Freeze Your Credit File (Vietnamese)

Khoá Hồ Sơ Tín Dụng Của Quý Vị-Để kẻ trộm danh tính cá nhân hết đường tìm

Leave ID thieves out in the cold

"Khóa an toàn" hồ sơ tín dụng là một phương thức ngăn ngừa giúp quý vị tránh bị trộm tín dụng và chận kẻ mạo danh dùng chi tiết cá nhân của quý vị để lấy tín dụng. Ấn bản này giải thích cách "khóa" hồ sơ tín dụng của quý vị, để ngăn ngừa tín dụng mới được gây dựng trên danh tính của quý vị cho tới khi quý vị tạm mở, hay tháo hẳn khóa tín dụng.

A credit file "security freeze" is a preventive tool to help you avoid identity theft and to block impostors from using your personal information to establish credit. This publication explains how to "freeze" your credit file, which prevents new credit from being established in your name until you temporarily or permanently lift the freeze.

Freeze Your Credit File (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

Freeze Your Credit File (Vietnamese)
File Name: Credit_Freeze_2018_VN.pdf
File Size: 0.3MB

Languages Available

Table of Contents

Mỗi năm, hàng triệu người tiêu thụ ở Hoa Kỳ là nạn nhân của các vụ trộm danh tính cá nhân. Trộm danh tính cá nhân là tội ác tiếp tục gia tăng, kẻ trộm dùng danh tính cá nhân đã trộm được như số An Sinh Xã Hội để giả danh nạn nhân. Trong nhiều trường hợp, kẻ trộm mở các trương mục tín dụng mới bằng tên của người khác. Khi tội ác của bọn chúng bị khám phá ra, kẻ trộm đã biến mất, để nạn nhân phải đối phó với các món nợ giả danh do chúng gây ra.

Để tránh bị trộm danh tính cá nhân, quý vị cần nên làm các bước để tự bảo vệ mình. Một cách để tự bảo vệ là “khoá” (freeze) hồ sơ tín dụng của quý vị. Có nghĩa là không có một tín dụng mới nào sẽ được mở dưới tên của quý vị cho đến khi quý vị mở “khoá an toàn tín dụng.”

Khoá an toàn tín dụng là gì?

Khoá an toàn tín dụng (Security freeze) ngăn ngừa bất kỳ người nào mở các trương mục tín dụng dưới tên của quý vị bằng cách không cho các chủ nợ tương lai và kẻ gian thấy được bản báo cáo tín dụng của quý vị.

Trong thủ tục duyệt xét đơn xin tín dụng, thông thường chủ nợ sẽ yêu cầu có bản báo cáo tín dụng hay điểm tín dụng của người xin tín dụng từ một trong ba cơ quan báo cáo tín dụng (cũng gọi là văn phòng tín dụng): Equifax, Experian và TransUnion. Các cơ quan này thâu thập các dữ kiện về các trương mục tín dụng trả nợ cho các công ty đã cho quý vị vay tiền. Các chủ nợ dùng các tin tức này để xác định quá khứ tín dụng xem quý vị có đáng tin cậy không. Nếu quý vị được cho là đáng tin cậy có nghĩa là công ty muốn cho quý vị mượn tiền.

Các chủ nợ bị từ chối vào xem báo cáo tín dụng của người nộp đơn xin mượn tiền sẽ không thể đánh giá quá khứ tín dụng của người đó. Điều này có nghĩa là đơn xin mượn tiền sẽ bị bác. Đây là điều tốt nếu như kẻ gian đang muốn sử dụng tín dụng của quý vị.

Tùy theo thể lệ của văn phòng tín dụng, hồ sơ tín dụng của quý vị cũng có thể không cho các cơ sở khác muốn xem được xem để làm quyết định như các công ty bảo hiểm, chủ thuê nhà, cơ sở mướn người cần kiểm tra lý lịch tài chánh, hãng điện thoại di động và công ty điện/nước.

Khi cần, quý vị có quyền mở khoá an toàn trước khi nộp đơn xin tín dụng hay cho phép người nào khác được coi qua bản báo cáo tín dụng hay điểm tín dụng của quý vị. Chuyện này quý vị làm dễ dàng với số danh tính cá nhân PIN (Personal Identification number) hay tên đăng nhập và mật mã được dùng để vào trương mục và quản lý khoá an toàn tín dụng của quý vị.

Khoá an toàn tín dụng sẽ không ngăn chặn được bất kỳ ai mà quý vị đã có trương mục hay có mối quan hệ tài chánh với họ. Nó cũng không ngăn được các cơ sở đòi nợ đại diện cho chủ nợ muốn đòi lại tiền quý vị nợ họ; các cơ quan công lực; hay cơ quan chính phủ đang đòi tiền chu cấp, thuế hay điều tra vụ gian lận trợ cấp. Các dữ kiện về quý vị cũng vẫn sẽ được dùng với mục đích thanh lọc sơ khởi để chấp thuận sơ khởi tín dụng hay bảo hiểm, cho dù quý vị có đặt khoá an toàn tín dụng trong bản báo cáo.

