Checking and savings accounts (Vietnamese)

Trương mục ngân phiếu và tiết kiệm - Một lựa chọn sáng suốt

A wise choice

Ấn bản xác tín này giới thiệu về trương mục ngân phiếu và trương mục tiết kiệm cơ bản, nhấn mạnh đến các lợi ích của hai trương mục này cung ứng dịch vụ tốt hơn là dịch vụ của các ngân hàng "bóc lột" như "check casher." Nội dung của ấn bản trình bày nhiều đề tài, trong đó có phần hướng dẫn cách sử dụng trương mục ngân phiếu và tiết kiệm, cách chọn một ngân hàng và mở một trương mục, cũng như cách giảm hay tránh trả lệ phí.

This fact sheet presents the basics of checking and savings accounts, highlighting the advantages they offer over “fringe” banking services such as check cashers. The publication covers, among other topics, how checking and savings accounts work, how to choose a financial institution and open an account, and how to reduce or avoid account fees.

Trương mục ngân phiếu hay tiết kiệm của ngân hàng hoặc ngân hàng công đoàn (credit unions) có bảo hiểm của chính quyền liên bang là nơi giữ tiền an toàn và giúp quý vị quản lý tài chánh.

Các ngân hàng và ngân hàng công đoàn thường cung cấp các dịch vụ miễn phí hay giá rẻ cho thân chủ của họ, như không tính lệ phí khi rút tiền từ trương mục ngân phiếu và khi trả tiền trên mạng điện toán. Một trương mục ngân phiếu có thể là cách ít tốn kém hơn là dùng “check casher” (chỗ đổi tiền) hay thẻ trả trước (prepaid cards).

Các ngân hàng tài chính

Ngân hàng là một tổ chức dịch vụ tài chính vì lợi nhuận, cung cấp trương mục cá nhân, nhận tiền ký thác, và cho vay tiền. Các ngân hàng cũng trả tiền lời trên số tiền chủ nhân trương mục ký thác vào các loại trương mục có sinh lời. Quý vị có thể đối chiếu các loại trương mục của các ngân hàng gần nơi quý vị ở tại trang mạn www.Bankrate.com.

Ngân hàng công đoàn là một tổ chức tài chánh kiểu hợp tác xã do các thành viên sử hữu và quản lý—thường hoạt động phi lợi nhuận—cung cấp cho người tiêu thụ cùng một loại trương mục và dịch vụ tài chánh giống như các ngân hàng khác. Quý vị có thể vào trang www.aSmarterChoice.org để so sánh giữa các ngân hàng nghiệp đoàn mà quý vị có thể đủ điều kiện tham gia.

Trương mục ngân phiếu và tiết kiệm

Trương mục ngân phiếu là một thỏa thuận chính thức giữa quý vị với một công ty tài chánh (ngân hàng hoặc ngân hàng công đoàn) cho quý vị dễ sử dụng tiền của quý vị qua nhiều cách khác nhau (ngân phiếu, thẻ khấu trừ tiền (debit card), trả hóa đơn trên mạng, v.v…) và cất tiền an toàn cho quý vị.

Trương mục tiết kiệm là một thỏa thuận chính thức giữa quý vị với một công ty tài chánh, qua đó tiền ký thác của quý vị được trả tiền lời.

Bảo hiểm tiền ký thác

The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) là một cơ quan của chính phủ liên bang chuyên bảo hiểm cho số tiền có trong trương mục của các ngân hàng. Mức bảo hiểm phụ thuộc vào số tiền quý vị có trong trương mục và tiền chính phủ bảo hiểm tối đa là $250,000 Mỹ kim cho một người tại cùng một ngân hàng. Tuy nhiên, quý vị có thể được hơn mức bảo hiểm $250,000 tại cùng một ngân hàng đó nếu như quý vị có các trương mục khác như trương mục đứng tên chung với ai khác hay trương mục hưu trí cá nhân (IRA).

Tương tự, các chi nhánh ngân hàng công đoàn có chính quyền liên bang bảo hiểm, được kiểm soát bởi National Credit Union Administration (NCUA) và được bảo hiểm bởi Quỹ National Credit Union Share Insurance Fund (NCUSIF). Mức tiền bồi thường nói chung cũng giống như các ngân hàng được bảo hiểm bởi FDIC.

Trước khi mở trương mục, quý vị nên biết chắc ngân hàng hay ngân hàng công đoàn đó có được chính phủ bảo hiểm bằng cách xem ngân hàng có yết thị bảng FDIC hoặc NCUSIF tại chi nhánh ngân hàng hoặc trên trang mạng của ngân hàng.

Chọn ngân hàng và loại trương mục phù hợp

Những điều quý vị cần tìm:

  • Có trương mục ngân phiếu miễn phí hay có lệ phí duy trì trương mục hàng tháng thấp.
  • Có ký thác tự động ngân phiếu lương hay ngân phiếu trợ cấp vào trương mục.
  • Thẻ khấu trừ có nhãn hiệu mạng lưới tín dụng nổi tiếng (MasterCard hay Visa). Quý vị có thể dùng thẻ đó để mua hàng, trả hóa đơn trên mạng, rút tiền hay rút tiền ra khi mua hàng (cash back).
  • Vào được trương mục trên mạng miễn phí và trả hóa đơn.
  • Có máy rút tiền tự động (ATM) thuận tiện tại nơi quý vị ở và làm việc.

Những điều quý vị nên tránh:

  • Chương trình trả nợ giùm thẻ khấu trừ (debit). Khi quý vị mở trương mục, ngân hàng sẽ hỏi quý vị có muốn “opt in” nghĩa là cho phép ngân hàng trả cho các khoản nợ trong thẻ khấu trừ nếu quý vị không đủ tiền trong trương mục. Không nên sử dụng dịch vụ này, vì quý vị sau đó sẽ phải trả lệ phí dịch vụ trả giùm đó rất cao cho mỗi khoản nợ.
  • Lệ phí duy trì trương mục hàng tháng cao.
  • Những ngân hàng và ngân hàng công đoàn có ít máy rút tiền tự động quanh khu vực quý vị ở và làm việc.

Ai có thể mở trương mục?

Nếu có giấy tùy thân hợp lệ và có đủ số tiền ký thác tối thiểu ban đầu theo yêu cầu quy định thì hầu như ai cũng có thể mở được một trương mục tại ngân hàng. (Xin xem phần kế để biết các trường hợp ngoại lệ). Trước khi mở trương mục, hầu hết các ngân hàng đều yêu cầu quý vị trình các loại giấy tờ như bằng lái xe, thẻ thông hành/hộ chiếu để kiểm chứng tình trạng hợp lệ của quý vị. Đa số các ngân hàng và ngân hàng nghiệp đoàn cũng sẽ kiểm tra quá khứ sử dụng ngân hàng và tín dụng của quý vị thông qua một cơ quan báo cáo tín dụng của người tiêu thụ và/hoặc một công ty thẩm định như ChexSystems.

Ai không được mở trương mục?

  • Trong đa số trường hợp, đó là những người có tên trong dữ liệu trương mục cần phải được kiểm chứng.
  • Bất cứ người nào không cung cấp được các giấy tờ tùy thân chứng minh tên, tuổi, địa chỉ và số an sinh xã hội.

Chexsystems cung cấp dịch vụ kiểm chứng trương mục cho các ngân hàng là thành viên, nhờ đó họ có thể biết được quá khứ quản lý trương mục ngân phiếu hay tiết kiệm của khách hàng, thí dụ, ai đã rút quá số tiền có trong trương mục hay bỏ rơi trương mục không tiền bảo chứng. Nếu tên của quý vị có trong dữ liệu của ChexSystems, các ngân hàng hay ngân hàng nghiệp đoàn có thể sẽ không cho quý vị mở trương mục.

ChexSystems là một cơ quan báo cáo tin tức về người tiêu thụ được điều hành bởi Fair Credit Reporting Act (FCRA) và các quy luật khác. Đây là sắc luật cho quý vị quyền được yêu cầu đính chính những thông tin không chính xác gây bất lợi cho quý vị. Thông tin tiêu cực về quý vị được lưu trong dữ liệu của ChexSytems trong vòng 5 năm.

Văn phòng ChexSystems nhận tin tức về trương mục của quý vị từ các ngân hàng hay ngân hàng công đoàn. Chỉ có ngân hàng hay ngân hàng công đoàn (“the furnisher”) có thể thay đổi tin tức họ cung cấp cho ChexSystem. Tuy nhiên, nếu quý vị đệ đơn đối chất về một tin tức không chính xác hay không đầy đủ hoặc không thể kiểm chứng trong bản báo cáo của ChexSystem về quý vị, ChexSystem phải xoá bỏ hay bổ túc thông tin dựa trên cuộc điều tra của họ.

Mở một trương mục

Quý vị có thể mở một trương mục qua điện thoại, trên mạng điện toán hay đến chi nhánh ngân hàng. Nếu quý vị mở trương mục trên mạng hay qua điện thoại, ngân hàng sẽ gửi giấy tờ về địa chỉ quý vị cho họ. Quý vị cần ký tên vào đơn xin mở trương mục và gửi bản sao những giấy tờ tùy thân theo sự yêu cầu của ngân hàng trước thời hạn có ghi trong thơ. Thẻ khấu trừ và ngân phiếu cũng sẽ được gửi tới địa chỉ quý vị đã cho.Quý vị cần kiểm tra thư từ hàng ngày và báo cáo lại với ngân hàng nếu quý vị không nhận được thơ gởi các giấy tờ trên.

Quý vị có thể đặt mua thêm ngân phiếu qua ngân hàng hay ngân hàng công đoàn của quý vị hoặc từ một công ty chuyên in ngân phiếu hoặc các cơ sở thương mại như Costco hay Walmart --hay ngay cả tự in ở nhà. Trước khi đặt mua, so sánh giá cả (ngân hàng của quý vị thì thuận tiện nhưng họ hay tính giá cao hơn). Nếu muốn tự in ở nhà, quý vị sẽ cần hội đủ điều kiện của ngân hàng đòi hỏi; lỗi làm có thể khiến thủ tục chuyển dịch ngân phiếu bị chậm hay bị tính lệ phí. Kiểm soát các ngân phiếu có đến đúng thời hạn và thông báo cho ngân hàng biết các thơ quý vị không nhận được hoặc với công ty in ngân phiếu nếu như ngân phiếu không đến như họ đã hứa.

Quý vị cũng nên dùng loại ngân phiếu có bản sao, nghĩa là sau khi quý vị viết tấm ngân phiếu, có một bản sao (bản carbon) phía sau để lưu lại. Việc này rất cần thiết nếu quý vị nghĩ mình có thể quên ghi xuống những khoản chi tiêu bằng ngân phiếu trong sổ ngân phiếu.

Chi phí trương mục

Quý vị có thể mở một trương mục ngân phiếu miễn phí (không phải trả tiền duy trì hàng tháng). Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể phải trả các lệ phí khác, như lệ phí rút tiền từ máy ATM của ngân hàng khác. (Dùng máy ATM từ ngân hàng/ngân hàng công đoàn của quý vị thường miễn phí). Lệ phí ATM và lệ phí phạt ký ngân phiếu không tiền bảo chứng là các lệ phí đắt tiền nhất mà chủ nhân trương mục phải trả. Nếu có kế hoạch cẩn thận và biết quản lý các giao dịch tài chánh của mình, quý vị có thể tránh được các loại tốn phí này.

Giao dịch trên mạng và điện thoại di động

Giao dịch trên mạng cho quý vị xem trương mục của quý vị và thực hiện các giao dịch trên máy tính có nối vào mạng điện toán. Hầu hết các tổ chức tài chính bao gồm ngân hàng, ngân hàng công đoàn, và các công ty cho vay hay đầu tư tài chánh đều cung cấp loại dịch vụ này. Ngay cả có những ngân hàng chỉ cho mở trương mục trên mạng.

Giao dịch ngân hàng bằng máy di động cho quý vị xem trương mục tài chánh của mình và thực hiện các giao dịch qua mạng không dây (wireless) trên các máy di động. Hầu hết các ngân hàng lớn đều cung cấp loại dịch vụ này. Và càng ngày càng có nhiều ngân hàng nhỏ cũng cung cấp dịch vụ ngân hàng trên mạng và trên máy di động.

Quý vị có thể dùng thiết bị di động, tùy theo kỹ thuật nào các công ty tài chánh, công ty cung cấp dịch vụ điện thoại không dây sử dụng, và loại điện thoại hay các thiết bị di động nào quý vị có.

Quý vị cần có “smartphone” hay một máy có dịch vụ trữ liệu hoặc mạng Wi-Fi để tận dụng hầu hết các dịch vụ tài chánh di động mới nhất.

Trước khi vào xem được trương mục của mình bằng máy di động, quý vị có thể phải ghi danh và làm thủ tục cài đặt trên máy tính trước.

Tính “chi thu”

Ghi xuống và trừ đi số tiền đã chi sau mỗi lần ký ngân phiếu, rút tiền mặt hay thực hiện các giao dịch bằng thẻ khấu trừ vào sổ ngân phiếu của quý vị. Tính toán chi thu thường xuyên và đừng quên cộng tiền ký thác vào trương mục, những khoản tiền trả trên mạng, lệ phí dùng máy ATM, và duy trì trương mục. Đối chiếu các bản kết toán tài chánh do ngân hàng gửi về hàng tháng với sổ ngân phiếu ngay khi nhận được bản kết toán đó.

Trước khi có bản kết toán của ngân hàng, quý vị nên dùng điện thoại, máy ATM hoặc mạng internet để kiểm tra số tiền còn lại trong trương mục và xem khi nào tiền ký thác, ngân phiếu, và thẻ khấu trừ đã được hoàn tất. Hãy chọn những cách vào trương mục miễn phí hoặc loại có lệ phí thấp nhất. Nếu quý vị đứng chung trương mục với người khác, cần chỉ định một người theo dõi trương mục.

For more information

Các nguồn tham khảo hữu ích

Consumer Financial Protection Bureau

CFPB tiếp nhận các khiếu nại về trương mục ngân hàng và các công ty báo cáo tín dụng của người tiêu thụ như ChexSystems.

855-411-CFPB (2372)
855-237-2392 (fax)
https://www.consumerfinance.gov/complaint/

ChexSystems

Liên lạc với công ty này để đối chất nếu quý vị bị ngân hàng từ chối cho mở trương mục vì các thông tin bất lợi đã hết hạn hoặc không chính xác trong báo cáo của ChexSystems về quý vị.

Attn: Complaints
7805 Hudson Road, Suite 100
Woodbury, MN 55125
800-428-9623
602-659-2197 (fax)
www.consumerdebit.com

Published / Reviewed Date

Reviewed: July 16, 2018

Download File

Checking and savings accounts (Vietnamese)
File Name: Checking_and_Savings_2018_VN.pdf
File Size: 0.43MB

Sponsors

Rose Foundation

Filed Under

Banking   ♦   Money Management   ♦  

Copyright

© 2014 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T