Vietnamese Library

Library of Vietnamese Publications, Sorted by Date

Some of the following Consumer Action publications are available in bulk for non-profit or government agencies to distribute for educational purposes. Further info can be found on the How To Order Publications page.

Put a Lock on It - Protecting your online privacy (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Put a Lock on It - Protecting your online privacy (Vietnamese) . Bản tin xác thật này giúp người sử dụng mạng điện toán mở rộng kiến thức để bảo vệ họ và gia đình khi tận dụng nhiều lợi ích trên mạng. Các đề tài bao gồm bảo vệ trương mục mạng điện toán và các ứng dụng (apps), vào trang mua sắm và ngân hàng an toàn trong máy điện toán hay di động, giữ kín được các tin tức riêng tư khi dùng mạng xã hội, và tránh nhận các nội dung và thông tin liên lạc không muốn.

This fact sheet gives Internet users the knowledge to keep themselves and their families safe while taking advantage of the many benefits of being online. Topics include securing your online accounts and mobile apps, shopping and banking safely on a computer or mobile device, preserving your privacy while using social media, and avoiding unwelcome content and communications. Filed Under: Internet Privacy Rights on Jan 19, 2016

 
A consumer’s guide to choosing a prepaid card (Vietnamese)

Library: Vietnamese | A consumer’s guide to choosing a prepaid card (Vietnamese) .

Thẻ nạp tiền trước nào có lệ phí thấp cùng với các tính năng tiện dụng và bảo vệ mạnh mẽ quyền của người tiêu thụ có thể là một lựa chọn đúng cho nhiều người tiêu thụ. Ấn bản này sẽ giúp quý vị biết cách so sánh các loại thẻ và chọn thẻ nạp tiền trước tốt nhất cho nhu cầu của quý vị.

A prepaid card that charges low fees, comes with desirable features and offers strong consumer protections can be a good choice for many consumers. This publication will help you learn how to compare your options and choose the best prepaid card for your needs.

Filed Under: Banking Credit Cards Money Management Prepaid Cards on Dec 11, 2015

 
The right overdraft protection plan (Vietnamese)

Library: Vietnamese | The right overdraft protection plan (Vietnamese) A wise choice.

Chi tiêu quá số tiền có trong quỹ ngân phiếu là một lỗi lầm đắt giá. Tập hướng dẫn xác thực này trình bày các hậu quả khi quỹ không tiền bảo chứng, bảo hiểm phép tắc “lịch sự” của ngân hàng rất cao, các loại bảo hiểm tốt hơn có sẵn để phòng chống quỹ không tiền bảo chứng và các chỉ dẫn khác giúp tránh tiêu xài quá số tiền có trong quỹ.

Spending more money than is in your checking account can be a costly mistake. This fact sheet presents the consequences of overdrawing your account, the high cost of “courtesy” overdraft coverage, the better overdraft protection plans that exist and tips for avoiding overdrafts altogether.

Filed Under: Banking Money Management on Aug 27, 2015

 
The Fair Debt Collection Practices Act (Vietnamese)

Library: Vietnamese | The Fair Debt Collection Practices Act (Vietnamese) How it restricts collectors and protects consumers . Đây là tập hướng dẫn súc tích về Sắc Luật Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) để giúp những người tiêu thụ nhận thức rằng các cơ sở đòi nợ cần phải tuân theo luật này, họ được phép và không được phép làm gì. Tập hướng dẫn cũng có các chi tiết về cách ngăn chặn cơ sở đòi nợ liên lạc với quý vị, các lựa chọn cho quý vị, nếu như cơ sở đòi nợ vi phạm Sắc Luật FDCPA và quý vị tìm thêm thông tin hay trợ giúp cá nhân ở đâu.
This concise guide to the Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) makes consumers aware of what collectors must do under the law, what they are allowed to do, and what they are prohibited from doing. It also provides information about getting a collector to stop contacting you, what your options are if a collector violates the FDCPA and where to get more information or personal assistance. Filed Under: Consumer Rights Credit Debt Collection Money Management on Aug 24, 2015

 
Auto Insurance: The Basics (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Auto Insurance: The Basics (Vietnamese) .

Trách nhiệm của người lái xe là phải có bảo hiểm đàng hoàng. Bản hướng dẫn này sẽ giúp quý vị biết giá tiền—và loại—bảo hiểm nào quý vị cần, và cách được bảo vệ với giá tốt nhất.

It’s every driver’s responsibility to have adequate auto insurance. This guide will help you determine how much—and what kinds of—coverage you need, and how to get protection at the best price.

Filed Under: on Apr 20, 2015

 
IP Transition: Making the Switch (Vietnamese)

Library: Vietnamese | IP Transition: Making the Switch (Vietnamese) The next communication evolution. Bản tin xác thực này giải thích dịch vụ điện thoại gọi qua mạng điện toán cơ bản IP (Internet-based) là gì, lý do tại sao có sự chuyển đổi từ từ để thay thế dịch vụ điện thoại cổ điển (dây dẫn bằng đồng) và dịch vụ điện thoại mới này cung ứng các ưu điểm cho khách hàng. Bản cẩm nang cũng giải thích các dịch vụ khác nhau để khách hàng lựa chọn và cách họ có thể nhịp nhàng chuyển sang dịch vụ mới.

This fact sheet explains what Internet-based (IP) telephone service is, why the transition away from traditional (copper-based landline) phone service is happening and what advantages this type of connection offers for consumers. The brochure also explains consumers’ service options and how they can make a smooth transition. Filed Under: Internet Telecom/TV Wireless on Jan 30, 2015

 
Checking and savings accounts (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Checking and savings accounts (Vietnamese) A wise choice. Ấn bản xác tín này giới thiệu về trương mục ngân phiếu và trương mục tiết kiệm cơ bản, nhấn mạnh đến các lợi ích của hai trương mục này cung ứng dịch vụ tốt hơn là dịch vụ của các ngân hàng "bóc lột" như "check casher." Nội dung của ấn bản trình bày nhiều đề tài, trong đó có phần hướng dẫn cách sử dụng trương mục ngân phiếu và tiết kiệm, cách chọn một ngân hàng và mở một trương mục, cũng như cách giảm hay tránh trả lệ phí.

This fact sheet presents the basics of checking and savings accounts, highlighting the advantages they offer over “fringe” banking services such as check cashers. The publication covers, among other topics, how checking and savings accounts work, how to choose a financial institution and open an account, and how to reduce or avoid account fees. Filed Under: Banking Money Management on Mar 05, 2014

 
Get Credit for Your Hard Work (2015 Tax Year) (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Get Credit for Your Hard Work (2015 Tax Year) (Vietnamese) Low-income working taxpayers may qualify for the federal EITC. Tiền được trả về từ thuế thâu nhập EITC (The Earned Income Tax Credit) giúp những người lao động và gia đình của họ có mức thâu nhập thấp nhận thêm tiền thuế trả về khi họ khai thuế liên bang. Nội dung ấn bản này bao gồm các quy định cho mùa thuế 2015.

The Earned Income Tax Credit (EITC) helps low-income, working taxpayers and families get more money back when they file their federal income tax return. This publication contains EITC guidelines for the 2015 tax year. Filed Under: Money Management on Feb 24, 2014

 
Health Records Privacy in California (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Health Records Privacy in California (Vietnamese) Bảo vệ sự riêng tư khi hồ sơ bệnh nhân được lưu trữ trong kỹ thuật điện số. Tài liệu này giới thiệu về sự lưu trữ hồ sơ sức khỏe và quyền riêng tư của quý vị. Để biết thêm chi tiết, xin xem tài liệu đi kèm, Health Records Privacy in California: Answers to Frequently Asked Questions, bản cung cấp thêm các chi tiết qua khuôn khổ Câu Hỏi & Trả Lời (Q&A).

This fact sheet provides an introduction to electronic health records and your health information privacy rights. To learn more, refer to the companion resource, Health Records Privacy in California: Answers to Frequently Asked Questions, which provides additional information in a Q&A format. Filed Under: Medical/Healthcare Privacy Rights on Nov 12, 2013

 
Connect to California Lifeline and Save! (2016) (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Connect to California Lifeline and Save! (2016) (Vietnamese) Discounted telephone service can help your family stay in touch. California Lifeline cung cấp dịch vụ với giá căn bản cho các gia đình trong tiêu chuẩn lợi tức thấp. Các khách hàng nào đủ điều kiện cho dịch vụ giá bình dân California Lifeline chỉ trả một phần tiền của giá thường cho dịch vụ mắc đường dây và tiền điện thoại hàng tháng. Cẩm nang này giải thích các đặc điểm và lợi ích của dịch vụ điện thoại Lifeline, cách nộp đơn vào chương trình, và quý vị phải làm gì để tiếp tục được tham gia chương trình.

California Lifeline provides discounts on basic residential telephone service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California Lifeline pay a fraction of the regular cost for telephone connection and monthly local telephone service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program, and what you must do to continue participation. Filed Under: Telecom/TV on Sep 23, 2013

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer
Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy