Choosing a Wireless Service Provider (Vietnamese)

Chọn Dịch Vụ Cung Cấp Ðiện Thoại Di Ðộng

Thế giới điện thoại di động cung cấp các sự lựa chọn giữa các công ty cung ứng dịch vụ, kế hoạch gọi, và máy điện thoại. Các thiết bị giá hạ và lệ phí rẻ của điện thoại di động nằm trong vòng khả năng tiêu thụ của nhiều cá nhân và gia đình. Thêm vào đó, điện thoại di động ngày nay không chỉ để nói chuyện – nó có thể dùng để chụp hình, dò mạng điện toán, gởi e-mail, trò chơi điện tử và nhiều thứ khác. Vì có nhiều thứ để lựa chọn, tìm cái nào tốt nhất cho quý vị có thể là cả một vấn đề.

The wireless world offers broad choices among service providers, calling plans, and phones. Low-priced equipment and rates make wireless calling affordable for many individuals and families. Plus, today's cell phone is not just for talking - it can be used to snap photos, surf the Internet, send email, play games, and more. With so much to choose from, it can be a challenge to figure out what's best for you.

Choosing a Wireless Service Provider (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

Choosing a Wireless Service Provider (Vietnamese)
File Name: att_wireless_vn.pdf
File Size: 0.17MB

Languages Available

Table of Contents

XEM XÉT ÐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Ðây là một số các câu hỏi quý vị tự hỏi mình khi chọn một công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động (hay “hãng viễn thông” (carrier), điện thoại, kế hoạch và các thứ khác).

Quý vị sử dụng điện thoại di động có thường xuyên không?

 • Giá tiền hàng tháng cho đa số các kế hoạch điện thoại di động dựa vào số phút quý vị mua – “thùng phút” (bucket) của quý vị – vì thế nó là yếu tố chính để quý vị ước tính nhu cầu gọi điện thoại của mình.
 • Nếu quý vị đã là khách hàng của điện thoại di động, coi lại các hoá đơn cũ để biết sự sử dùng trung bình hàng tháng.
 • Nên nhớ tất cả các lần gọi đi và nhận được từ ngoài gọi tới, ngay cả các lần gọi số miễn phí, đều sử dụng số phút trong “thùng phút” của quý vị.
 • Với một vài kế hoạch, số phút quý vị không dùng hết trong một tháng sẽ được chuyển qua tháng tới. Nếu như vậy, quý vị có thể chọn một kế hoạch với số phút ít hơn mỗi tháng - và phí tổn thấp hơn.

Quý vị sẽ dùng điện thoại của quý vị RA SAO? Chỉ để nói chuyện?
Hay để liên lạc bằng cách khác, như viết lời nhắn và gởi e-mail?

 • Viết lời nhắn là dùng phím nhấn trong điện thoại của quý vị để đánh thơ ngắn tới máy điện thoại di động khác.
 • Với một số điện thoại di động, quý vị cũng có thể chụp và gởi hình tới gia đình và bạn bè.
 • Khi quý vị đánh thơ ngắn gửi đi, trao đổi hình ảnh, email và dò mạng điện toán, quý vị dùng “dịch vụ dữ liệu” (data services,) mà có thể không được bao thầu trong kế hoạch gọi điện thoại của quý vị.
 • Kiếm mua một kế hoạch với thời gian cho nói chuyện vừa đủ và nếu được giá nào hời nhất, cho dịch vụ đánh thơ ngắn và các dịch vụ dữ liệu. Thí dụ, nếu quý vị đánh thơ ngắn thường xuyên, quý vị có thể tiết kiệm tiền với dịch vụ giá cố định (flat rate) hay giá sỉ (bulk) hơn là trả tiền cho mỗi lần đánh thơ đi.

Ở đâu quý vị sẽ gọi điện thoại từ đâu, và sẽ gọi đi đâu?

