Get a Car Loan (Vietnamese)

Mượn Tiền Mua Xe - Với Lãi Xuất Thấp Nhất Cho Quý Vị

That’s in your best interest

Nếu quý vị đang tính mượn tiền mua một chiếc xe hơi cũ hay mới, có nhiều cách để mượn tiền cho dù tình trạng tài chánh trong quá khứ của quý vị xấu. Tuy nhiên, trễ nãi trả nợ hàng tháng và có vấn đề khác về tín dụng là dấu hiệu để công ty cho vay nghĩ quý vị là một khách hàng thiếu uy tín, khiến lãi xuất mượn tiền của quý vị có thể tăng. Có nhiều công ty cho vay, vì thế, trước khi mượn tiền, quý vị nên đọ giá.

If you are seeking financing for a new or used car, you have many options for financing even if you have a poor financial history. However, late payments and other credit problems signal lenders that you are a risky customer, which will increase the interest rates on loans available to you.

Mượn Tiền Mua Xe

Quý vị có thể mượn tiền mua xe qua nhiều nơi: ngân hàng công đoàn (credit unions), ngân hàng tư nhân, công ty cho mượn tiền trực tiếp trên mạng điện toán, các công ty trung gian cho vay tiền, và các công ty chuyên cho vay tiền mua xe. Trên pháp lý, các công ty cho vay nếu có quan hệ buôn bán với các hãng chế tạo xe hơi bị cấm cho vay trực tiếp, do đó các món nợ thường được thực hiện qua trung gian của các cửa hàng bày bán xe (showroom) còn gọi là mượn tiền qua “dealer.”

Các quảng cáo về lãi xuất cho vay mua xe của các cửa hàng bán xe thường quá hấp dẫn đến độ khó bỏ qua. Thế nhưng, chỉ có những người có quá khứ tín dụng thật tốt mới đủ điều kiện được “zero phần trăm” lãi xuất nợ hay các món nợ hấp dẫn khác của cửa hàng “dealer.”

Lãi xuất cho vay đối với những người có điểm tín dụng vừa phải có thể cao hơn đến 60% so với lãi xuất cho những người có điểm tín dụng hoàn hảo. Người có điểm tín dụng xấu có thể bị trả lãi xuất gấp 2, gấp 4 lần cao hơn. Họ cũng có thể phải kiếm người đồng ký tên - là người có điểm tín dụng tốt và đồng ý chịu trách nhiệm trả nợ xe dù người này không là chủ nhân của chiếc xe đó (trừ khi người mua và người đồng ký tên đồng ý bỏ tên của người đồng ký tên này vào giấy chủ quyền xe).

Thời gian để quý vị có thể trả nợ xe cũng khác nhau – thông thường quý vị có thể chọn thời hạn trả là 36 tháng (3 năm), 48 tháng (4 năm), hay 60 tháng (5 năm). Mấy năm gần đây, thời hạn trả tiếp tục tăng lên, vì thế thời hạn trả nợ trong 6 năm là bình thường, và có lúc thời hạn còn kéo dài hơn thế nữa. Quý vị có thể giảm số tiền trả hàng tháng bằng cách kéo dài thời hạn trả. Tuy nhiên thời hạn càng kéo dài, tổng số tiền nợ càng cao hơn trong suốt thời gian trả nợ. Đồng thời, khi trả nợ trong thời hạn quá dài, quý vị gặp rủi ro là vẫn phải trả nợ cho chiếc xe đang có trong khi quý vị chuẩn bị mua xe khác. Xin xem bảng lãi xuất tại www.Bankrate.com để quý vị tìm lãi xuất trung bình toàn quốc cho nợ xe.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT? Quý vị có thể sử dụng miễn phí các máy tính trên mạng điện toán để biết số tiền quý vị có thể trả được nợ là bao nhiêu và lãi xuất nợ khác nhau ra sao, cũng như hợp đồng mượn tiền sẽ ảnh hưởng đến tiền trả hàng tháng của quý vị ra sao. Xin viếng www.Bankrate.com và nhấn vào nút “Auto” gần phần trang trên – sau đó rà xuống phần “Auto Loan Calculator.” Trang mạng Principal Financial Services cũng có các máy tính đối tác với quý vị.

Được Chấp Thuận Sơ Khởi

Cách tốt nhất là quý vị nên được công ty cho vay chấp thuận sơ khởi trước khi quý vị mua xe. Nó giúp so sánh lãi xuất quý vị có với lãi xuất của cửa hàng bán xe tính cho quý vị.

Nếu quý vị chưa lấy bản báo cáo tín dụng cung cấp miễn phí hàng năm cho năm nay tại www.AnnualCreditReport.com, gquý vị nên lấy ngay một bản. Mội điều xấu nào ghi trong bản báo cáo tín dụng có thể khiến cửa hàng bán xe tăng lãi xuất nợ cho dù quý vị đã ký hợp đồng mua xe và lái nó ra khỏi garage bán xe – đây cũng là lý do hay ho khác để sắp xếp vụ mượn tiền với ngân hàng, hoặc ngân hàng công đoàn hay các chủ nợ khác trước khi đi coi xe.

Quý vị cần nên biết giá lãi xuất của các công ty cho vay trên mạng điện toán trước khi phiêu lưu vào cửa hàng bán xe. (Các trang mạng như www.eLoan.comwww.LendingTree.com cung cấp giá các lãi xuất nợ tuỳ theo từng cá nhân.)

Khi công ty cho vay tiền chấp thuận cho vay sơ khởi, nhiều công ty sẽ đưa cho quý vị một chi phiếu trống để đem tới cửa hàng bán xe khi quý vị kiếm mua xe. Chi phiếu trống này ghi số tiền giới hạn và ngày hết hạn. Cửa hàng bán xe thường muốn bán xe ngay ngày hôm đó và họ có thể cho quý vị một giá hời nếu quý vị quyết định mua xe ngay.

Nếu không được công ty cho vay chấp thuận sơ khởi trước khi mua xe và quý vị không muốn mượn tiền từ các cửa hàng bán xe, quý vị nên yêu cầu cửa hàng cho quý vị một đơn đặt hàng, rồi quý vị mang đơn này đến ngân hàng, hoặc ngân hàng công đoàn để mượn tiền. Quý vị phải chờ ngân hàng chấp thuận cho vay hay không trước khi mua xe.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT? Ba cơ quan chính phụ trách bản báo cáo tín dụng là – Equifax, Experian và TransUnion – tính lệ phí khi quý vị xin bản báo cáo điểm tín dụng của quý vị, nhưng quý vị có thể biết điểm tín dụng miễn phí tại www.CreditKarma.com. Trong hầu hết các trường hợp, người có điểm tín dụng trên 620 là có tín dụng tốt, và người tiêu thụ nào có điểm tín dụng trên 700 hay 720 được coi là người được “ưu tiên” mượn tiền. Những ai có điểm tín dụng dưới 550 có thể rất khó mượn được tiền. Trả tiền mua bản báo cáo điểm tín dụng tại www.myFICO.com sẽ cho quý vị biết được điểm thực thụ mà các công ty cho vay tiền mua xe dùng để chọn lọc khách hàng.

Trò Tăng Giá

Hầu hết các công ty cho vay tiền mua xe đều hợp tác với các cửa hàng bán xe trong trò họ cho các cửa hàng này tăng lãi xuất lên nhiều hơn mà công ty cho vay sẽ tính vào người mượn. Để giải thích sự khác biệt giữa lãi xuất họ tính với quý vị và lãi xuất họ đã quảng cáo, người bán xe viện cớ vì khách hàng không đủ điều kiện để được lãi xuất thấp hơn. Vụ tính thêm lãi xuất nợ do cửa hàng bán xe đập vào khách hàng đơn thuần chỉ để ăn lời nhiều hơn và nó sẽ được chia giữa cửa hàng bán xe và công ty cho vay.

Tính lãi xuất cao như vậy không phạm pháp, nhưng hành vi này bất công vì nó dấu diếm. Việc tăng lãi xuất này càng thậm tệ hơn khi các cuộc khảo sát mới đây cho thấy các khách hàng người da đen và Châu Mỹ La Tinh thường bị tính lãi xuất cao hơn ai hết.

Nói chung thực hành công nghiệp hiện nay giới hạn tăng lãi xuất là 2.5% ở các nơi đã không có luật của tiểu bang giới hạn lãi xuất. Cho dù chỉ tăng vài chấm trong lãi xuất nợ, nhưng nó cũng có thể tăng số tiền trả cho chiếc xe lên đến hàng trăm hay hàng ngàn dollars cộng với tiền lời tính vào thời hạn mượn nợ. May thay, chuyện lãi xuất nợ bị tăng thêm có thể thương lượng được (nhưng lãi xuất căn bản thì không).

Cách tốt nhất để tránh bị cửa hàng bán xe tăng lãi xuất là quý vị nên đọc rõ bản báo cáo tín dụng của quý vị và để biết mình đủ điều kiện mượn với lãi xuất nào bằng cách hỏi các công ty cho vay trên mạng điện toán hay các ngân hàng, hoặc ngân hàng công đoàn trước khi đến cửa hàng bán xe. Điều này sẽ giúp quý vị ở thế mạnh hơn khi cần thương lượng một hợp đồng mua xe tốt nhất.

Chọn Xe Thích Hợp

Nếu quý vị mượn tiền mua xe, nên chọn xe nào vẫn có giá trong thời gian dài. Quý vị có thể tìm ra tin tức về đời hiệu xe cụ thể nào đó tại trang mạng Kelley Blue Book hay của Consumer Reports.

Các hãng bảo hiểm xe không phát hành các dữ kiện xác thực, nhưng họ có hệ thống tính điểm để biết tiền bảo hiểm xe quý vị phải trả là bao nhiêu dựa theo đời và hiệu xe. Vì quý vị bắt buộc phải mua bảo hiểm đụng xe khá cao khi quý vị vẫn còn nợ tiền xe, quý vị nên liên lạc với hãng bảo hiểm xe trước để biết giá cả bảo hiểm khác nhau cho các loại xe quý vị định mua.

Mua hay Mướn Dài Hạn?

Mướn dài hạn (lease) ít khi hợp lý và không có lợi so với mua hẳn chiếc xe, nếu xét về mặt tài chánh. nhất là khi mua xe cũ còn tốt. Mướn dài hạn cũng giống như quý vị mướn một chiếc xe để chạy lâu dài, nhưng hợp đồng mướn xe dài hạn có các điều kiện rất hạn chế về số “mileage” (dặm) quý vị được chạy trong thời gian mướn và quý vị phải luôn giữ xe trong tình trạng nguyên vẹn.

Mướn xe dài hạn sẽ tốn nhiều tiền hơn trên đường lâu dài, vì sau khi hợp đồng chấm dứt, quý vị vẫn không là chủ nhân của chiếc xe. Nhưng nó vẫn hấp dẫn cho nhiều người cần xe vì cũng cùng một chiếc xe, tiền mướn trả hàng tháng thấp hơn tiền mua trả góp hàng tháng.

Khi hợp đồng mướn xe chấm dứt, quý vị có thể trả lại xe hay mua lại nó từ cửa hàng bán xe bằng cách trả thêm một số tiền hay đổi xe cho một hợp đồng mướn xe mới.

Hợp đồng mướn xe dài hạn thường cho người lái chạy khoảng 12,000 miles mỗi năm, dù một số hợp đồng cho chạy nhiều hay ít hơn. Mỗi mile chạy lố, quý vị sẽ trả khoảng 10 xu đến 25 xu cho mỗi mile.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT? Nhiều công ty cho vay sẽ nhìn một cách ưu đãi vào đơn xin mượn tiền của quý vị hơn nếu quý vị chứng minh quý vị ở cùng một địa chỉ và làm cùng một công ty từ 6 tháng đến một năm, và quý vị có thể chứng minh nguồn lợi tức của mình qua hai hay ba cùi ngân phiếu tiền lương trả đều đặn.

Tặng Lại Tiền

Tặng lại tiền (rebate) là cách quảng cáo giảm giá xe thường phổ biến rộng rãi vào mùa xe bán chậm hay lúc hàng tồn kho ứ đọng. Tuy nhiên, các cửa hàng bán xe thường đề nghị cho quý vị mượn tiền với lãi xuất thấp hơn thay vì giảm giá xe. Nếu mượn tiền từ công ty cho vay nào khác, quý vị vừa được mua xe với giá hạ vừa có lãi xuất thấp. Để dễ tính toán mua xe cách nào tốt hơn, quý vị nên dùng các máy tính miễn phí trên mạng điện toán. Để tìm các máy tính này, quý vị đánh tìm trên mạng chữ “auto financing calculators.”

Phần Thưởng Từ Cửa Hàng Bán Xe

Các cửa hàng bán xe có thể cho người mua phần thưởng (incentive) với một số hiệu xe nào đó mà không có quảng cáo. Phần thưởng này từ các hãng sản xuất xe hơi đưa cho cửa hàng bán xe. Cửa hàng có thể không phải tặng lại cho khách hàng, và có khi người bán xe cũng không biết có các phần thưởng này. Quý vị nên yêu cầu gặp người quản lý bán xe để biết về các phần thưởng đó. Nó có thể giúp quý vị thương lượng một giá tốt hơn nếu quý vị biết cửa hàng có thể điều chỉnh tiền lời bán xe của họ. Quý vị nên xem các trang mạng như www.Edmunds.com để biết thêm chi tiết về các chương trình phần thưởng.

Biết Cách Đặt Câu Hỏi

Khi kiếm mua xe hay mượn tiền mua xe, quý vị nhớ hỏi về:

 • Giá tổng cộng của chiếc xe là bao nhiêu
 • Có các phần thưởng giảm giá của cửa hàng bán xe (“dealer incentives”) không
 • Giá tiền xe cũ nếu muốn đổi lấy xe mới
 • Tiền mặt đặt cọc xe
 • Lãi xuất hàng năm
 • Có chơi trò tăng lãi xuất thêm lên không
 • Tiền trả nợ hàng tháng
 • Số tháng phải trả nợ cho đến khi trả hết nợ
 • Tổng số tiền phải trả trong suốt thời gian nợ
 • Lệ phí trả hết nợ trước thời hạn có thể tốn thêm tiền nếu quý vị quyết định tái mượn nợ mới không
 • Các lệ phí phụ trội như “giao xe” hay sang tên chủ quyền xe
 • Thuế mua bán xe

Nha Thanh Tra Mậu Dịch Liên Bang (FTC-Federal Trade Commission) khuyên người mua xe nào mượn tiền từ cửa hàng bán xe nên hỏi hợp đồng cho vay tiền đã được chấp thuận và hoàn tất hay chưa trước khi họ ký tên và lái xe đi. Nếu cửa hàng “dealer” nói họ vẫn đang xúc tiến giấy tờ cho vay, người mua đừng ký tên vội và giữ xe đang đi cho đến khi tiền mượn đã hoàn toàn được chấp thuận. Nếu không, quý vị có thể bị buộc phải trả lãi xuất cao hơn nếu quý vị muốn giữ chiếc xe mới mua. Hay nếu quý vị chẳng thể nào mượn được tiền, cửa hàng bán xe có thể lấy lại chiếc xe.

Tránh nạn dụ mua linh tinh “loan-packing”

Cửa hàng bán xe thường hay cố gắng bán đủ thứ linh tinh khi quý vị đang làm thủ tục mượn tiền mua xe. Nó bao gồm các bảo hiểm chống rỉ sét, hệ thống chống trộm, khắc số VIN, bảo hiểm tạm thời, bảo vệ bánh xe, và các bảo hiểm gia hạn khác. Một cách để dụ bán các thứ linh tinh này cho quý vị là cửa hàng bán xe nói quý vị chỉ phải trả thêm có vài dollars cho mỗi món, cộng vào trong số tiền nợ xe mỗi tháng. Nhưng họ không vạch ra cho khách hàng thấy nếu tính cả thời gian trả nợ, tổng số tiền trả thêm này quá nhiều so với giá của các món hàng linh tinh.

Chỉ mua cái gì quý vị thực sự cần, và tự hỏi món hàng còn hấp dẫn không nếu quý vị trả bằng tiền mặt ngay lúc đó. Nên nghĩ đến chuyện từ chối các lời chào mời này khi đang làm thủ tục mượn tiền mua xe và nếu quý vị thực sự muốn món hàng hay dịch vụ đó, nên đi đọ giá và mua nó lúc khác tại cửa hàng bán xe hay từ cửa hàng môi giới khác. Tương tự như vậy, nếu chiếc xe đã có sẵn các thứ quý vị không cần, quý vị yêu cầu “model” quý vị muốn.

Kiểm Tra Tín Dụng Của Quý Vị

Quá khứ sử dụng tín dụng của quý vị là yếu tố quan trọng nhất để biết quý vị có thể mượn được tiền mua xe hay không, và với lãi xuất nào. Nếu quý vị có tín dụng xấu, quý vị sẽ bị trả lãi xuất trung bình hàng năm (annual percentage rate -APR) cao hơn khi mượn tiền mua xe.

Đừng đọ giá hay mua xe trước khi quý vị xin được một bản báo cáo tín dụng. Các báo cáo sai lầm trong bản báo cáo tín dụng thường hay xảy ra và nếu kiểm tra trước, quý vị có thể yêu cầu sửa đổi các chi tiết sai lầm đó, vì thế nên bắt đầu tiến trình chuẩn bị cho thật tốt trước khi quý vị sẵn sàng đi mượn tiền.

Nếu biết trước nội dung bản cáo cáo tín dụng, quý vị sẽ có sự chuẩn bị để đề phòng trường hợp cửa hàng bán xe nói láo là tín dụng của quý vị xấu, do đó họ tự đặt ra một lãi xuất cao hơn cho quý vị.

Cứ cách 12 tháng, quý vị có thể yêu cầu được một bản báo cáo tín dụng miễn phí tại một hay ba cơ quan chính phụ trách bản báo cáo tín dụng. Xin viếng www.AnnualCreditReport.com để yêu cầu. Nếu đã nhận được bản báo cáo tín dụng miễn phí của năm đó, quý vị có thể trả tiền mua thêm trực tiếp bản báo cáo tín dụng tại cả ba cơ quan qua Equifax, giá khoảng $30. Tại trang myFICO.com, quý vị có thể mua cả ba bản báo cáo tín dụng và ba điểm tín dụng với giá khoảng $60 (www.myfico.com/Products/FICO-Score-3-Report-View/).

Quá khứ tín dụng của quý vị có thể bị ảnh hưởng do hay thay đổi chỗ ở, việc làm có cố định và việc làm trong quá khứ có dễ kiểm tra hay không, và thời gian gần đây quý vị đã nộp đơn xin bao nhiêu thẻ tín dụng. Nếu quý vị chưa từng mượn tiền mua xe, hay nếu số tiền quý vị đang nợ khá cao thì dù điểm tín dụng tốt, quý vị vẫn có thể bị tính lãi xuất cao.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT? Nhiều người không biết họ đủ điều kiện để gia nhập một ngân hàng công đoàn. Ngân hàng công đoàn là cơ quan vô vụ lợi được thành lập để tạo một nơi an toàn, thuận tiện cho các thành viên tiết kiệm tiền và mượn tiền với lãi xuất phải chăng. Nếu muốn biết quý vịcó đủ điều kiện gia nhập ngân hàng công đoàn, xin viếng trang www.aSmarterChoice.org.

Tái Mượn Nợ Mới

Chỉ vì quý vị phải trả 16% lãi xuất nợ xe không có nghĩa quý vị không thể kiếm một hợp đồng nào khác tốt hơn. Hầu hết tiền nợ xe có thể trang trải qua tái mượn nợ mới nhưng không bị cộng thêm nhiều chi phí và quý vị sẽ ngạc nhiên khi thấy số tiền quý vị tiết kiệm được qua tái mượn nợ mới. Trước khi muốn tái mượn nợ, hỏi xem quý vị có phải trả tiền phạt nếu trả hết nợ trước thời hạn hay không. Khi so sánh các công ty cho vay mới, quý vị nên hỏi họ có các lệ phí không cho biết lúc ban đầu (hidden fee) hay lệ phí cứu xét đơn trước khi quý vị điền đơn mượn tiền. Quý vị sẽ phải trả lệ phí sang tên xe vì trong thời gian mượn nợ mới quý vị sẽ thay thế tên của công ty cho vay cũ bằng công ty cho vay mới trên giấy chủ quyền xe.

Tránh Gặp Rắc Rối và Cách Giải Quyết

Trong một số tiểu bang, công ty cho vay có thể thâu hồi xe của quý vị mà họ không cần phải kiện quý vị ra toà nếu quý vị không trả nợ. Nếu kẹt tiền, quý vị nên đặt ưu tiên các chi tiêu để tránh bị thiếu hụt. Nếu quý vị nghĩ mình sẽ không trả được nợ, nói với công ty cho vay. Họ sẽ rất muốn giải quyết cùng quý vị nếu quý vị thẳng thắn với họ về tình trạng tài chánh của quý vị và tiếp tục liên lạc với họ trong lúc quý vị đang cố gắng chấn chỉnh lại khả năng tài chánh của mình.

Nếu quý vị nghĩ mình đã bị đối xử bất công bởi công ty cho vay tiền, xin liên lạc với văn phòng Consumer Financial Protection Bureau (CFFB) tại số điện thoại 855-411-2372 hay www.consumerfinance.gov/complaint/.

Published / Reviewed Date

Published: May 04, 2017

Download File

Get a Car Loan (Vietnamese)
File Name: CA_Auto_Loan_Guide_2015_VN.pdf
File Size: 2.76MB

Sponsors

Bản hướng dẫn này nằm trong dự án Quản Lý Tài Chánh thấu đáo của Consumer Action.

Filed Under

Auto Lending/Insurance   ♦   Credit   ♦  

Copyright

© 2017 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T