Giới Tiêu Thụ

Filed Under

Privacy Rights   ♦  

Copyright

© 2008 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T