 • Các kế hoạch điện thoại di động có thể khác nhau tùy theo quý vị sẽ gọi trong khu vực lân cận, vùng địa phương, hay toàn quốc.
 • Kế hoạch gọi trong khu lân cận thường cho người sử dụng gọi trong khu đô thị hay các vùng của tiểu bang mà không tính giá gọi viễn liên hay “ngoại vi” (roaming) (Ngoại vi – khi quý vị gọi số ngoài phạm vi dịch vụ điện thoại của quý vị bao thầu – giá tiền có thể cao hơn cho mỗi phút gọi.)
 • Kế hoạch gọi vùng địa phương thường cho người sử dụng gọi điện thoại trong một tiểu bang hay một nhóm các tiểu bang mà không bị tính giá tiền viễn liên hay giá ngoại vi.
 • Kế hoạch gọi toàn quốc thông thường nhưng không phải luôn luôn cho người sử dụng gọi điện thoại trong nước Mỹ mà không bị tính bất cứ giá viễn liên hay giá ngoại vi nào, vì thế để chắc ăn, nên xác định rõ ràng với hãng viễn thông.
 • Nếu quý vị gọi từ Mỹ ra nước ngoài, so sánh giá cả và khả năng bao thầu viễn liên của các hãng viễn thông. Hỏi về các kế hoạch gọi viễn liên mà có thể tiết kiệm tiền cho quý vị.
 • Nếu quý vị muốn dùng điện thoại của mình khi đi ra nước ngoài, so sánh giá tiền ngoại vị và khả năng bao thầu viễn liên của các hãng viễn thông. Thường thường nó tốn tiền hơn khi quý vị dùng điện thoại di động để gọi khi ở nước ngoài, nhưng nó có thể ít tốn hơn so với các cách gọi ở ngoại quốc khác. Các máy điện thoại dùng kỹ thuật của Hệ Thống Viễn Thông Di Ðộng Toàn Cầu (Global System for Mobile Communication – GSM) bao thầu rộng lớn nhất toàn cầu, nhưng quý vị nên kiểm qua với hãng viễn thông để biết điện thoại của quý vị sẽ sử dụng được trong quốc gia nào. Hay nên nghĩ đến việc mướn một điện thoại di động khi ra nước ngoài.

Khi nào quý vị sẽ dùng điện thoại di động của mình?

 • Số phút trong thùng phút của quý vị có thể khác nhau. Một số có thể được dùng bất cứ lúc nào, trong khi một sốù có thể được dùng chỉ trong khoảng thời gian ấn định, chẳng hạn như giờ “cao điểm” (peak) (ngày thường, ban ngày) hay giờ “không cao điểm” (ban đêm, buổi tối và cuối tuần). Mua vừa đủ số phút để xài cho những lần thường gọi của quý vị, vì khi gọi quá số phút ấn định, quý vị sẽ tốn tiền hơn – lên đến 45 cent cho mỗi phút. Tuy nhiên, nếu quý vị mua thùng phút quá lớn, quý vị có thể trả tiền cho số phút mà quý vị không dùng đến.
 • Nhiều kế hoạch cung ứng số phút không giới hạn gọi trong các giờ không cao điểm. Nên xác định chắc chắn các giờ không cao điểm bắt đầu và chấm dứt lúc nào. Ða số các hãng viễn thông bắt đầu giờ không cao điểm từ 9:00 giờ tối, nhưng một số bắt đầu từ lúc 7:00 giờ tối, nếu quý vị chịu trả thêm tiền lệ phí hàng tháng.

Ai là người quý vị nói chuyện thường xuyên?

 • Nếu quý vị gọi cho người thân trong gia đình thường xuyên, và nếu họ cũng muốn điện thoại di động, nên nghĩ đến kế hoạch cho gia đình (family plans). Các kế hoạch này thường cho quý vị chia xẻ phút gọi “bất cứ lúc nào” (anytime) và nói chuyện với nhau mà không bị trả thêm tiền. Lệ phí để cho máy hoạt động và hủy bỏ kế hoạch có thể áp dụng vào từng điện thoại.
 • Nếu quý vị dùng cùng một hãng viễn thông giống như bạn bè và gia đình, nên nghĩ đến kế hoạch gọi “di động này sang di động kia” (mobile-to-mobile). Các kế hoạch này, nhất lá cho những ai dùng điện thoại rất nhiều, có thể cho quý vị nói miễn phí với khách hàng có cùng hãng điện thoại.

Loại điện thoại nào quý vị thích sử dụng?

 • Loại “Miễn phí” hay loại giá hạ thường có hợp đồng một hay hai năm. Nếu quý vị không muốn ký hợp đồng, quý vị có thể phải trả trọn gía tiền máy điện thoại hay chọn cách trả tiền trước (sẽ nói thêm về việc này.)
 • Ða số các hãng viễn thông cung ứng nhiều loại điện thoại, và các thiết bị khác nhau. Nên tìm hiểu chắc chắn là điện thoại quý vị mua dễ sử dụng và có thể chuyển giao dịch vụ mà quý vị muốn. Thí dụ, nếu quý vị sẽ đánh thơ ngắn hay e-mail, nên coi chắc là bàn nút dễ nhấn và màn ảnh lớn đủ để nhìn được rõ ràng.
 • Nếu quý vị định dùng điện thoại lúc ở nước ngoài, nên nghĩ đến loại dùng được kỹ thuật GSM.
 • Hỏi hãng viễn thông có cung ứng cách để “phụ huynh kiểm soát” (parental controls) trong điện thoại không, để cho quý vị giới hạn được dịch vụ nào con cái vị thành niên của mình có quyền sử dụng hay mua. Người trẻ đôi khi làm kinh ngạc cha mẹ bằng cách chọn mua các dịch vụ mà hoá đơn trả tiền gởi thẳng vào trương mục điện thoại di động, chẳng hạn như tiếng đàn reng báo hiệu và các trò chơi điện tử.
 • Ðối với những người dùng điện thoại di động thường xuyên, thì nên hỏi về thời gian cục pin chạy bao lâu(battery life)- --tức là thời gian mà điện thoại còn chạy trước khi cần xạc pin lại.

So sánh các kế hoạch gọi giữa các hãng viễn thông khác nhau. Có các trang so sánh trên mạng điện toán để giúp quý vị dễ dàng. Một khi quý vị đã chọn một điện thoại, một hãng viễn thông và một kế hoạch, nên nhớ các chỉ dẫn sau đây:

Khu vực, Khu vực, Khu vực!

 • Nên biết chắc dịch vụ điện thoại di động của quý vị sử dụng được trong khu vực hoạt động của mình. Ða số các hãng viễn thông có bản đồ vùng hoạt động cho biết vùng nào sử dụng được tại các cửa tiệm của họ và ở trang điện toán của họ, và nhân viên bán hàng có thể trả lời các câu hỏi chính xác về vùng hoạt động. Cũng nên hỏi bạn bè địa phương và người làm việc chung về hãng viễn thông họ dùng.
 • Ðiện thoại di động hoạt động trên làn sóng phát thanh, vì thế bản đồ chỉ vùng hoạt động – và chính dịch vụ được bao thầu– sẽ không bao giờ hoàn hảo. Thí dụ, tình trạng thời tiết, địa thế, cây cối, công trường, và điện thoại quý vị chọn có thể ảnh hưởng sự hoạt động nàyï. Ðó là lý do không có gì thay thế được kinh nghiệm thực sự ngoài đời mà quý vị có thể biết trong thời gian hãng viễn thông cho xài thử.
 • Các hãng viễn thông cung ứng dịch vụ tại một số các khu vực qua “hợp đồng ngoại vi” (roaming agreements) với các hãng viễn thông khác. Một số kế hoạch điện thoại tính thêm tiền cho phút dùng khi gọi ngoại vi, và có kế hoạch khác không tính. Kiểm qua các bản đồ vùng hoạt động cho các vùng ngoại vi, và nên hiểu là mình sẽ bị tính tiền như thế nào nếu gọi ngoại vi.

Giữ Số Của Quý Vị

 • Nếu quý vị đã là khách hàng của điện thoại di động, thường quí vị có thể giữ lại được (hay “thuyên chuyển” - port) số điện thoại hiện thời của quý vị khi quý vị đổi sang hãng viễn thông khác. Trước khi đổi, nên nhớ rằng quý vị không còn trong hợp đồng của hãng viễn thông hiện thời và phải chịu trách nhiệm cho lệ phí hủy hợp đồng.
 • Nếu quý vị “cắt đứt dây” từ dịch vụ điện thoại nối dây sang điện thoại di động, quý vị cũng có thể thuyên chuyển số điện thoại nhà của quý vị sang dịch vụ di động.
 • Ðừng hủy dịch vụ ngay với hãng viễn thông đang dùng, nếu không quý vị có thể mất số điện thoại cần chuyển.
 • Hỏi hãng viễn thông mới xem họ có tính lệ phí thuyên chuyển không.
 • Ðể tiến trình thuyên chuyển số điện thoại cũ được xuông xẻ, nên có sẵn hoá đơn trả tiền điện thoại cũ. Hãng viễn thông di động của quý vị sẽ cần chi tiết về trương mục điện thoại cũ của quý vị.
 • Yêu cầu hãng viễn thông di động mới thông báo khi sự thuyên chuyển số cũ hoàn tất, thường chỉ trong vòng vài giờ. Dịch vụ cũ của quý vị tự động sẽ được hủy bỏ, nhưng tốt nhất nên kiểm lại cho chắc ăn.

Thời Gian Hoàn Trả một phần tiền

 • Các hãng viễn thông thường cung ứng tiền hoàn trả một phần tiền (rebate) cho các máy điện thoại mới. Nộp giấy tờ trước ngày hết hạn để được hoàn trả, và giữ lại một bản sao.

CAM KẾT

 • Thường thì các hãng viễn thông sẽ cho hợp đồng tốt nhất về điện thoại di động nếu quý vị chịu ký hợp đồng một hay hai năm. Cũng như, hợp đồng càng đòi hỏi dài hạn, thì giá càng hạ cho máy điện thoại hoặc các thiết bị di động mà quý vị dùng.
 • Ða số các hãng viễn thông cung ứng thời hạn xài thử từ hai tới bốn tuần. Nên tìm hãng viễn nào cho thời hạn xài thử rộng rãi, và hỏi xem nếu cần hủy dịch vụ thì phải trả là bao nhiêu . Và nếu quý vị không hài lòng với dịch vụ, nên nhớ hủy dịch vụ trước khi thời hạn xài thử chấm dứt. Còn không, quý vị có thể bị tính tiền lệ phí hủy hợp đồng là $150 hay nhiều hơn.
 • Nếu quý vị không muốn cam kết một hợp đồng dài hạn, nên nghĩ đến dịch vụ trả trước hay chỉ trả khi dùng (pay as you go). Quý vị có thể phải trả cao hơn cho mỗi phút, nhưng quý vị có thể hủy dịch vụ bất cứ lúc nào mà không bị tính lệ phí hủy hợp đồng.
 • Một số kế hoạch trả trước cũng cung ứng các tiện ích như cú gọi miễn phí từ máy di động này sang máy di động khác mà cùng hãng và không tính thêm tiền các cú gọi viễn liên hay ngoại vi.
 • Tìm xem điều lệ thay đổi kế hoạch hay điện thoại của hãng viễn thông ra sao. Có nhiều thay đổi đòi quí vị phải bắt đầu lại thời gian hợp đồng mới.
 • Trong lúc mua bán, quý vị có thể bị hỏi là có muốn chọn trả thêm hay không, cho các dịch vụ khác, chẳng hạn như bảo hiểm máy điện thoại để được thay thế máy khác nếu bị mất hay bị hỏng. Chỉ có quý vị có thể quyết định nếu ngân quỹ mình cho phép hay là nhu cầu của mình có đáng để trả thêm phí tổn hay không. Tốn phí để thay thế một máy điện thoại di động có thể cao hơn giá quảng cáo mà quý vị trả khi ký hợp đồng.

BẢO VỆ THIÊN NHIÊN XANH

Nếu quý vị đổi sang hãng viễn thông di động, quý vị hầu như sẽ cần một máy điện thoại mới. Quý vị có thể giúp môi sinh và một số hội từ thiện bằng cách cho đi máy cũ của quý vi để họ dùng lại hay tái chế biến.

Nhiều tiệm điện thoại di động sẽ nhận lại máy điện thoại không dùng và các phụ tùng, và sự tặng lại của quý vị có thể được trừ thuế.

Trước khi vứt đi máy điện thoại của quý vị, nên nhớ hủy bỏ dịch vụ; lấy ra và giữ lại thẻ“SIM” (Subscriber Identity Module) nếu máy điện thoại của quý vị có. Ðây là mảnh siêu vi tính mà quý vị bỏ vào trong máy điện thoại có dùng kỹ thuật GSM – nó bao gồm dữ liệu trong điện thoại. Kế đó, làm theo sự chỉ dẫn của hãng sản xuất để xoá đi bất cứ các chi tiết cá nhân trong điện thoại. Ðiều này có thể kiếm trong quyển sách hướng dẫn cho người sử dụng hay trên trang điện toán của hãng sản xuất.

TRÁNH SỰ KINH NGẠC TRONG HÓA ÐƠN ÐIỆN THOẠI DI ÐỘNG

cellphone image

 • Yêu cầu có một sự ước tính giá tiền cho hoá đơn đầu tiên và các hoá đơn kế tiếp khi quý vị ký hợp đồng. Hoá đơn tính tiền đầu tiên chắc chắn sẽ cao hơn các hoá đơn bình thường vì có tính lệ phí cho số điện thoại hoạt động, cộng giá tính chia ra hàng tháng, và trả tiền trước cho tháng tới.
 • Mỗi tháng giá tiền ở hàng dưới cùng của hoá đơn sẽ cao hơn giá kế hoạch điện thoại của quý vị vì có tính thuế và các lệ phí. Trong một số tiểu bang, các giá tiền này làm tăng hoá đơn lên hơn 20%.
 • Các khoản tính tiền phụ trội khác áp dụng cho các trợ giúp về niên giám và các dịch vụ khác. Xem qua mạng điện toán của hãng viễn thông hay gọi dịch vụ khách hàng về các phí tổn.
 • Tìm cách biết số phút quý vị sử dụng. Một số hãng cho quý vị kiểm qua số phút còn lại trên máy điện thoại của quý vị hay trên trang điện toán hoặc bằng cách gọi số điện thoại miễn phí. Ðiều này có thể giúp quý vị tránh phải trả giá mắc cho số phút dùng lố, mà còn được gọi là “quá tuổi” (overage).
 • Không giống như các dịch vụ nói chuyện, dịch vụ dữ liệu thường được tính theo kilobyte. Kiểm qua với hãng viễn thông di động của quý vị cần bao nhiêu kilobytes để máy điện thoại hoạt động bình thường, chẳng hạn như lưu hình xuống, coi email, hay đọc tin tức hàng đầu. Cho dù các lời nhắn hiện lên ngay có thể “miễn phí’ trên máy điện toán của quý vị, nó sẽ dùng kilobytes trên máy di động của quý vị.
 • Nếu quý vị khám phá ra một khoản tính tiền không chính đáng hay các tính sai khác trên hoá đơn của quý vị, liên lạc với hãng viễn thông của quý vị ngay để báo cáo vấn đề này. Ghi chú ngày quý vị đã gọi hãng, người nào tiếp quý vị, và quý vị được cho biết điều gì. Yêu cầu, nếu được, gởi bằng email xác nhận cuộc nói chuyện này. Có được các chi tiết này sẽ giúp cho quý vị trong trường hợp quý vị không hài lòng với cách giải quyết.

PHÒNG CHỐNG KẺ TRỘM VÀ GIAN TRÁ

 • Giữ điện thoại di động của quý vị giống như các món vật có giá trị khác – đừng để nó trong xe hay tại nơi công cộng mà không trông chừng. Ða số các điện thoại di động có thể được dùng gọi quốc tế, mà nó có thể thu hút kẻ trộm.
 • Nếu điện thoại di động của quý vị bị mất hay bị trộm, liên lạc với hãng viễn thông của quý vị ngay và chấm dứt dịch vụ của quý vị. Ðừng chần chờ – nó sẽ bảo vệ quý vị khỏi bị tính tiền không chính đáng. Báo cáo vụ trộm với cảnh sát và xin số biên bản của cảnh sát, hãng viễn thông của quý vị có thể đòi hỏi số này.
 • Ða số các điện thoại di động có gắn bộ phận an toàn, vì thế quý vị nên duyệt qua sách hướng dẫn cho người sử dụng. Thường thì quý vị có thể dùng mật mã để bảo vệ chi tiết riêng tư, chẳng hạn như sổ điện thoại và địa chỉ của quý vị, và giới hạn cú gọi ra ngoài.
 • Bảo vệ các chi tiết cá nhân của quý vị, bao gồm hoá đơn tính tiền di động và các hoá đơn khác, biên lai, và chi tiết tín dụng. Với nạn ăn trộm danh tính đang gia tăng, điều khôn ngoan là xé vụn các hoá đơn cũ trước khi vứt bỏ nó đi.

For more information

Published / Reviewed Date

Reviewed: March 19, 2008

Download File

Choosing a Wireless Service Provider (Vietnamese)
File Name: att_wireless_vn.pdf
File Size: 0.17MB

Sponsors

AT&T

Notes

This publication was created by Consumer Action in partnership with AT&T.

Filed Under

Telecom   ♦   Wireless   ♦  

Copyright

© 2006 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T