Making a job or career transition (Vietnamese)

Đổi Việc Làm hay Nghề Nghiệp

Đối Phó với COVID-19

Đại dịch coronavirus đã khiến hàng triệu người ở Hoa Kỳ bị mất việc, nhiều người thẩm định lại việc làm và nghề nghiệp của họ sau khi nhận biết về tình hình việc làm của nhiều hãng xưởng khác nhau. Bản hướng dẫn này sẽ giúp các nhân viên tìm ra các cơ hội tìm việc, đánh giá các lựa chọn về giáo dục và huấn nghệ của họ, quyết định sáng suốt và biết tìm thêm các nguồn hướng dẫn ở đâu.

The coronavirus pandemic has put millions of Americans out of work, with many others reevaluating their job and career choices in light of how different industries are faring. This guide will help workers identify job opportunities, weigh their education and training options, make wise choices, and know where to get more information.

Making a job or career transition (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

Making a job or career transition (Vietnamese)
File Name: Jobs_COVID_2020_VN_v1.1.pdf
File Size: 0.58MB

Languages Available

Table of Contents

Nạn thất nghiệp gia tăng do hậu quả của đại dịch COVID-19, khiến hàng triệu người ở Hoa Kỳ nghĩ đến những cách khác để kiếm tiền. Trong khi hầu hết các hãng xưởng phải đóng cửa, một số công ty lại phát triển mạnh, đây có thể là lúc quý vị lượng định lại sự lựa chọn về công việc và nghề nghiệp của mình.

Bản hướng dẫn này giúp quý vị tìm ra các cơ hội về việc làm, các lựa chọn về học vấn và huấn nghiệp, quyết định sáng suốt, và biết tìm các nguồn giúp đỡ ở đâu.

Biết các hãng xưởng nào đang mướn người, và ở đâu trong nước, có thể giúp quý vị chọn nghề và học vấn. Xin xem “10 Nơi Có Cơ Hội Kiếm Nghề trong thời kinh tế suy thoái vì COVID-19”.

Văn Phòng Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ dự kiến việc làm tăng (hay giảm) theo nghề nghiệp và phát hành danh sách “Các Nghề Phát Triển Nhanh Nhất”.

Trang The Balance Careers cung ứng một danh sách tương tự, và các việc cũng như nghề nghiệp liên quan khác.

Trang CareerOneStop là nguồn thông tin khác nữa về khuynh hướng của các nghề, và trang này cũng cung cấp các công cụ để quý vị tìm ra việc làm và nghề nào thích hợp cho quý vị (What kind of career will fit you best?).

Quý vị vào mạng điện toán, gõ các chữ chính như “tìm việc trong thời COVID,” “đổi việc trong thời COVID” hay “các việc không bị ảnh hưởng bởi đại dịch” (hoặc tương tự) sẽ hiện ra các tài liệu thời nay hướng dẫn quý vị tìm ra các cơ hội hứa hẹn.

Khai Triển Kỹ Năng

Một khi đã tìm ra một việc làm hay hãng xưởng quý vị thích, nên coi qua nhiều tin đăng tuyển người cho vị trí công việc hay hãng xưởng đó để biết các điều kiện đòi hỏi về tiêu chuẩn, kỹ năng cần thiết và học vấn.

Những kỹ năng quý vị đã có có thể hữu dụng cho việc làm kế tiếp -- gọi là kỹ năng sang qua được (What Are Transferable Skills?); sau đó quý vị chỉ tập trung khai triển các kỹ năng phụ trội cần thiết khác. (“8 Kỹ Năng Việc Làm Để Thành Công Trong Thế Giới Hậu Coronavirus” của Trang Forbes có thể giúp quý vị nỗ lực tập trung.)

Sau đây là những cách rẻ tiền hay miễn phí để khai triển kỹ năng mới:

Các lớp học miễn phí/giá rẻ trên mạng điện toán: Tùy theo quý vị muốn học cái gì, có các môn học đứng một mình có thể miễn phí hay rẻ mà quý vị có thể đăng ký (các khóa học này khác với các khóa học thuộc về chương trình chứng chỉ hay bằng cấp; xin xem phần “Chứng chỉ và bằng cấp,” dưới đây).

Tìm các lựa chọn trong danh sách của The Muse liệt kê 14 địa điểm. Kiếm các chỗ khác bằng cách tìm lớp học hay kỹ năng quý vị muốn dùng các chữ “các lớp học miễn phí” (hay “giá rẻ” hoặc “giá cả phải chăng”).

Duyệt qua phê bình về các lớp học đó. PCMag.com là nguồn đăng các phê bình của chuyên gia cho các môn kỹ thuật hay không phải kỹ thuật; trong khung dò tìm, gõ tên trường mở lớp và chữ “phê bình”—thí dụ, “phê bình Codeademy.”

Và cho dù quý vị không định mở một thương nghiệp, có các lớp miễn phí trên mạng của Trung Tâm Khai Triển Thương Nghiệp Nhỏ (SBDCs-Small Business Development Centers) hay Small Business Administration (SBA) (Điều Hành Thương Nghiệp Nhỏ) có thể hữu dụng cho việc làm sau này của quý vị (như tiếp thị trên mạng xã hội hay kế toán).

Đại học cộng đồng: Các trường học công cộng cung ứng các chương trình giáo dục tổng quát và kỹ năng chuyên môn cũng như các chương trình huấn nghệ và huấn luyện việc làm. Các trường này thường có thể lệ khai giảng cởi mở, tính học phí giá thấp (hay miễn phí), và thường có các lớp học tối và cuối tuần cho những người làm toàn thời gian và bán thời gian dễ dàng đi học. Quý vị nên liên lạc với trường đại học cộng đồng trong khu vực của quý vị để biết họ có chương trình giáo dục quý vị muốn trước khi nghĩ đến các lựa chọn đắt tiền hơn (Contact your local community college).

Tập Nghề (appenticeships): Vừa học vừa làm giúp quý vị chuẩn bị cho một việc làm hay nghề nghiệp mà vẫn được trả lương. Mặc dù các việc vừa học vừa làm tập trung lớn nhất trong nghề xây dựng và mậu dịch sản xuất (Trades Apprentice)— thợ sắt, thợ điện, thợ lắp tấm năng lượng mặt trời, thợ ống nước, v.v.— cũng có nhiều cơ hội trong các lãnh vực khác (Apprenticeship Industries).

Nếu quý vị giỏi toán và suy luận lô gic/sâu sắc, chương trình Apprenti, có thể dẫn dắt quý vị đến một việc làm kỹ thuật.

Các cựu quân nhân và những quân nhân trong đội Vệ Binh hay Trừ Bị có các cơ hội vừa học vừa làm hay tập nghề nhờ có GI Bill; để biết thêm chi tiết, xin vào Military.comApprenticeship.gov.

Các chương trình huấn luyện việc làm: Được cung ứng bởi chính phủ tiểu bang và địa phương, các cơ quan của chính phủ, các hội đoàn vô vụ lợi (thí dụ, Goodwill), hãng xưởng/công ty, và các nhóm khác (Employment & training programs).

Trung Tâm Tìm Việc (American Job Center) có thể giúp quý vị tìm các lớp huấn luyện việc làm trong khu vực của quý vị; gọi số 877-US-2JOBS hay tìm qua số khu bưu chính ZIP (search by ZIP code).

Tìm một danh sách các chương trình huấn luyện việc làm và cơ hội tìm việc cho các cựu quân nhân tại USA.gov.

Tình nguyện: Có các loại làm việc tình nguyện cụ thể có thể giúp quý vị khai triển hay thực hành các kỹ năng mới (How volunteering can help you get a job). (Điểm lợi phụ là quý vị có các mối dây liên lạc có thể dẫn đến một việc làm mới.) Quý vị xem qua các trang mạng giúp tìm cơ hội tình nguyện đúng cho mình (10 Best Websites to Find Volunteer Work That's Right for You).

Chứng chỉ và bằng cấp

Mặc dù bằng cử nhân của các trường đại học bốn năm buộc phải có cho các ngành chuyên nghiệp, bằng đại học hai năm hay chứng chỉ thường đôi khi cũng có thể kiếm được việc làm mà có mức lương tốt hơn (24 Highest Paying Associate Degree Jobs in 2019) nếu quý vị chọn nghề trả lương cao, trong các hãng đang cần nhân viên (Associate's degrees, certificates may be more valuable than you think). Nên kiểm qua mức lương trung bình và các điều kiện học vấn cho các nghề khác nhau trước khi chọn hướng đi cho quý vị (Occupational Outlook Handbook).

Bằng đại học hai năm (associate degree) bao gồm các lớp tổng quát và các lớp chuẩn bị cho ngành chuyên môn. Thường phải mất hai năm học toàn thời gian để hoàn tất. Bằng hai năm có ở các trường đại học cộng đồng (hay junior (tiểu đại học) (Find community colleges in your area), các trường chuyên ngành, và một số trường học bốn năm và các đại học.

Các chương trình cấp chứng chỉ cung ứng giáo dục hướng nghiệp, nghĩa là các lớp học quý vị lấy có liên quan trực tiếp đến việc làm quý vị đang chuẩn bị (Certificate Programs That Lead to High-Paying Jobs). Nhiều, phải nói là đa số, các chứng chỉ có thể hoàn tất trong một năm hay ít hơn. Các chương trình chứng chỉ có ở các trường huấn nghiệp (cũng còn gọi là các trường dạy thợ chuyên môn (trades schools), trường huấn nghệ hay trường kỹ thuật) và nhiều đại học cộng đồng.

Nên cảnh giác với các trường vụ lợi và các chương trình cấp chứng chỉ đắt tiền mà nó thường cho học viên vay với giá không trả nổi, chưa kể chứng chỉ/bằng của các trường này không được công nhận hay trân trọng để giúp quý vị kiếm được việc làm (Hướng dẫn tìm đúng trường dạy nghề). Quý vị cũng nên cảnh giác với các trường học trên mạng điện toán thiếu phẩm chất hay lừa đảo thứ thiệt (7 Warning Signs an Online Degree Is a Scam). Trước khi chọn một trường hay chương trình học, liên lạc với các công ty tuyển người cho loại việc làm mà quý vị muốn và tìm hiểu xem chứng chỉ hay bằng cấp từ các trường nào đủ tiêu chuẩn để quý vị được tuyển dụng.

Viếng Cơ Quan Xếp Hạng Đại Học (College Scorecard) của Bộ Giáo Dục và College Navigator để đánh giá các trường (chi phí, phẩm chất tín chỉ, tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên không trả được tiền mượn, v.v.). Dùng các công cụ trên mạng điện toán của Đại Học Georgetown để coi qua kết quả gặt hái từ đầu tư vào học vấn (đánh giá học vấn của quý vị so với chi phí) cho 4,500 trường.

Nên biết chắc các trường quý vị chọn được công nhận là có giá trị (hội đủ tiêu chuẩn ấn định). Trường có giá trị là trường phải được công nhận bởi Hội Đồng Công Nhận Giáo Dục Cao Cấp (Council for Higher Education Accreditation hay của Department of Education. Các công ty thường chỉ nhận các đương đơn xin việc nào có bằng hay tín chỉ từ các trường được công nhận, và các sinh viên chỉ được dùng tiền tài trợ sinh viên của chính phủ liên bang tại các trường được Bộ Giáo Dục công nhận.

Nếu quý vị cần tiền học, xin tiền tài trợ sinh viên và tìm các lựa chọn khác (như tiền GI Bill, cho cựu quân nhân) trước khi mượn nên xem (Trả tiền học). Nếu quý vị phải mượn tiền học, nên mượn tiền của chính phủ liên bang (không mượn tư nhân), và hiểu rằng quý vị phải trả lại cho dù quý vị có tốt nghiệp hay không (Student Loan and Education Resource List).

Các nguồn giúp đỡ khác

Published / Reviewed Date

Published: November 16, 2020

Download File

Making a job or career transition (Vietnamese)
File Name: Jobs_COVID_2020_VN_v1.1.pdf
File Size: 0.58MB

Sponsors

WellsFargoLogo

Notes

Cẩm nang này do Dự Án Hướng Dẫn COVID-19 của Cơ Quan Consumer Action biên soạn.

Tìm tất cả tài liệu của dự án tại đây: COVID-19 Educational Project

Filed Under

COVID-19 Pandemic   ♦  

Copyright

© 2020 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T