The right overdraft protection plan (Vietnamese)

Bảo hiểm tốt cho trương mục không tiền bảo chứng - Một lựa chọn khôn ngoan

A wise choice

Chi tiêu quá số tiền có trong quỹ ngân phiếu là một lỗi lầm đắt giá. Tập hướng dẫn xác thực này trình bày các hậu quả khi quỹ không tiền bảo chứng, bảo hiểm phép tắc "lịch sự" của ngân hàng rất cao, các loại bảo hiểm tốt hơn có sẵn để phòng chống quỹ không tiền bảo chứng và các chỉ dẫn khác giúp tránh tiêu xài quá số tiền có trong quỹ.

Spending more money than is in your checking account can be a costly mistake. This fact sheet presents the consequences of overdrawing your account, the high cost of “courtesy” overdraft coverage, the better overdraft protection plans that exist and tips for avoiding overdrafts altogether.

The right overdraft protection plan (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

The right overdraft protection plan (Vietnamese)
File Name: overdraft_brochure_vi.pdf
File Size: 0.21MB

Order Publication

  • Nonprofit agencies may order this publication online. Enter the number you want and add to cart.
    (Maximum per order: 100)

  • Print & Fax Order Form

Languages Available

Table of Contents

Trương mục không tiền bảo chứng (overdraft) xảy ra khi quý vị tiêu xài quá số tiền có trong trương mục chi phiếu. Trong vài trường hợp, ngân hàng sẽ trả giùm cho quý vị, trám vào chỗ thiếu hụt. Nếu ngân hàng hay ngân hàng công đoàn chịu xuất trả cho một vụ tiêu xài nhưng quý vị thiếu tiền để trả, quý vị nợ ngân hàng số tiền thiếu hụt đó, cộng với lệ phí phạt không tiền bảo chứng (hay trong một số trường hợp còn gọi là lệ phí chuyển tiền).

Tiêu xài quá số tiền cất trong trương mục có thể xảy ra qua việc ký chi phiếu, cho chủ nợ được rút tiền tự động trong trương mục qua ngả điện tử, rút tiền trong máy tự động ATM hay mua sắm bằng thẻ khấu trừ (debit card).

Hiểu và biết cách tránh —hay ít ra quản lý được — các lệ phí phạt không tiền bảo chứng sẽ giúp quý vị tận hưởng tất cả lợi ích của trương mục chi phiếu nhưng không sợ có chiều hướng tốn kém nhiều.

Cái Giá của “phép tắc lịch sự” (“courtesy”)

Ngân hàng thường sử dụng “phép tắc lịch sự” nghĩa là tự động trả cho trương mục không tiền bảo chứng của quý vị (cũng còn gọi là “tiêu chuẩn” trả giùm hay “bounce protection” (đề phòng chi phiếu ma) ở mức giới hạn nào đó trên các chi phiếu và chi tiêu định kỳ bằng thẻ khấu trừ cũng như các hoá đơn rút tiền tự động từ trương mục không tiền bảo chứng của quý vị. Ngân hàng không cần sự đồng ý của quý vị để họ ứng tiền ra trả trước, và họ sau đó tính lệ phí phạt (hay còn gọi là “convenience”) cho mỗi lần trương mục của quý vị không đủ tiền hay hết tiền để trả cho các chi tiêu nào đó (mặc dù một số ngân hàng có đưa ra mức giới hạn sẽ trả cho mỗi ngày là bao nhiêu).

Ngân hàng đã từng tự ý trám vào chỗ thiếu hụt và tính lệ phí trên tất cả các chi tiêu khi quý vị dùng thẻ khấu trừ nhưng lại không đủ tiền trong trương mục để trả hết. Nhưng bắt đầu từ năm 2010, ngân hàng phải có sự cho phép của quý vị trên giấy tờ trước khi ngân hàng được tính lệ phí phạt cho mỗi lần quý vị rút tiền trong máy ATM hay dùng thẻ khấu trừ dù chỉ một lần nhưng nếu nó khiến quý vị không đủ tiền trong trương mục để trả.

Sự cho phép của quý vị trên giấy tờ gọi là “opting in.” Nếu quý vị không cho phép “opt in,” ngân hàng hầu như sẽ từ chối ứng tiền ra trả giùm, nhưng quý vị sẽ không phải trả lệ phí phạt vì không tiền bảo chứng trong trương mục. (Một số ngân hàng có thể không tính tiền phạt, nhất là nếu số tiền quá nhỏ.)

Tiêu xài khi không có tiền bảo chứng trong trương mục rất tốn kém. Theo phép tắc lịch sự tự động ứng ra trước, ngân hàng tính lệ phí phạt trung bình là $30 Mỹ kim. Vì ngân hàng không tính lệ phí phạt dựa trên số tiền bị thiếu to hay nhỏ, do đó, dù một chi tiêu nhỏ nhưng nó khiến trương mục của quý vị bị tính lệ phí phạt cao hơn số tiền tiêu đó. Nếu quý vị chi tiêu trên một lần khi không có tiền bảo chứng trong trương mục, quý vị sẽ bị tính lệ phí phạt nhiều lần trong cùng ngày đó. Và trong các ngày kế tiếp, quý vị cũng có thể bị tính thêm tiền phạt — từ ngày đầu tiên trương mục của quý vị không có tiền bảo chứng cho đến khi trương mục có đủ tiền. Sở dĩ như vậy là vì nhiều chi tiêu đã được ngân hàng “clear” có nghĩa là họ đã trám vào chỗ thiếu hụt trước khi quý vị có thể ký thác số tiền cần thiết vào trương mục để hết bị thiếu hụt.

Các lệ phí “sustained overdraft,” (không tiền bảo chứng nhiều lần) “extended overdraft,” (kéo dài tình trạng không tiền bảo chứng) hay “sustained negative balance,” (thiều tiền trong ngân quỹ nhiều lần) là lệ phí phạt mỗi ngày ($2-$10) hay lệ phí giá đồng hạng bị tính nếu quý vị không thể ký thác tiền vào trương mục nhanh chóng đủ để trả cho tất cả các chi tiêu và lệ phí phạt vì không tiền bảo chứng. Khi trương mục của quý vị có đủ tiền, đa số các ngân hàng sẽ trừ hết số tiền quý vị nợ họ, khiến việc chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày của quý vị sẽ gặp khó khăn và quý vị lại bị lâm vào tình trạng phải tiêu nhưng không có đủ tiền trong trương mục.

Nếu như tiền bị thiếu hụt và lệ phí phạt không tiền bảo chứng vẫn chưa được trả, ngân hàng có thể đóng trương mục của quý vị và gởi món nợ đến văn phòng chuyên đòi nợ. Nếu việc này xảy ra, ngân hàng rất có thể sẽ báo cáo tên của quý vị đến ChexSystem, là công ty cung ứng các bản báo cáo đến các công ty tài chính về các trương mục ngân hàng trong quá khứ của người tiêu thụ. Điều này sẽ khiến quý vị gặp khó khăn hay không thể nào mở được một trương mục mới trong vòng 5 năm.

Có nên cho ‘opt in’ hay ‘out’

Các công ty tài chính không được tính lệ phí phạt vì không tiền bảo chứng trong trương mục khi quý vị dùng các loại thẻ khấu trừ - rút tiền từ máy ATM hay chỉ một lần chi tiêu — trừ khi quý vị đã “opt in” (cho phép). Theo luật pháp, ngân hàng phải đưa cho quý vị một thông báo có liệt kê tất cả các dịch vụ tính lệ phí không tiền bảo chứng để quý vị có sự lựa chọn.

