Vietnamese Library

Library of Vietnamese Publications, Sorted by Date

Some of the following Consumer Action publications are available in bulk for non-profit or government agencies to distribute for educational purposes. Further info can be found on the How To Order Publications page.

What’s not to ‘Like’? (Vietnamese)

Library: Vietnamese | What’s not to ‘Like’? (Vietnamese) . Chia sẻ tin tức trên mạng điện toán khi rảnh rỗi đang rất thịnh hành. Bản cẩm nang này trình bày đến quý vị các rủi ro có thể xảy ra khi chia sẻ quá nhiều tin tức cá nhân trên mạng xã hội và cung cấp các chỉ dẫn cụ thể cũng như các công cụ để giúp quý vị vào mạng xã hội nhưng vẫn bảo vệ được các chi tiết riêng tư của quý vị và tránh được rủi ro.

Online sharing is a hugely popular pastime. This publication presents the potential risks of oversharing on social media and provides specific tips and tools for participating in social networks while also protecting your privacy and staying safe online. Filed Under: on Sep 23, 2016

 
A guide to finding the right job training school (Vietnamese)

Library: Vietnamese | A guide to finding the right job training school (Vietnamese) . Học nghề có thể là một sự đầu tư có giá trị cho tương lai của quý vị -- nếu nhà trường hay các chương trình huấn nghệ có uy tín và giá học phí công bằng -- Tập cẩm nang này được biên soạn để giúp những ai có ý định xin vào các chượng trình huấn nghệ hay trường dạy nghề sẽ có đủ tin tức để quyết định, tránh bị mắc nợ học phí quá nhiều hay nợ học phí không bảo đảm, và biết các nguồn giúp đỡ nếu họ tin rằng họ là nạn nhân của một trường tư giả mạo.

Job training can be a valuable investment in your future—if the school or program is reputable and fairly priced. This guide is designed to help anyone considering a job training program or vocational school make an informed choice, avoid excessive or unwarranted student loan debt, and know where to turn if they believe they are a victim of for-profit school fraud. Filed Under: on Sep 09, 2016

 
Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Vietnamese) .

Phần 3: Loạt bài “Quản Lý Tài Chánh 1-2-3: Nên Khôn Ngoan Về Tài Chánh Cho Cả Đời Của Quý Vị” tập trung vào các kỹ năng căn bản để quản lý tiền bạc ở mức ban đầu, trung bình và cấp cao. Phần ba, Hoạch Định Tương Lai An Toàn, tập trung về nghỉ hưu, bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm và bảo vệ tài sản sinh lời của quý vị. Các đề tài bao gồm dùng tiền đầu tư và tiền sinh lời từ nhà, có đủ bảo hiểm thích đáng, quản lý phí tổn khám bệnh, các bước đầu lập di chúc tài sản, và về một số ông bà nội/ngoại có nuôi thêm một gia đình.

The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate and advanced level. Part three, Planning a Secure Future, focuses on leaving the workforce, funding your retirement and protecting what you’ve accumulated. Topics include tapping your investments and home equity, staying adequately insured, managing medical expenses, the basics of estate planning and, for some grandparents, raising a second family.

Filed Under: Money Management Mortgages on Aug 12, 2016

 
Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Vietnamese) .

Phần 2: Loạt bài “Quản Lý Tài Chánh 1-2-3: Nên Khôn Ngoan Về Tài Chánh Cho Cả Đời Của Quý Vị” tập trung vào các kỹ năng căn bản để quản lý tiền bạc ở mức ban đầu, trung bình và cấp cao. Phần hai, Hoàn Thành Mục Tiêu Tài Chánh, trình bày cập nhật ngân quỹ của quý vị, sung túc thêm tổ trứng tiết kiệm và bảo vệ tài sản của quý vị. Các đề tài bao gồm cân bằng ngân quỹ và quản lý nợ, tiết kiệm và đầu tư, chủ nhân căn nhà và bảo hiểm.

The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate and advanced level.  Part two, Achieving Financial Goals, addresses updating your budget, accumulating a nest egg and protecting your assets. Topics include budgeting and debt management, saving and investing, homeownership and insurance.

Filed Under: Money Management Mortgages on Aug 12, 2016

 
Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start (Vietnamese) .

Phần 1: Loạt bài “Quản Lý Tài Chánh 1-2-3: Nên Khôn Ngoan Về Tài Chánh Cho Cả Đời Của Quý vị” tập trung vào các kỹ năng căn bản về quản lý tiền bạc ở mức ban đầu, trung bình và cấp cao. Phần một, Khởi Sự Vững Vàng, trình bày cách quản lý tiền thâu nhập, sử dụng tín dụng cho khôn ngoan và sống trong khả năng tài chánh của quý vị. Các đề tài bao gồm hiểu biết về ngân phiếu tiền lương, khai thuế, tạo một quỹ chi thu, mở các trương mục ngân hàng, tạo và gầy dựng tín dụng tốt và quản lý tiền mượn đi học.

The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate and advanced level. Part one, Getting a Strong Start, addresses how to manage your income, use credit wisely and live within your means. Topics include understanding your pay stub, filing your tax returns, creating a budget, setting up bank accounts, establishing and building good credit and managing student loans.

Filed Under: Money Management Mortgages on Aug 08, 2016

 
Put a Lock on It - Protecting your online privacy (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Put a Lock on It - Protecting your online privacy (Vietnamese) . Bản tin xác thật này giúp người sử dụng mạng điện toán mở rộng kiến thức để bảo vệ họ và gia đình khi tận dụng nhiều lợi ích trên mạng. Các đề tài bao gồm bảo vệ trương mục mạng điện toán và các ứng dụng (apps), vào trang mua sắm và ngân hàng an toàn trong máy điện toán hay di động, giữ kín được các tin tức riêng tư khi dùng mạng xã hội, và tránh nhận các nội dung và thông tin liên lạc không muốn.

This fact sheet gives Internet users the knowledge to keep themselves and their families safe while taking advantage of the many benefits of being online. Topics include securing your online accounts and mobile apps, shopping and banking safely on a computer or mobile device, preserving your privacy while using social media, and avoiding unwelcome content and communications. Filed Under: Internet Privacy Rights on Jan 19, 2016

 
A consumer’s guide to choosing a prepaid card (Vietnamese)

Library: Vietnamese | A consumer’s guide to choosing a prepaid card (Vietnamese) .

Thẻ nạp tiền trước nào có lệ phí thấp cùng với các tính năng tiện dụng và bảo vệ mạnh mẽ quyền của người tiêu thụ có thể là một lựa chọn đúng cho nhiều người tiêu thụ. Ấn bản này sẽ giúp quý vị biết cách so sánh các loại thẻ và chọn thẻ nạp tiền trước tốt nhất cho nhu cầu của quý vị.

A prepaid card that charges low fees, comes with desirable features and offers strong consumer protections can be a good choice for many consumers. This publication will help you learn how to compare your options and choose the best prepaid card for your needs.

Filed Under: Banking Credit Cards Money Management Prepaid Cards on Dec 11, 2015

 
The right overdraft protection plan (Vietnamese)

Library: Vietnamese | The right overdraft protection plan (Vietnamese) A wise choice.

Chi tiêu quá số tiền có trong quỹ ngân phiếu là một lỗi lầm đắt giá. Tập hướng dẫn xác thực này trình bày các hậu quả khi quỹ không tiền bảo chứng, bảo hiểm phép tắc “lịch sự” của ngân hàng rất cao, các loại bảo hiểm tốt hơn có sẵn để phòng chống quỹ không tiền bảo chứng và các chỉ dẫn khác giúp tránh tiêu xài quá số tiền có trong quỹ.

Spending more money than is in your checking account can be a costly mistake. This fact sheet presents the consequences of overdrawing your account, the high cost of “courtesy” overdraft coverage, the better overdraft protection plans that exist and tips for avoiding overdrafts altogether.

Filed Under: Banking Money Management on Aug 27, 2015

 
Auto Insurance: The Basics (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Auto Insurance: The Basics (Vietnamese) .

Trách nhiệm của người lái xe là phải có bảo hiểm đàng hoàng. Bản hướng dẫn này sẽ giúp quý vị biết giá tiền—và loại—bảo hiểm nào quý vị cần, và cách được bảo vệ với giá tốt nhất.

It’s every driver’s responsibility to have adequate auto insurance. This guide will help you determine how much—and what kinds of—coverage you need, and how to get protection at the best price.

Filed Under: on Apr 20, 2015

 
IP Transition: Making the Switch (Vietnamese)

Library: Vietnamese | IP Transition: Making the Switch (Vietnamese) The next communication evolution. Bản tin xác thực này giải thích dịch vụ điện thoại gọi qua mạng điện toán cơ bản IP (Internet-based) là gì, lý do tại sao có sự chuyển đổi từ từ để thay thế dịch vụ điện thoại cổ điển (dây dẫn bằng đồng) và dịch vụ điện thoại mới này cung ứng các ưu điểm cho khách hàng. Bản cẩm nang cũng giải thích các dịch vụ khác nhau để khách hàng lựa chọn và cách họ có thể nhịp nhàng chuyển sang dịch vụ mới.

This fact sheet explains what Internet-based (IP) telephone service is, why the transition away from traditional (copper-based landline) phone service is happening and what advantages this type of connection offers for consumers. The brochure also explains consumers’ service options and how they can make a smooth transition. Filed Under: Internet Telecom/TV Wireless on Jan 30, 2015

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer
Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy