FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Vietnamese)

FEMA là quỹ cứu trợ thiên tai của chính phủ liên bang giúp chủ nhà và người mướn nhà

FEMA (the Federal Emergency Management Agency) cung cấp nhiều chương trình giúp nạn nhân thiên tai sửa chữa, xây lại hay tìm nhà khác và các tài sản khác của họ. Ấn bản này diễn tả các loại trợ giúp của FEMA cho chủ nhà và người thuê nhà cũng như cho biết chi tiết tiến trình chọn lọc của FEMA dựa theo tiêu chuẩn và đơn xin. Ấn bản cũng nhấn mạnh đến các giới hạn của FEMA trong trợ giúp và quan trọng là biết mua bảo hiểu đúng cách.

The Federal Emergency Management Agency (FEMA) offers a variety of programs to help victims of disasters repair, rebuild or replace their homes and possessions. This publication describes the types of FEMA assistance available to homeowners and renters and provides details about program eligibility and the application process. It also highlights the limitations of FEMA assistance and stresses the importance of purchasing adequate personal insurance coverage.

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Vietnamese)
File Name: Fema_Assistance_2020_VN.pdf
File Size: 0.27MB

Languages Available

Table of Contents

Nếu quý vị có nhà hay mướn nhà mà tài sản cá nhân bị hư hại hay hủy hoại vì thiên tai, quý vị có thể có đủ điều kiện nhận được trợ giúp tài chánh của chính phủ Hoa Kỳ. Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp FEMA (the Federeal Emergency Management Agency) cung ứng nhiều chương trình khác nhau để giúp các nạn nhân thiên tai sửa chữa, xây lại hay thế nhà khác và tài sản của họ.

Các chương trình cứu trợ của FEMA

Chương trình cứu trợ của FEMA có sẵn sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ tuyên bố công nhận đã có đại thiên tai. Tuyên bố thiên tai thường cho các trường hợp giông bão, vòi rồng, bão tố, hoả hoạn, đất truồi và nhiều tai ương thiệt hại tàn khốc khác.

Có nửa tá chương trình cứu trợ cho cá nhân của FEMA gọi là IA (Individual Assistance) cung ứng nhiều nhu cầu khác nhau của nạn nhân thiên tai. Dựa theo Chương trình IHP (Individuals and Households Program) của cơ quan, FEMA cung ứng ba loại cứu trợ để giúp chủ nhà và người mướn nhà trở lại đời sống bình thường.

Housing Assistance (HA): Quỹ HA giúp trả tiền cho chỗ ở tạm thời, sửa nhà khẩn cấp và thay nhà khác. Quỹ này tài trợ cho các chủ nhà và người mướn hội đủ điều kiện, bất kể mức thâu nhập, không có bảo hiểm hay bảo hiểm không đủ và trong tình trạng tài chánh eo hẹp trầm trọng vì thiên tai.

Trợ giúp nhà bao gồm trả tiền ở khách sạn tạm thời; mướn nhà ở lên đến18 tháng khi nhà của quý vị đang sửa; trả cho các thiệt hại về nhà và giúp mua nhà mới nếu nhà của quý vị bị phá hủy. Số tiền tối đa (cho tài khóa 2021) là $36,000.

Small Business Administration (SBA) Disaster Loans: Sau thiên tai, FEMA hợp tác với Quỹ SBA cho các nạn nhân mượn tiền với lãi suất thấp cho các tốn phí về nhà, bất động sản cá nhân và xe cộ (Physical Damage Loans).

Các chủ nhà đủ điều kiện có thể mượn tới $200,000 để trả tiền sửa/thay nhà ở chính của họ mà nó không được hãng bảo hiểm bồi thường. Cả chủ nhân căn nhà lẫn người mướn nhà có thể mượn được tới $40,000.00 để sửa chữa các tài sản cá nhân bị thiệt hại hay phá huỷ (áo quần, bàn ghế tủ giường, máy gia dụng, xe cộ, v.v.).

Tiền cho mượn còn tùy vào điểm hạnh kiểm tín dụng và khả năng trả nợ. Nếu không mượn được tiền, đơn của quý vị sẽ được gởi trở lại Cơ Quan FEMA để tìm các nguồn trợ giúp khác.

Other Needs Assistance (ONA): Quỹ ONA trợ giúp sửa chữa hay sắm lại các tài sản cá nhân không có bảo hiểm, như đồ đạc nội thất và các đồ gia dụng trong nhà bếp, và các phí tổn dọn đi cũng như mướn nhà kho liên quan đến thiên tai. (Các quỹ cứu trợ cũng được dùng để sửa chữa hay cần thay xe khác).

Các loại trợ giúp này dựa vào mức thâu nhập. Nếu mức thâu nhập của quý vị cao hơn mức ấn định, quý vị trước tiên phải nộp đơn xin mượn tiền nơi Quỹ SBA. Nếu bị từ chối hay chỉ nhận được một phần tiền, quý vị có thể đủ điều kiện được mượn tiền từ quỹ ONA. (Quỹ ONA cũng trả cho các phí tổn khám bệnh, khám răng, giữ trẻ, chuyên chở công cộng và mai táng, nhưng không dựa vào mức thâu nhập.) Số tiền tối đa (cho tài khóa 2021) là $36,000.

Chiếu theo đạo luật mới được thông qua vào cuối năm 2018, những người nộp đơn xin tiền cứu trợ của FEMA đủ điều kiện nhận được tiền Trợ Giúp Nhà Ở lên tới mức tối đa và tiền Trợ Giúp cho các Nhu Cầu Khác lên tới mức tối đa (số tiền gộp lại là $72,000 cho tài khóa 2021). Trước đó, những nạn nhân của thảm họa chỉ được nhận số tiền giới hạn bằng nửa số mới này.

Tiêu Chuẩn Của FEMA

Để đủ điều kiện nhận được sự trợ giúp từ quỹ FEMA cho cá nhân hay cho cả gia đình:

  • Quý vị hay ít nhất một người thân trong gia đình phải là công dân Hoa Kỳ, người dân thuộc địa Hoa Kỳ, hay thường trú nhân.
  • FEMA phải xác minh được danh tánh của quý vị và nhà hay chỗ mướn có tên của quý vị.
  • Các nhu cầu do thiên tai gây ra không được hãng bảo hiểm của quý vị bồi thường hay không có bất kỳ các loại trợ giúp nào khác (không được nhận bồi thường trùng hợp).
  • Các chi tiêu cần thiết và cấp thiết từ hậu quả trực tiếp của thiên tai đã được chính phủ chính thức công nhận.
  • Các thiệt hại tại chỗ ở phải là nhà ở chính của quý vị trong thời điểm thiên tai xảy ra.

Tiêu chuẩn nhận cứu trợ do luật pháp quy định và giống nhau cho tất cả thiên tai.

Tiến Trình Cứu Xét Đơn

Để nhận được tiền cứu trợ vì thảm họa của chính phủ liên bang, quý vị phải ghi tên với FEMA. Thông thường, một người có thời hạn 60 ngày để ghi tên, tính từ ngày tổng thống tuyên bố chính thức thảm họa xảy ra, cho dù quý vị có thể ghi tên trễ hơn nếu hạn chót được gia hạn bởi chính phủ tiểu bang hay nếu quý vị có lý do chính đáng vì sao trễ hạn. Vì có nhiều điều kiện đòi hỏi cho các loại cứu trợ khác nhau của FEMA, quý vị nên ghi tên cho dù quý vị có bảo hiểm hay nghĩ quý vị không đủ tiêu chuẩn. (Vì FEMA không thể trả trùng các thứ hãng bảo hiểm cung ứng, những người không đủ bảo hiểm có thể nhận giúp đỡ sau khi đơn khai thiệt hại của họ được bảo hiểm giải quyết.)

Ghi chú: Người mua Bảo Hiểm Lũ Lụt Toàn Quốc NFIP (National Flood Insurance Program) – người nào đã mua riêng loại bảo hiểm lũ lụt do chính phủ liên bang bán – nên liên lạc với chuyên viên bán bảo hiểm trước tiên, và sau đó ghi danh với FEMA. Nếu không biết rõ hãng bảo hiểm của quý vị, nên gọi số 800-621-FEMA (3362). Bảo hiểm NFIP không trả cho nhà ở tạm thời hay các phí tổn phụ trội trong đời sống (https://www.fema.gov/nfip-file-your-claim), nhưng Chương Trình “Individual and Households” của FEMA sẽ trả, vì thế điều quan trọng là quý vị nên ghi danh với FEMA, cho dù quý vị có bảo hiểm lũ lụt.

Quý vị có thể hoàn tất đơn ghi danh với FEMA bằng cách gọi điện thoại (800-621-FEMA [3362]; TTY: 800-462-7585), trên trang mạng (https://www.disasterassistance.gov/), hay đến trung tâm khôi phục sau thiên tai (bấm vào đường dẫn “Find a Disaster Recovery Center” tại FEMA.gov để tìm một trung tâm gần nhất.) Người dùng điện thoại thông minh có thể tải xuống chương trình ứng dụng của FEMA (https://www.fema.gov/mobile-app).

Quý vị nên chuẩn bị trước các chi tiết như địa điểm, số An Sinh Xã Hội, các chi tiết liên lạc, thâu nhập, các trương mục ngân hàng và thông tin về hãng bảo hiểm, và các thiệt hại rộng lớn. Sau khi hoàn tất thủ tục ghi danh, quý vị sẽ nhận được số ghi danh gồm 9 số để dùng khi hồi đáp với FEMA; nên giữ nó bên mình. Bằng cách tạo một trương mục trên trang mạng khi hoàn tất thủ tục, quý vị sẽ có thể theo dõi tình trạng hồ sơ của quý vị bất cứ lúc nào.

Nếu quý vị nhận được đơn mượn tiền SBA sau khi ghi tên, quý vị phải điền đơn (https://disasterloan.sba.gov/ela/) cho dù quý vị không muốn mượn tiền. Đơn này buộc phải điền nếu quý vị muốn được cứu xét cho các loại trợ giúp khác. Nếu đơn xin mượn tiền được chấp thuận, quý vị có thể nhận hay từ chối. Nếu đơn bị bác, nó sẽ được đưa lại cho FEMA để cứu xét các loại trợ giúp khác.

Sau khi ghi danh, quý vị sẽ nhận được cuộc gọi của FEMA làm hẹn để họ đến thanh tra nhà. Khi chuyên viên thanh tra đến, quý vị nên kiểm chứng danh tánh của họ để tránh bị lừa (https://www.consumer.ftc.gov/blog/2018/02/fema-impersonators-and-identity-theft); tất cả các chuyên viên thanh tra đều mang thẻ có hình là nhân viên chính thức của FEMA. Đồng thời, quý vị cũng phải xuất trình thẻ căn cước có hình và các chứng minh quý vị là chủ nhân căn nhà hay là người mướn nhà (thí dụ, hoá đơn hay bản báo cáo mới nhất của ngân hàng có đề tên của quý vị và địa chỉ của căn nhà.)

Ghi chú: Các giấy tờ quý vị cần có thể bị tiêu huỷ hay không thể kiếm được vì thiên tai. nên chuẩn bị trước bằng cách liệt kê ra danh sách các giấy tờ, điện tử hoá giấy tờ (How to Digitize Your Most Important Documents), và lưu trữ tất cả cùng với tên và mật mã trương mục lên “cloud” là nơi quý vị có thể vào được bất kỳ lúc nào và bất cứ đâu (The Best Cloud Storage and File-Sharing Services for 2021).

Các nạn nhân của thiên tai đã điền đơn tới FEMA xin trợ giúp và có bảo hiểm chủ nhà hay bảo hiểm người mướn đều phải nộp giấy của hãng bảo hiểm thoả thuận bồi thường hay từ chối trước khi xin FEMA trợ giúp. Nếu FEMA xác nhận tiền bồi thường của hãng bảo hiểm chỉ có một nửa hay không bồi thường gì cả, đơn xin trợ giúp vì thiên tai của quý vị sẽ được tiến hành. Nếu hãng bảo hiểm bồi thường tất cả, FEMA sẽ không trợ giúp gì thêm.

Nếu tiền bồi thường của hãng bảo hiểm đến chậm, FEMA có thể cho quý vị vay trước, khi nhận được tiền bảo hiểm, quý vị phải trả lại tiền đã vay cho FEMA nếu hãng bảo hiểm bồi thường hết các tổn thất cho quý vị. Nếu tiền bồi thường không đủ, quý vị có thể không phải trả lại tiền nợ FEMA.

Nếu FEMA bác đơn xin tài trợ của quý vị và quý vị không đồng ý với quyết định này của cơ quan , quý vị có quyền nộp đơn kháng cáo, yêu cầu cứu xét trường hợp của quý vị. FEMA sẽ thông báo trên văn bản cho biết quyết định cuối cùng của họ về đơn kháng cáo của quý vị. Nếu đơn kháng cáo bị bác, quý vị chỉ có thể nộp các đơn kháng cáo khác nếu quý vị có thể chứng minh tình thế đã thay đổi. Viếng trang mạng của Cơ Quan Trợ Giúp Pháp Lý Thảm Họa Quốc Gia để biết thêm chi tiết về cách kháng cáo quyết định của FEMA (Appeal Your FEMA Decision) hay cách tìm giúp đỡ pháp lý nếu quý vị cần (Find Legal Help). Chương Trình Trợ Giúp Pháp Lý Về Thảm Họa (Disaster Legal Services Program), do ủy ban các Luật Sư Trẻ của Hiệp Hội Giám Định Luật Sư Hoa Kỳ (American Bar Association) và FEMA cung ứng là các nguồn giúp đỡ pháp lý miễn phí cho những người sống sót sau thảm họa.

Bảo Hiểm Cá Nhân Rất Quan Trọng!

Tiền trợ giúp của FEMA có giới hạn và nó chỉ trong ý hướng cung cấp các nhu cầu căn bản cho người sống sót và giúp họ bắt đầu khôi phục lại. Sự trợ giúp của FEMA không thể thay thể cho bảo hiểm cá nhân và bảo hiểm cho người mướn nhà, và tiền trợ giúp có thể rất ít so với nhu cầu sửa chữa, xây lại hay dọn đi chỗ khác của quý vị.

FEMA cũng không trợ giúp bất kỳ khoản tiền nào để sửa chữa hay xây lại căn nhà thứ hai, và nó thường không trả cho các sửa chữa hay mua lại các thứ có giá trị hay đồ bằng điện như máy điện toán trừ khi nó cần thiết cho công việc của quý vị (thí dụ, nếu quý vị làm nghề tự do ở nhà).

Nếu quý vị là chủ nhà hay người mướn nhà và không có bảo hiểm, hay quý vị nghĩ không có đủ bảo hiểm (tiền bồi thường thấp và có giới hạn, hay cần thêm bảo hiểm lũ lụt hay động đất), quý vị nên xúc tiến việc mua bảo hiểm cho phù hợp ngay. Nếu thiên tai xảy ra, lúc đó đã quá trễ.

Nếu quý vị có bất kỳ bảo hiểm nào (bảo hiểm cho chủ nhà, người mướn, lũ lụt hay động đất) và quý vị là nạn nhân của thiên tai, quý vị cần phải liên lạc với hãng bảo hiểm trước tiên để khai báo và sau đó ghi danh xin được trợ giúp vì thiên tai với FEMA.

Xin xem bảo tin xác thật kèm theo đây, Bảo Hiểm Cho Chủ Nhà và Cho Người Thuê Nhà: Những điều quý vị cần biết trước và sau thiên tai để biết thêm cách mua bảo hiểm cho mình chống chọi với thiên tai.

Published / Reviewed Date

Reviewed: March 02, 2021

Download File

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Vietnamese)
File Name: Fema_Assistance_2020_VN.pdf
File Size: 0.27MB

Sponsors

Notes

Tập hướng dẫn này do Dự Án Hướng Dẫn Bảo Hiểm của Cơ Quan Consumer Action biên soạn (Insurance-education.org).

Filed Under

Housing   ♦   Home Repair   ♦   Housing Insurance   ♦   Insurance   ♦  

Copyright

© 2018 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T