Lợi và bất lợi

Quý vị nên suy xét các điểm lợi và bất lợi về khoá an toàn tín dụng trước khi quyết định nên hay không nên đặt khoá an toàn.

Điểm lợi:

  • Khoá an toàn có thể ngăn kẻ mạo danh mở các trương mục mới dưới tên của quý vị.
  • Đặt khoá an toàn--và mở khoá--không tốn tiền.
  • Khoá an toàn không ngăn quý vị có tín dụng mới hay các dịch vụ khác.
  • Khoá an toàn không hết hạn--nó vẫn có hiệu lực cho đến khi quý vị xoá bỏ.
  • Khoá an toàn bảo vệ nhiều hơn so với dịch vụ theo dõi bản báo cáo tín dụng cho quý vị hàng tháng, và không tốn đồng nào.
  • Khoá an toàn không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của quý vị.

Bất lợi:

  • Khoá an toàn chỉ bảo vệ hiệu quả nếu quý vị đặt khoá trong cả ba cơ quan tín dụng. Nếu quý vị lập gia đình, nghĩa là phải đặt sáu khoá để được hoàn toàn an toàn.
  • Bất cứ khi nào quý vị muốn ai bị chặn được vào xem bản báo cáo tín dụng, quý vị phải tạm thời mở khoá (hay xoá bỏ nó vĩnh viễn).
  • Cho dù chỉ mất không quá một tiếng để mở khoá an toàn, nhưng nó cũng sẽ quá chậm nếu quý vị đang cố gắng có “tín dụng ngay” từ tiệm bán hàng trong lúc quý vị mua hàng.
  • Khoá tín dụng không ngăn được các gian lận trong các trương mục hay tín dụng quý vị đang có.

Ai cần xem xét đến khóa an toàn?

Khi quyết định việc đặt một khoá an toàn tín dụng, quý vị nên nghĩ từ chuyện mình có nguy cơ trở thành nạn nhân của một vụ gian lận, cho đến việc khoá an toàn có làm chậm trễ các giao dịch quan trọng, và việc được an tâm thêm có đáng để phải cố gắng hơn. (Với đạo luật mới được áp dụng vào ngày 21 tháng chín, 2018, đặt, mở và xoá bỏ khoá an toàn bây giờ miễn phí cho tất cả người tiêu thụ, vì thế tốn phí không còn là yếu tố để quyết định đặt khoá.)

Ai cũng có thể đặt khoá an toàn, nhưng người tiêu thụ nào có số An Sinh Xã Hội bị lộ ngoài ý muốn – thí dụ qua một công ty “an ninh bị đột nhập” hay mất ví, người này nên nghiêm túc nghĩ đến khoá an toàn như là sự cẩn thận. Vì vậy, những ai bị trộm thơ hay danh tánh cá nhân hoặc trương mục bị lộ nên nghĩ đến khoá an toàn. Nếu quý vị là nạn nhân của vụ trộm danh tính cá nhân, cho dù trường hợp đã cũ và/hay đã giải quyết xong, nhưng quý vị nên nghĩ đến khoá an toàn để ngăn ngừa kẻ gian mở các trương mục mạo danh khác khi chúng mua được danh tánh cá nhân của quý vị.

Nếu quý vị muốn có thêm sự bảo vệ nhưng nghĩ đến các bất lợi về khoá an toàn nhiều hơn là điểm lợi, hay nếu quý vị đang xin tín dụng mới hay làm chuyện gì khác (như nộp đơn thuê nhà) mà nó cần phải có hồ sơ tín dụng, quý vị nên nghĩ đến “cảnh báo gian lận” (fraud alert). Cảnh báo này có trong bản báo cáo tín dụng của quý vị để cảnh báo cho các chủ nợ tương lai biết quý vị có nguy cơ cao là nạn nhân của trộm danh tính cá nhân, để họ cần phải cẩn trọng hơn trong việc xác nhận danh tính cá nhân của người nộp đơn xin tín dụng trước khi mở một trương mục mới cho người đó. Đạo luật mới có hiệu lực vào ngày 21 tháng chín, 2018 gia hạn tính năng cảnh báo gian lận “đầu tiên” có thời hạn từ 90 ngày tới một năm. Gia hạn thêm cảnh báo gian lận cho nạn nhân của vụ trộm danh tính cá nhân kéo dài đến bảy năm. “Cảnh báo gian lận cho quân nhân tại ngũ” kéo dài tới một năm. Khi quý vị đặt một cảnh báo với một văn phòng tín dụng, văn phòng đó sẽ thông báo cho hai văn phòng kia.

Khoá hồ sơ tín dụng của quý vị

Thủ tục khoá hồ sơ tín dụng khác nhau giữa ba cơ quan báo cáo tín dụng. Quý vị nên liên lạc với từng văn phòng để được hướng dẫn cụ thể khi muốn đặt khoá an toàn.

Equifax

Số điện thoại: 800-685-1111

Mạng điện toán: https://www.equifax.com/personal/credit-report-services/

Gởi thơ: Equifax Security Freeze, P.O. Box 105788, Atlanta, GA 30348

Experian

Số điện thoại: 888-397-3742

Mạng điện toán: https://www.experian.com/freeze/center.html

Gởi thơ: Experian Security Freeze, P.O. Box 9554, Allen, TX 75013

TransUnion

Số điện thoại: 888-909-8872

Mạng điện toán: https://www.transunion.com/credit-freeze

Gởi thơ: TransUnion LLC, P.O. Box 2000, Chester, PA 19016

Nếu quý vị lập gia đình, cả quý vị và người vợ/chồng cần phải đặt khoá an toàn riêng cho từng người trong hồ sơ tín dụng để bảo vệ cả gia đình quý vị hoàn toàn. Kể từ ngày 21 tháng chín, 2018, những người tiêu thụ ở mỗi tiểu bang cũng có thể đặt khoá an toàn tín dụng miễn phí cho con cái dưới 16 tuổi của họ (trước đó chỉ có một số tiểu bang cho phép), và những người giám hộ, bảo hộ và những ai có giấy giám hộ hợp lệ đều có thể đặt khoá tín dụng cho người nào họ đang giám hộ. (Đặt khoá an toàn cho người nào khác phải làm qua thơ gởi vì cần phải có giấy tờ yêu cầu).

Trong vòng năm ngày quý vị yêu cầu, văn phòng tín dụng phải gởi thơ cho quý vị khẳng định về khoá an toàn và các hướng dẫn cách mở khoá. Tuỳ theo cách yêu cầu khoá an toàn tín dụng, quý vị có thể được cấp (hay chọn) số PIN để quý vị dùng nó khi nào quý vị tạm thời muốn mở khoá và khi quý vị muốn xoá bỏ nó vĩnh viễn. Hay nếu quý vị ghi tên trên mạng điện toán, quý vị có thể dùng tên đăng nhập và mật mã để quản lý khoá an toàn.

Hướng dẫn và thông tin

Đế có một bản báo cáo tín dụng miễn phí từ mỗi cơ quan báo cáo tín dụng cho mỗi 12 tháng.
Số điện thoại: 877-322-8228
Mạng điện toán: www.annualcreditreport.com

"Opt out" (Từ chối) nhận các loại quảng cáo cụ thể qua thơ, bao gồm các quảng cáo cho tín dụng sơ khởi mà kẻ trộm danh tính cá nhân có thể bắt được làn sóng.
Số điện thoại: 888-5OPTOUT (888-567-8688)
Mạng điện toán: www.optoutprescreen.com

IdentityTheft.gov là mạng điện toán của Nha Thanh Tra Mậu Dịch Liên Bang FTC (Federal Trade Commission) để người tiêu thụ báo cáo vụ trộm danh tính cá nhân, được biết kế hoạch phục hồi và biết thêm về cách tự bảo vệ quý vị.
Số điện thoại: 877-IDTHEFT (877-438-4338)
Mạng điện toán: www.identitytheft.gov

The Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) nhận đơn khiếu nại của người tiêu thụ liên quan đến các sản phẩm tài chánh và dịch vụ. Nếu quý vị có vấn đề về đặt, mở hay xoá bỏ khoá an toàn tín dụng, cố gắng giải quyết vấn đề thẳng với (các) văn phòng tín dụng trước. Nếu không thành công, quý vị có thể báo cáo vấn đề tới CFPB.
Số điện thoại: 855-411-2372
Mạng điện toán: www.consumerfinance.gov/complaint/

Consumer Action (Cơ Quan Tác Động Giới Tiêu Thụ) cung ứng ấn bản phụ, “Khoá An Toàn Quá Khứ Tín Dụng” nhằm trả lời các câu hỏi phổ thông về đặt, mở và xoá bỏ khoá an toàn. Xin tải xuống phần Câu Hỏi & Trả Lời từ mạng điện toán của Cơ Quan Consumer Action.
Mạng điện toán: www.consumer-action.org/modules/articles/security_freeze_training_manual_questions_and_answers

Published / Reviewed Date

Reviewed: February 07, 2019

Download File

Freeze Your Credit File (Vietnamese)
File Name: Credit_Freeze_2018_VN.pdf
File Size: 0.3MB

Sponsors

Dự Án Dữ Kiện Cá Nhân Của Cơ Quan Tác Động Giới Tiêu Thụ

Filed Under

Credit Reports/Scores   ♦   ID Theft   ♦  

Copyright

© 2008 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T