Coronavirus vaccination outreach resources for community-based organizations (Vietnamese)

Nguồn giúp các hội đoàn tiếp cận với cộng đồng về thuốc chích ngừa coronavirus

Đối Phó với COVID-19

Có đủ người đã chích ngừa để đạt được miễn dịch cộng đồng rất trọng yếu để cứu mạng sống và đất nước hồi phục từ thảm trạng đại dịch, tuy nhiên, tính đến tháng bảy 2021, khoảng một nửa dân số sống ở Hoa Kỳ vẫn chưa chích ngừa. Hướng dẫn này chia sẻ các công cụ và tin tức từ các nguồn tài liệu khả tín, nhằm giúp các hội đoàn trong cộng đồng khuyến khích và thông tin cho cộng đồng của họ về chích ngừa COVID-19.

Getting enough people vaccinated to achieve herd immunity is critical to saving lives and enabling the country to recover from the devastation of the pandemic, yet as of July 2021, around half of U.S. adults were still unvaccinated. This guide shares tools and information from trusted sources that will help community-based organizations encourage and communicate about COVID-19 vaccination within their communities.

Coronavirus vaccination outreach resources for community-based organizations (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

Coronavirus vaccination outreach resources for community-based organizations (Vietnamese)
File Name: Countering-Vaccine-Lies_2021_VN.pdf
File Size: 1.2MB

Languages Available

Table of Contents

Available as Download

Các hội đoàn trong cộng đồng là chuyên viên về tiếp cận và hướng dẫn cộng đồng. Từ chỉ dẫn các gia đình có lợi tức thấp qua tiến trình mua căn nhà đầu tiên cho họ đến giúp các cựu quân nhân hiểu và dùng các phúc lợi có sẵn cho họ, các nhà hướng dẫn cộng đồng tăng cường sức mạnh khu phố và cải thiện đời sống cho những người và gia đình họ phục vụ.

Khi khủng hoảng COVID-19 tấn công vào đầu năm 2020, nhiều hội đoàn trong cộng đồng phải xoay hướng nỗ lực của họ sang giúp các thân chủ sống sót với đại dịch – đúng nghĩa cả hai điều, từ hướng dẫn bảo vệ sức khỏe và tài chánh bằng cách hướng dẫn các cộng đồng về các loại chương trình trợ giúp kinh tế có sẵn để giúp họ sống còn.

Tuy thuốc chích ngừa có sẵn mang đến niềm hy vọng có được đời sống bình thường trở lại, nhưng tính từ tháng bảy 2021 vẫn còn có khoảng một nửa số người trưởng thành ở Hoa Kỳ chưa chích ngừa. Kiếm đủ người chích ngừa để đạt đến miễn dịch cộng đồng là điều trọng yếu để giảm thiểu bệnh tật và thiệt mạng liên hệ đến coronavirus, nhất là người già, người có kháng thể yếu và các dân số dễ bị nhiễm khác. Các hội đoàn trong cộng đồng, một lần nữa, rất cần thiết đối với nỗ lực đưa các cộng đồng của chúng ta từ “sống sót” qua “thăng tiến.”

Các công cụ sau đây và tin tức từ các nguồn đáng tin cậy sẽ giúp quý vị khuyến khích và thông tin liên lạc với các cộng đồng của quý vị về thuốc chích ngừa COVID-19.

Tập Sách Công Cụ Cho Các Hội Đoàn Trong Cộng Đồng về Thuốc Chích Ngừa COVID-19: Hướng Dẫn Quan Trọng Cho Cộng Đồng về Thuốc Chính Ngừa COVID-19

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Dịch CDC (U.S. Centers for Disease Control and Prevention)

Cơ quan y tế công cộng của chúng ta đã soạn thảo tập sách công cụ này cho nhân viên của các hội đoàn phục vụ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Tập sách được thiết kế để giúp tổ chức của quý vị chia sẻ tin tức rõ ràng và chính xác để hướng dẫn các thành viên trong cộng đồng về thuốc chích ngừa COVID-19, gia tăng ý thức về các lợi ích của thuốc chích ngừa, và nêu lên các câu hỏi phổ thông cũng như quan tâm. Tập sách bao gồm đủ mọi công cụ cho từng áp dụng khác nhau, bao gồm các thông điệp quan trọng thích hợp để phản ánh cộng đồng của quý vị, các bản tin xác thật, bích chương, mẫu thơ/email, thuyết trình bằng PowerPoint, thông điệp cho mạng xã hội, các bài viết trong trang cá nhân (blogs), nội dung tin thư, hình ảnh hướng dẫn, bản tin xác thật về COVID-19, và ngay cả truyện ảnh và nhãn dán in ra được. (Quý vị cũng nên xem “Các Nguồn Tài Liệu về Thuốc Chích Ngừa COVID-19 Cho Hội Đoàn Trong Cộng Đồng,” đây là các nguồn tài liệu do CDC thâu thập, nhiều tài liệu nhắm vào các khu vực cụ thể và thành phần khán giả.)

Các Lợi Ích Khi Chích Ngừa COVID-19

CDC

Cũng từ CDC, danh sách các lợi ích khi chích ngừa COVID liệt kê mọi thứ, từ thuốc chích ngừa an toàn và hiệu nghiệm trong việc phòng ngừa các bệnh tật và thiệt mạng liên hệ đến COVID, đến trong tương lai đời sống sẽ trở lại bình thường cho chúng ta giống như trước đại dịch.

Chúng Ta Làm Được: Vận Động Hướng Dẫn Công Chúng về thuốc chích ngừa COVID-19:

Bộ Sức Khỏe và Dân Sinh Hoa Kỳ (U.S. Department of Health and Human Services)

Cuộc vận động kêu gọi càng nhiều người ở Mỹ chích ngừa càng tốt cho đến ngày 4 tháng 7 đưa ra nhiều công cụ khác nhau, bao gồm trữ liệu của quận hạt về số người ngần ngại chích ngừa, và các chỉ dẫn miễn phí, quảng cáo, các thông điệp cho mạng xã hội và các tài liệu tiếp cận đến các cộng đồng đa dạng. Quý vị nên ghi tên tham gia vào Tập Thể Cộng Đồng chống COVID-19 (COVID-19 Community Corps), nghĩa là quý vị sẽ nhận được tin tức chính xác, kịp thời để giúp gầy dựng sự vững tin trong cộng đồng của quý vị.

Ngần Ngại về Thuốc Chích Ngừa COVID-19: 12 Điều Quý Vị Cần Nên Biết

Viện Nghiên Cứu Y Khoa Johns Hopkins

Giám đốc của đại học nghiên cứu y khoa danh tiếng chuyên về tiểu đường, các bệnh về tim và các mẫu bệnh dịch trong các cộng đồng, chia sẻ 12 điều xác thật và thấu đáo về chích ngừa có ý nghĩa cho quý vị và gia đình.

COVID-19 Tập Sách Công Cụ Chống Tin Đầu Độc

U.S. Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA)

Công cụ được thiết kế để giúp các viên chức trong chính phủ tiểu bang, địa phương, lãnh thổ bộ lạc cảnh giác cho người dân các giả thuyết sai lệch, đầu độc và thuyết âm mưu xuất hiện trên mạng điện toán liên hệ đến COVID-19 nguyên thủy, tầm mức, phản ứng của chính phủ, phòng ngừa và chữa trị. Các công cụ bao gồm các đề tài được trình bày, các câu hỏi và trả lời phổ thông, họa đồ tiếp cận và bích chương giúp quảng bá sự cảnh giác.

Công Cụ Giúp Vững Tin vào Thuốc Chích Ngừa COVID-19

Kaiser Permanente

Công cụ hướng dẫn của Bệnh Viện Kaiser Permanente về nhận ra và nêu lên các rào cản đối với sự vững tin về thuốc chích ngừa. Các hội đoàn có thể dùng khuôn khổ này để biết các lãnh vực của cơ hội và chọn tham gia vào bất kỳ các kế sách kết hợp trong đó, để tăng cường các chương trình chích ngừa và gầy dựng sự vững tin trong cộng đồng về thuốc chích ngừa COVID-19. Công cụ phân loại “Các cá tính tự tin vào thuốc chích ngừa” khác nhau (Người ngần ngại chích, Người Hỗ Trợ có Ý Thức, Quan Tâm Trong Hoài Nghi, v.v.) và các đề nghị nhắm vào “Các Người Đưa Tin Đáng Tin Cậy” (như nhân viên của hội đoàn) có thể dùng để tăng tốc độ và mức độ chích ngừa trong các nhóm.

Các Nguồn Tài Liệu về Thuốc Chích Ngừa COVID-19

Hiệp Hội Sức Khỏe Nông Thôn Toàn Quốc NRHA (National Rural Health Association)

Hiểu biết rằng có nhiều vấn đề và quan điểm cụ thể mà những người mang trọng trách phải đối diện khi thực hiện tiếp cận và hướng dẫn các cộng đồng ở nông thôn về thuốc chích ngừa, Hiệp Hội Sức Khỏe Nông Thôn Toàn Quốc cho ra một tập sách công cụ rộng lớn, bao gồm cách khai mào cuộc đối thoại và các thông báo công cộng được khai triển bởi sự hợp lực của các cơ quan COVID Collaborative, Health Action Alliance, và Ad Council, cũng như các đường dẫn đến các nguồn tài liệu cho những người đưa tin cụ thể khả tín, bao gồm các nhà lãnh đạo tinh thần và các nhà lãnh đạo canh nông. Một số tài liệu có thể cho kết hợp huy hiệu với huy hiệu của hội đoàn quý vị. Nếu hội của quý vị đã xuất bản các nguồn tài liệu liên quan đến thuốc chích ngừa COVID-19 cho vùng nông thôn và quý vị muốn cho thêm vào tập sách công cụ, vui lòng liên lạc với NRHA tại .(JavaScript must be enabled to view this email address) để yêu cầu bao gồm tài liệu này.

To Lớn Hơn COVID: Đối Thoại

Quỹ Gia Đình Kaiser

Một loạt các cuốn video với các câu hỏi và trả lời ngắn, các bác sĩ, y tá và người cổ động Châu Mỹ La Tinhs (https://www.greaterthancovid.org/theconversation/latinx-community/) và các bác sĩ, y tá và nhà nghiên cứu da đen (https://www.greaterthancovid.org/theconversation/) cung cấp các tin xác thật và bác bỏ tin sai lệch về thuốc chích ngừa COVID-19. Tất cả đề tài có sẵn và miễn phí cũng như được thiết kế để chia sẻ lên mạng xã hội. Các cuốn video cũng có thể được cài đặt trong trang mạng của quý vị từ YouTube.

5 Kế Sách Gởi Thông Điệp Có Tầm Ảnh Hưởng Để Khuyến Khích Đi Chích Ngừa COVID-19

Viện Nghiên& Huấn Luyện JSI, Inc.

JSI là công ty cố vấn và nghiên cứu hệ thống sức khỏe và y tế công cộng, chia sẻ năm mẹo để giúp quý vị truyền đạt thông điệp có hiệu quả về các thuốc chích ngừa trong cộng đồng (viếng trang mạng để biết thêm về mỗi mẹo):

  • Chú trọng vào chấp nhận chích ngừa thay vì ngần ngại chích ngừa.
  • Bác bỏ các tin sai lầm về thuốc chích ngừa COVID-19
  • Dùng các câu truyện cá nhân và nhân chứng để động lực những người khác đi chích ngừa.
  • Nói về các phản ứng phụ trong nội dung đầy đủ.
  • Nói với bạn bè và gia đình của quý vị về đề tài đi chích ngừa.

Để được cố vấn thêm cách đối thoại có hiệu quả về thuốc chích ngừa COVID-19 và vượt qua sự ngần ngại về thuốc chích ngừa, quý vị tìm trên mạng điện toán câu “cách đối thoại với ai về thuốc chích ngừa COVID,” hay tương tự như vậy.

Đọc bài: Phân Biệt giữa sự thật và hư cấu để biết thêm về cách vượt qua các chống đối để chích ngừa, giải thích lý do người ta cần nên chích ngừa, nhận ra và phân biệt tin sai lầm và đầu độc về thuốc chích ngừa cũng như đi chích ngừa.

Published / Reviewed Date

Published: October 08, 2021

Download File

Coronavirus vaccination outreach resources for community-based organizations (Vietnamese)
File Name: Countering-Vaccine-Lies_2021_VN.pdf
File Size: 1.2MB

Sponsors

Notes

Cẩm nang này do Dự Án Hướng Dẫn COVID-19 của Cơ Quan Consumer Action biên soạn. Tài trợ bởi AT&T.

Filed Under

COVID-19 Pandemic   ♦   Medical/Healthcare   ♦  

Copyright

© 2020 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T