Cơ Quan Tác Động Giới Tiêu Thụ -Consumer Action- khuyên quý vị đừng nên cho phép ngân hàng áp dụng phép tắc lịch sự tự động trả giùm cho những chi tiêu khi dùng các thẻ khấu trừ của quý vị khi trương mục không có tiền bảo chứng. Hậu quả là quý vị không rút được tiền trong máy ATM hay bị từ chối tại quầy máy tính tiền “point-of-sale” thường là không nghiêm trọng (không bị tính lệ phí “bounced check” nghĩa là lệ phí phạt vì ký chi phiếu ma hay lệ phí trả tiền trễ), và số tiền tiêu rất nhỏ (thí dụ, một ly cà phê) thường không đáng để bị trả lệ phí phạt cao. (Các thống kê cho thấy người tiêu thụ nào cho phép “opt in” phải trả lệ phí rất đáng kể mỗi năm.) Nếu quý vị không cho ngân hàng trả trước cho các chi tiêu bằng thẻ khấu trừ khi trong trương mục không tiền bảo chứng, ngân hàng sẽ từ chối xuất trả bất kỳ các chi tiêu nào dẫn đến việc trương mục của quý vị bị thiếu tiền bảo chứng, và như vậy, quý vị sẽ không bị tính lệ phí.

Nhiều người tiêu thụ bị tính lệ phí phạt vì không tiền bảo chứng khi dùng thẻ khấu trừ để chi tiêu, nhưng sau đó họ nghĩ rằng họ không có “opt in,” cho phép ngân hàng làm như vậy. Nếu quý vị bị trong trường hợp này, hay nếu đã “opt in” nhưng thay đổi ý kiến, quý vị có quyền “opt out” (không cho phép) bất cứ lúc nào. Quý vị chỉ cần thông báo cho ngân hàng biết quyết định của mình.

Ngoài việc để quý vị tự chọn cho phép ngân hàng ứng trước các số tiền bị thiếu hụt khi quý vị dùng các thẻ khấu trừ, nhiều ngân hàng cũng đồng ý để quý vị không cho phép họ dùng phép tắc lịch sự tự động ứng trước cho quý vị các chi phiếu, các thẻ khấu trừ thiếu tiền nhiều lần và các giao dịch được rút tiền tự động trong trương mục của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị quyết định “opt out,” (không cho phép), ngân hàng sẽ từ chối xuất trả cho tất cả các chi tiêu nào mà trong trương mục không đủ tiền để trả, và ngân hàng sẽ tính lệ phí thiếu tiền NSF (non-sufficient funds,) hay lệ phí “ký chi phiếu không tiền bảo chứng,” và người được trả (người nhận chi phiếu đó) có thể tính lệ phí “ký chi phiếu ma” (bounced check) với quý vị.

Các lệ phí gộp chung lại cho một lần bị thiếu hụt tiền có thể lên đến $60. Nếu không thể dùng các thẻ khấu trừ để trả cho các chi tiêu vì bị ngân hàng từ chối trám vào chỗ thiếu hụt khiến quý vị bị “trễ hạn” trả tiền cho các nơi cần phải trả (chủ nợ, công ty tiện ích, chủ thuê nhà, v.v.), quý vị cũng sẽ bị các nơi đó tính thêm tiền phạt. Quý vị cũng đừng nên để cho chi phiếu hay dịch vụ trả tiền tự động “bounce” nghĩa là bị trả lại, tuy nhiên nhiều ngân hàng cung cấp các phương cách bảo vệ tốt hơn để tránh tình trạng không tiền bảo chứng trong trương mục thay vì họ áp dụng phép tắc lịch sự tự động trả trước.

Ghi chú: Việc dùng phép tắc lịch sự tự động ứng trước của ngân hàng cho các chi tiêu không tiền bảo chứng còn tuỳ vào sự cân nhắc của ngân hàng. Họ không có bổn phận xuất trả cho bất kỳ các chi tiêu nào mà quý vị không có tiền trong trương mục, cho dù quý vị có “opt in” (cho phép).

Các Lựa Chọn Tốt Hơn

Hầu hết các công ty tài chính đều cung ứng các phương thức ít tốn kém hơn để xử lý tình trạng không tiền bảo chứng trong trương mục thay vì sử dụng phép tắc lịch sự tự động trám vào chỗ thiếu hụt cho quý vị. Thông thường các cách bảo vệ để tránh không tiền bảo chứng thường hay kết nối cái trương mục chi phiếu của quý vị với các nguồn ngân quỹ khác của quý vị trong cùng một ngân hàng—trương mục tiết kiệm, thẻ tín dụng hay mức tín dụng cho vay (line of credit). Nếu ngân hàng có các bảo vệ này, quý vị phải ghi danh vào, vì họ không tự động cung cấp. Thường thường quý vị không phải trả lệ phí ghi danh, nhưng nếu muốn kết nối đến một nguồn ngân quỹ khác không phải quỹ tiết kiệm, quý vị phải được ngân hàng chính thức cấp cho một thẻ tín dụng hay mức tín dụng cho vay. Nên hỏi ngân hàng hay ngân hàng cộng đoàn về các lựa chọn quý vị có thể dùng.

Dựa theo các loại bảo vệ để tránh không tiền bảo chứng trong trương mục, ngân hàng nếu cần, sẽ lấy tiền từ trương mục được kết nối để xuất trả cho quý vị. Tuy ngân hàng sẽ tính lệ phí chuyển tiền cho mỗi lần quý vị dùng dịch vụ này—có thể là $5 hay $10 Mỹ kim—nhưng vẫn rẻ hơn lệ phí phép tắc lịch sự tự động ứng trước của ngân hàng hay lệ phí phạt khi quý vị ký chi phiếu ma. Nếu quý vị kết nối trương mục chi phiếu vào với thẻ tín dụng hay mức tín dụng cho vay, tiền lời phải trả cho ngân hàng cũng dồn lên cho đến khi quý vị trả hết, và ngân hàng cũng tính lệ phí khi rút tiền mặt trong thẻ tín dụng hay lệ phí hàng năm của mức tín dụng cho vay. Cho dù phải trả các lệ phí đó, nhưng trong hầu hết các trường hợp, số tiền quý vị trả vẫn ít hơn nhiều so với các lệ phí phạt không tiền bảo chứng trong trương mục. Và loại bảo vệ này còn bảo đảm các lần chi tiêu bằng thẻ hay chi phiếu được ngân hàng chấp thuận xuất trả, vì thế, quý vị sẽ không nhận hậu quả vì ký chi phiếu ma hay bị ngân hàng từ chối xuất trả, bao gồm lệ phí phạt của nơi bán hàng.

Quý vị nên ý thức rằng ngân hàng chỉ xuất trả cho các chi tiêu không tiền bảo chứng qua việc rút tiền từ ngân quỹ kết nối nào đó của quý vị và có tiền trong đó. Nếu tiền không đủ trong các quỹ kết nối, ngân hàng sẽ từ chối xuất trả cho cái chi tiêu cụ thể của quý vị, hay ngân phiếu quý vị ký bị trả lại.

Tránh Không Tiền Bảo Chứng

Cho dù quý vị có ghi danh vào một dịch vụ bảo vệ “kết nối” rẻ hơn để tránh tốn kém nhiều khi không có tiền bảo chứng trong trương mục, quý vị vẫn nên lập ra một mục tiêu hoàn toàn không bị rơi vào tình trạng không tiền bảo chứng trong trương mục chi phiếu.

Quý vị bắt đầu bằng cách dùng các hướng dẫn dưới đây để kiểm soát các chi tiêu cho chính xác:

  • Thiết lập hệ thống báo động bằng email hay nhắn tin cảnh giác của ngân hàng để báo cho quý vị rằng tiền trong trương mục đang rất thấp.
  • Kiểm tra tiền trong trương mục giữa hai kỳ báo cáo ngân hàng bằng cách đăng nhập trên mạng, gọi cho ngân hàng hay yêu cầu cho biết số tiền còn lại trong trương mục khi quý vị rút tiền trong máy tự động ATM. (Để tránh bị tính lệ phí, quý vị nên dùng máy ATM trong mạng lưới ngân hàng của quý vị, không phải máy ATM “lạ” của ngân hàng khác.
  • Nên cảnh giác rằng các chi phiếu và các chi tiêu khác chưa được ngân hàng chấp thuận xuất trả sẽ không hiện ra trong tổng số tiền còn trong trương mục mà ngân hàng báo cáo cho quý vị. Chỉ có cách duy trì bản ghi chú chi tiêu chính xác—bao gồm các hoá đơn rút tiền tự động, các chi tiêu bằng thẻ khấu trừ và tất cả các lệ phí— để quý vị có thể biết chính xác số tiền còn lại trong trương mục.
  • Xác định với ngân hàng rằng các ngân phiếu quý vị ký thác đã được ngân hàng chấp thuận cho vào trương mục chưa, trước khi quý vị viết chi phiếu hay tiêu tiền trong trương mục. Phải mất khoảng 9 ngày làm việc để ngân phiếu ký thác vào có trương mục, cũng còn tuỳ vào số tiền trong ngân phiếu, thời gian mở trương mục và hồi đó có lần nào quý vị bị không tiền bảo chứng trong trương mục hay không.
  • Giữ một khoản tiền phụ trội trong trương mục ngân phiếu để trong trường hợp quý vị quên ghi lại một chi tiêu, tính toán sai hay tiền ký thác chưa vào trương mục. Thí dụ, quý vị quyết định sẽ không để tiền trong trương mục bị xuống dưới $100 Mỹ kim. (Một số người điều chỉnh bản ghi chú chi tiêu để nó không phản ánh số tiền phụ trội và họ không có ý định tiêu món tiền đó.)

Nếu quý vị thấy khó trang trải hết các chi tiêu mà vẫn còn đủ tiền trong trương mục, nên kiếm một cố vấn viên tài chánh giúp quý vị. NFCC (National Foundation for Credit Counseling) là mạng lưới các hội đoàn tư vấn tài chánh vô vụ lợi toàn quốc. Quý vị vào trang mạng của Hội (www.nfcc.org) hay gọi số 800-388-2227 để tìm một cơ quan thành viên. Các dịch vụ thường miễn phí hay tính giá thấp.

Hướng Dẫn và Trợ Giúp

Nếu quý vị cảm thấy có sai lầm khi quý vị bị tính lệ phí phạt không tiền bảo chứng trong trương mục, xin liên lạc trực tiếp với ngân hàng của quý vị để giải quyết vấn đề. Nếu không hài lòng với kết quả, quý vị có thể điền đơn khiếu nại đến Văn Phòng Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) hay gọi số 855-411-2372.

Nhiều ngân hàng sẽ hoàn trả lại lệ phí phạt trương mục không tiền bảo chứng nếu đó là lần đầu tiên xảy ra, và cho dù có xảy ra thêm sau đó, ngân hàng cũng vẫn hoàn trả lại lệ phí phạt nếu như nó ít khi nào xảy ra (thí dụ, một lần trong một năm hay dưới một lần) và quý vị là khách hàng lâu năm của họ. Tuy nhiên, ngân hàng không có bổn phận phải hoàn trả hay giảm lệ phí.

Một trong những cách tốt nhất để tránh bị tính lệ phí cao vô lý là quý vị tìm và so sánh lệ phí giữa các trương mục ngân phiếu với nhau. Trong The Bankrate “Find a Checking Account” có so sánh song song các trương mục ngân phiếu, bao gồm lệ phí hàng tháng và lệ phí NSF. Quý vị cũng nên tìm trong NerdWallet, trang mạng này so sánh các trương mục ngân phiếu (www.nerdwallet.com/checking-accounts/). (Quý vị cũng có thể dò tìm ngân hàng nào có lệ phí dưới $25 bằng cách đánh tìm “Low overdraft fee -<$25.) Các ngân hàng công đoàn đôi khi tính lệ phí thấp hơn so với các ngân hàng khác vì họ là ngân hàng vô vụ lợi cho thành viên. Xin viếng aSmarterChoice.org để kiếm một ngân hàng công đoàn quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia và biết về các lệ phí của họ.

Published / Reviewed Date

Published: August 27, 2015

Download File

The right overdraft protection plan (Vietnamese)
File Name: overdraft_brochure_vi.pdf
File Size: 0.21MB

Sponsors

Rose Foundation

Filed Under

Banking   ♦   Money Management   ♦  

Copyright

© 2015 –2018 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

banking, debit cards, checking accounts, vietnamese, bank fees, checks, overdrafts


Article Statistics

Article Viewed: 48
Tracker Stats: 6784 (Has Been Retired: 5/29/17)

 
 
 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer
Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy