Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Vietnamese)

Hoạch Định Gia Tài: Các Quyết Định Trọng Yếu Trong Thời Bất Ổn

Đối Phó với COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy người ta suy nghĩ đến việc chuyện làm các quyết định quan trọng cho ngày cuối của cuộc đời trước khi biến cố xảy ra. Ấn bản này phác thảo các quyết định quan trọng về gia tài mà mọi người nên làm bây giờ, giải thích các văn bản và công cụ nào giúp bảo đảm ước muốn của quý vị được toại nguyện, và cung ứng các nguồn tài liệu để tìm hiểu thêm, được giúp đỡ và làm các bước kế tiếp.

The COVID-19 pandemic has driven home the wisdom of making critical end-of-life decisions before a crisis strikes. This publication outlines the key estate planning decisions everyone should make now, explains which documents and tools help ensure that your wishes are carried out, and provides resources for learning more, getting help and taking next steps.

Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Vietnamese)
File Name: Estate_Planning_COVID_2020_VN.pdf
File Size: 0.51MB

Languages Available

Table of Contents

Lên kế hoạch trước cho những nguyện vọng cuối cùng của quý vị là điều rất quan trọng cần làm cho dù quý vị không có mối quan tâm cụ thể nào về sức khỏe của mình, nhưng đại dịch COVID-19 khiến quý vị cần phải suy nghĩ đến việc đưa ra các quyết định thiết yếu cuối đời ngay khi quý vị còn khỏe mạnh.

Cẩm nang này phác thảo các kế hoạch quyết định quan trọng về tài sản mà mọi người nên làm từ bây giờ, nó giải thích các chứng từ và công cụ giúp bảo đảm rằng ước nguyện của quý vị được thực hiện, và cung cấp các nguồn tài liệu để quý vị tìm hiểu, trợ giúp thêm và làm các bước kế tiếp.

Chăm Sóc Sức khỏe và thân thể của quý vị

Tất cả những người trưởng thành nên đưa ra các nguyện vọng của họ về việc điều trị y tế và cách sắp xếp cho thân thể của họ vào ngày cuối cùng trên cõi đời để cho những người thân thương và chuyên viên y tế biết. Viết nguyện vọng của quý vị bằng văn bản sẽ ngăn ngừa được các sự nhầm lẫn, mâu thuẫn và gánh nặng cho người thân với các quyết định trong thời điểm khó khăn.

Living willdi chúc về chăm sóc sức khỏe sẽ cho người khác biết loại chữa trị nào quý vị muốn hay không muốn nếu quý vị không thể tự làm hay thể hiện các quyết định đó – Thí dụ, nếu quý vị bị thương trầm trọng, bị hôn mê, bị lú lẫn hay sắp chết. Văn bản này bao gồm nguyện vọng của quý vị về các phương thức cứu sống, như dùng ống thở hay máy thở.

Power of attorney (POA) for health careGiấy Ủy Quyền chăm sóc sức khỏe (còn gọi là ủy nhiệm chăm sóc sức khỏe) chỉ định một “người đại diện” do quý vị lựa chọn (và một người thay thế) để đưa ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe cho quý vị nếu quý vị không thể làm được.

Nhiều tiểu bang gộp chung di chúc sức khỏe (living will) và ủy quyền chăm sóc sức khỏe thành một mẫu đơn duy nhất gọi là advance directive (đơn chỉ định người chăm sóc sức khỏe).

Cần hoàn tất những gì với cơ thể của quý vị sau khi chết được gọi là “ý nguyện về thân xác”. Các lời dặn dò thông thường (như hiến tạng hay không, nên chôn hay hỏa thiêu, và phần xác còn lại nên chôn, cất giữ hay rải tro ở nơi nào) có thể được bao gồm trong di chúc chăm sóc sức khỏe hay đơn chỉ định người chăm sóc sức khỏe của quý vị; nếu không, quý vị có thể viết thành hai bản riêng biệt. Các tiểu bang có luật ý nguyện cá nhân, đòi hỏi điều kiện pháp lý khác nhau để một di chúc viết tay được hợp pháp hóa (có các nhân chứng, công chứng, v.v.).

Nhiều văn bản hoạch định có thể được lập không cần hay phải cần luật sư, nhưng nó phải đủ tiêu chuẩn theo luật của tiểu bang của quý vị, và thường phải có nhân chứng hoặc công chứng (lập văn bản trên mạng điện toán có thể là một lựa chọn theo hoàn cảnh cụ thể nào đó). Bảo đảm rằng người được quý vị chọn có các văn bản di chúc/chỉ định này hay họ biết tìm nó ở đâu.

Quý vị tìm hiểu thêm tại:

Tài sản và tư trang

Di chúc cuối cùng và chúc thư của quý vị cho quý vị kiểm soát các tài sản và tư trang của quý vị được phân chia ra sao sau khi quý vị chết (vì nó sẽ không trực tiếp sang tay sau khi chết qua các cách khác; xin xem phần phía dưới), và chọn người giám hộ cho con cái và thú kiểng của quý vị. Người ủy quyền mà quý vị nêu tên trong di chúc có trách nhiệm trông coi nguyện vọng và tài sản của quý vị được phân chia như trong di chúc đã chỉ định. Nếu chết mà không để lại di chúc (luật intestate), toà án (chiếu theo luật tiểu bang) sẽ quyết định cho quý vị. Tài sản của quý vị được phân chia qua chứng thực di chúc gọi là probate -thủ tục chứng thực di chúc; tiến trình có thể mất nhiều tháng (ngay cả nhiều năm).

Một số tài sản (như tài khoản ngân hàng, tiền hưu trí, chứng khoán và các đầu tư khác, cũng như tiền trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ) có thể được chuyển trực tiếp cho người thừa kế sau khi quý vị qua đời mà không phải qua toà chứng thực di chúc, nếu quý vị có để tên một hoặc nhiều người thừa kế trong tài khoản hay hợp đồng bảo hiểm. Đây là điều thực tế hữu dụng vì những người thừa kế có thể cần tiền để trả các hoá đơn và phí tổn nhà quàn trong khi di chúc còn chờ chứng thực. Người thừa kế của các loại tài sản này (thường gọi là các tài khoản chi trả ngay sau khi chết hay sang tên ngay sau khi chết) nói chung là thay thế di chúc (thay cho người chủ đã khuất), vì thế quý vị nên xem lại tên người thừa kế thường xuyên vì nó rất quan trọng, nhất là trong cuộc sống có những thay đổi trọng đại, như (tái) lập gia đình, ly dị, người thừa kế qua đời, v.v.

Tài sản của quý vị cùng sở hữu với người nào khi còn sống (như nhà, bất động sản cho mướn, tài khoản ngân hàng và đầu tư của quý vị) cũng có thể được chuyển trực tiếp sang cho (các) người cùng sở hữu sau khi quý vị chết thông qua giấy chủ quyền—phương thức được làm chủ hợp pháp các tài sản hay của cải. Giấy chủ quyền quý vị nên sử dụng (thí dụ, tài sản chung và người còn sống có quyền hoàn toàn [community property with right of survivorship], tài sản cùng sở hữu và người còn sống có quyền hoàn toàn [joint tenancy with right of survivorship], hay tài sản sở hữu toàn bộ [tenancy by the entirety]) tùy thuộc vào gia tài và kế hoạch đóng thuế của quý vị, loại của cải hay tài sản, và tiểu bang quý vị ở. Điều quan trọng là quý vị nên coi lại giấy chủ quyền khi cuộc đời có các thay đổi trọng đại.

Revocable living trust là một cách dùng để phân phối bất động sản khi còn sống, hay sau khi chết. Loại di chúc này dùng để tránh phải qua toà chứng thực di chúc và tiết kiệm thuế, và nó cũng có một số lợi điểm khác (như chỉ định một người được phó thác [Trustee] để quản lý tài sản của quý vị vì lợi ích của quí vị nếu quý vị không còn tỉnh táo). Tín thác (trust) đắt tiền hơn để làm, quý vị nên tìm hiểu các cách có lợi khác như chỉ định người thừa kế và giấy chủ quyền để vẫn đạt được cùng mục tiêu.

Durable power of attorney là một giấy ủy quyền bền lâu chỉ định người đại diện cho quý vị làm các quyết định về tài chánh và pháp lý, là người quý vị tin tưởng chọn để giao trách nhiệm chứ không phải người do toà chọn (quyền bảo quản). Điều quan trọng là thiết kế một di chúc bền lâu khi quý vị còn khoẻ mạnh vì nó chỉ có hiệu lực nếu đầu óc quý vị vẫn còn minh mẫn khi thiết kế nó.

Để tìm hiểu thêm:

Xin xem “Trợ giúp pháp lý”, dưới đây đề tìm các nguồn giúp đỡ liên quan đến thuê một luật sư.

Các tài sản kỹ thuật số

Hiện thời tất cả các tiểu bang đều bổ sung các luật trên mạng để người thừa kế được truy cập vào các tài sản kỹ thuật số (các tài khoản trên mạng và các ứng dụng trong máy di động để giao dịch với ngân hàng, email, mạng xã hội, chia sẻ video và hình, nhạc, trò chơi, các trang mạng cá nhân, tùy bút, tiền điện tử v.v.). Tuy nhiên, các quy định có thể không phù hợp với các ước nguyện riêng của quý vị, có quyền truy cập và vào được một tài khoản nếu không có chi tiết đăng nhập đúng-cho dù được quyền trên mặt pháp lý-có thể tốn nhiều thời gian và là gánh nặng cho các người thừa kế của quý vị.

Hoạch định sẵn các tài sản kỹ thuật số giúp quý vị kiểm soát ai -nếu bất kỳ ai -có được quyền truy cập vào mỗi tài khoản, và bảo đảm những người cần truy cập vào các tài khoản đó có thể vào được sau khi quý vị chết (thí dụ để trả hoá đơn cho quý vị). Có nhiều cơ sở thương mại và hội đoàn cung ứng các hướng dẫn, mẫu đơn và công cụ trên mạng để quản lý tài sản kỹ thuật số của quý vị (bao gồm tên một “người thừa hành tài sản kỹ thuật số”, cung cấp các hướng dẫn về tài khoản, lưu giữ các chi tiết đúng để đăng nhập, và nhiều thứ khác).

Để tìm hiểu thêm:

Trợ Giúp Pháp Lý

Một số hoạch định quản lý gia tài tương đối tự làm được dễ dàng không cần đến luật sư, nhưng có những việc khác phức tạp hơn (như làm một tín thác), và hậu quả có thể nghiêm trọng nếu không làm đúng cách. Một luật sư chuyên về luật gia tài cũng có thể tư vấn và cho hướng dẫn hữu ích (thí dụ, cách quý vị giảm và tránh thuế thổ trạch). Phí tổn để hoạch định gia tài khác nhau nhiều, tùy theo luật sư, tiểu bang quý vị ở, và gia tài của quý vị phức tạp ra sao. Nếu thuê một luật sư, nên biết chắc họ có kinh nghiệm về luật gia tài và luật tín thác trong tiểu bang quý vị ở.

Nếu có lợi tức trung bình, xin viếng trang “Dịch Vụ Pháp Lý Giá Phải Chăng” của Hiệp Hội Giám Định Luật Sư Hoa Kỳ (Affordable Legal Services) để biết các nguồn giúp đỡ trong tiểu bang quý vị ở. Trang LawHelp là nguồn trợ giúp khác để tìm sự giúp đỡ miễn phí (pro bono) hay trợ giúp pháp lý giảm giá dựa theo lợi tức.

Military OneSource, Chương trình do Bộ Quốc Phòng tài trợ, cung cấp các nguồn giúp đỡ, bao gồm các dịch vụ pháp lý, cho các quân nhân, vợ/chồng, thân nhân và người còn sống. Viếng trang mạng Hoạch Định Gia Tài để biết thêm chi tiết (Estate Planning).

Để tìm hiểu thêm:

Published / Reviewed Date

Published: September 11, 2020

Download File

Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Vietnamese)
File Name: Estate_Planning_COVID_2020_VN.pdf
File Size: 0.51MB

Sponsors

WellsFargoLogo

Notes

Cẩm nang này do Dự Án Hướng Dẫn COVID-19 của Cơ Quan Consumer Action biên soạn.

Filed Under

COVID-19 Pandemic   ♦  

Copyright

© 2020 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T