California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Vietnamese)

Tiểu Bang California đã lập chương trình này để cung cấp bảo hiểm trách nhiệm xe vừa khả năng tài chánh cho những người lái xe an toàn, hội đủ điều kiện về lợi tức. Các khế ước bảo hiểm này do các công ty bảo hiểm có giấy phép hành nghề tại California cấp. Luật tiểu bang California quy định là khế ước Bảo Hiểm Xe Giá Rẻ California chu toàn điều kiện của các luật về trách nhiệm tài chánh.

The State of California has developed this program to provide income eligible, good drivers with access to affordable automobile liability insurance. The policies are issued by California licensed insurance companies. California state law provides that a California Low Cost Automobile Insurance policy satisfies financial responsibility laws.

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Vietnamese)

Publication Series

Download PDF

No Download Available

Availability

 • Web Version Only

Languages Available

Click here to download/view the 2017 Vietnamese Rack Card.

Luật California yêu cầu tất cả người lái xe đều phải có bảo hiểm xe.
Nếu quý vị lái xe mà không có bảo hiểm, quý vị có thể:

 • Bị tạm treo giấy đăng bộ xe
 • Bị tạm treo bằng lái
 • Bị giam xe
 • Bị phạt tiền

Quý vị đang lái xe mà không có bảo hiểm vì quý vị không đủ khả năng mua?

Tiểu Bang California đã có chương trình giúp những người lái xe tốt có mức lợi tức hợp lệ được mua bảo hiểm xe giá thấp dưới $556 một năm. (Bảo hiểm trách nhiệm mà thôi)

Khế ước do các hãng bảo hiểm có bằng hành nghề ở California ban hành.

Khế ước Bảo Hiểm Xe Giá Thấp của California đáp ứng yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm của tiểu bang.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện của Chương Trình Bảo Hiểm Xe Giá Rẻ của California nếu quý vị:

 • Có quá trình lái xe tốt
 • Ít nhất là 19 tuổi
 • Có bằng lái xe liên tục được ba năm
 • Có xe trị giá từ $25,000 trở xuống
 • Hội đủ các điều kiện về lợi tức

There are 2 payment plans available:

 • Full annual premium
 • Or, 20% deposit with balance to be paid 7 bi-monthly installments (for each installment payment there will be a $4 transaction fee.)

Các mức giới hạn của Khế Ước Trách Nhiệm Cơ Bản là:**

 • $10,000 thương tích thân thể hoặc tử vong cho mỗi người
 • $20,000 thương tích thân thể hoặc tử vong cho mỗi tai nạn
 • $3,000 trách nhiệm hư hại tài sản cho mỗi tai nạn
* Sẽ có lệ phí $4.00 mỗi lần trả góp cho các chọn lựa này. Hai tháng một lần có nghĩa là trả tiền cách nhau hai tháng một.

** Có thể trả thêm tiền để bảo hiểm thêm quyền lợi trực tiếp.

Lợi Tức Hợp Lệ (Rev 2017)

SỐ NGƯỜI TRONG NHÀ LỢI TỨC TỐI ĐA
1 NGƯỜI $30,150
2 NGƯỜI $40,600
3 NGƯỜI $51,050
4 NGƯỜI $61,500
5 NGƯỜI $71,950
6 NGƯỜI $82,400
7 NGƯỜI $92,850
8 NGƯỜI $103,300
 • Eligibility is based on the household’s gross annual income which must be 250% or less of the federal poverty level.
 • For Low Cost Automobile Insurance Program (LCA) income eligibility purposes, “Household” means, all the persons who occupy a housing unit (house or apartment) and who are related by blood, marriage, registered domestic partnership, adoption, or guardianship. If more than one family is living in the same housing unit, they constitute different families for eligibility purposes even though they reside at the same address.

Mức Đóng Bảo Phí của Quận

Effective 2017, the annual premium for the California counties are shown in the chart below.

Base Rate is for most drivers with 3 years of good driving history.
25% Surcharge if the driver is a single male 19-24 years old.
30% Surcharge if the driver has less than 3 years of verifiable driving history.

The maximum surcharge on any CLCA policy is 30%.

County of Residence Base Rate 25% surcharge 30% surcharge
Alameda $322 $403 $419
Alpine $259 $324 $337
Amador $259 $324 $337
Butte $275 $344 $358
Calaveras $259 $324 $337
Colusa $275 $344 $358
Contra Costa $322 $403 $419
Del Norte $275 $344 $358
El Dorado $259 $324 $337
Fresno $252 $315 $328
Glenn $275 $344 $358
Humboldt $275 $344 $358
Imperial $259 $324 $337
Inyo $259 $324 $337
Kern $259 $324 $337
Kings $252 $315 $328
Lake $275 $344 $358
Lassen $275 $344 $358
Los Angeles $470 $588 $611
Madera $252 $315 $328
Marin $322 $403 $419
Mariposa $259 $324 $337
Mendocino $275 $344 $358
Merced $252 $315 $328
Modoc $275 $344 $358
Mono $259 $324 $337
Monterey $252 $315 $328
Napa $275 $344 $358
Nevada $259 $324 $337
Orange $470 $588 $611
Placer $259 $324 $337
Plumas $275 $344 $358
Riverside $259 $324 $337
Sacramento $322 $403 $419
San Benito $252 $315 $328
San Bernardino $259 $324 $337
San Diego $259 $324 $337
San Francisco $322 $403 $419
San Joaquin $322 $403 $419
San Luis Obispo $252 $315 $328
San Mateo $322 $403 $419
Santa Barbara $252 $315 $328
Santa Clara $322 $403 $419
Santa Cruz $252 $315 $328
Shasta $275 $344 $358
Sierra $259 $324 $337
Siskiyou $275 $344 $358
Solano $275 $344 $358
Sonoma $275 $344 $358
Stanislaus $322 $403 $419
Sutter $322 $403 $419
Tehama $275 $344 $358
Trinity $275 $344 $358
Tulare $252 $315 $328
Tuolumne $259 $324 $337
Ventura $259 $324 $337
Yolo $275 $344 $358
Yuba $259 $324 $337
Hãy Gọi Hôm Nay!
1-866-602-8861
mylowcostauto.com

Chương Trình Bảo Hiểm Xe Giá Thấp của Tiểu Bang California được Bộ Bảo Hiểm California mang đến cho quý vị và do Chương Trình Ấn Định Rủi Ro Xe California thực hiện.

Published / Reviewed Date

Published: April 24, 2017

Download PDF

No Download Available

Sponsors

Filed Under

Auto Lending/Insurance   ♦   Insurance   ♦  

Copyright

© 2008 –2018 California Department of Insurance. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

insurance, cars, autos, vietnamese, low income, automobiles


Article Statistics

Article Viewed: 16097
Tracker Stats: 16569 (Has Been Retired: 5/29/17)

 
 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy